Vad är en årsredovisning?

Information om ett företags verksamhet, tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader hittar du i företagets årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattar ett aktiebolag det tidigare räkenskapsåret. Genom att ta del av företagets årsredovisning får du en bra inblick i företaget och deras verksamhet. Ett av de mest betydelsefulla sätten när du gör en aktieanalys är att bekanta dig …

Läs mer

Vad är en aktiesplit (och omvänd split)?

När ett företag gör en uppdelning av sina aktier så att de blir fler till antalet kallas det för en aktiesplit. Det här innebär också att priset per aktie sjunker medan börsvärdet hålls intakt. Det är alltså bara priset per aktie som ändras, priset blir lägre och aktiernas antal ökar. Vid en split skriver man …

Läs mer

Vad är fundamental analys?

När du vill ta reda på om en aktie är värd att köpa eller inte kan du göra en fundamental analys av aktien och företaget i sig. Vid en fundamental analys tittar man närmare på ett bolags varor, ekonomi, potential, konkurrenter och övriga delar som man kan påverka verksamheten i företaget. Då du gjort en …

Läs mer

Vad är Earnings Yield (EY)?

Nyckeltalet Earnings Yield anger relationen mellan nettovinsten per aktie och priset på aktien. Earnings Yield används främst för at identifiera bolag som är lågt värderade i relation till deras rörelseresultat. På svenska brukar man tala om nyckeltalet som resultatavkastning eller inverterat P/E-tal (E/P). Med hjälp av nyckeltalet får du en uppfattning om hur stor företagets …

Läs mer

Vad är EV/SALES?

Nyckeltalet EV/SALES eller EV/S kan du använda för att få en uppfattning om ett företags värde. Förkortningen EV står för engelskans enterprise value som innebär börvärde inkluderat nettoskuld. Sales kan översättas till svenska som företagets försäljning. EV/SALES ger dig en bild av hur ett bolags försäljning värderas på börsmarknaden. Man kan förenklat säga att nyckeltalet …

Läs mer

Vad är EV/EBITDA?

Nyckeltalet EV/EBITDA kan du använda dig av för att värdera ett företag. EV/EBITDA består av Enterprise Value, EV, och EBITDA som står för resultat före räntekostnader, skatt, ned- och avskrivningar. Enterprise Value, EV, står för börsvärde plus nettoskuldsättning. EBITDA står för engelskans earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Vid värdering av bolag är nyckeltalet …

Läs mer

Vad är EV/EBIT?

När du vill värdera ett företag kan du använda dig av nyckeltalet EV/EBIT. Nyckeltalet är omtyckt hos flera investerare. EV står för engelskans Enterprise Value som utgörs av börsvärde plus nettoskuld. EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes, som står för resultat innan finansiella kostnader och skatter. EV/EBIT anger hur ett företag värderas …

Läs mer

Vad är WACC?

WACC står för Weighted Average Cost of Capital och översätts till Viktad kapitalkostnad. När du vill räkna ut kostnaderna för ett företags lån och egna kapital använder man sig av nyckeltalet WACC. Nyckeltalet anger minimiavkastningen som ett företag kan godkänna för att kunna möta de avkastningskrav som aktieägarna har och långivarnas räntekrav. Viktad kapitalkostnad anger …

Läs mer

Vad är balanslikviditet (current ratio)?

Balanslikviditet anger ett företags omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder och visar således på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Man kan alltså säga att balanslikviditeten visar på bolagets betalningsförmåga för kortfristiga skulder. Nyckeltalet ger dig även en uppfattning om hur effektivt företaget är när det kommer till försäljning och lagerhantering. Balanslikviditet anges oftast i decimalform men …

Läs mer

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet kassalikviditet visar företagets omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder. Kassalikviditet skrivs oftast i decimalform men ibland även som procenttal. Företagets kortsiktiga betalningsförmåga räknas ofta på ett år. En kassalikviditet på 1 eller högre innebär att omsättningstillgångarna förväntas täcka företagets kortfristiga skulder. På engelska översätts nyckeltalet …

Läs mer