Börsen öppettider – När öppnar börsen?

När du handlar på börsen är det bra att känna till vilka tider börsen är öppen och när den är stängd. Öppettiderna varierar för olika länder. Nedan kommer vi att gå igenom när de olika handelsmarknaderna är öppna angett i svensk tid. Beroende på vilken veckodag det är har börsen olika öppettider. Börsens öppettider påverkas …

Läs mer

Vad är en börsnotering (IPO)?

IPO står för Initial Public Offering vilket är vad vi på svenska kallar för en börsnotering. Det innebär i korthet att ett tidigare privatägt bolag noteras på börsen och därmed öppnar upp för vem som helst att bli delägare i bolaget. I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat: Vad är en börsnotering? …

Läs mer

Vad är hävstång?

En hävstång är ett finansiellt verktyg som gör det möjligt för investerare att förstora sina vinster, men också sina förluster. Hävstång används ofta i derivatmarknader, där handlare kan köpa och sälja kontrakt som är knutna till underliggande tillgångar, till exempel aktier, valutor eller råvaror. På engelska översätts hävstång till leverage. Det finns två typer av …

Läs mer

Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning betyder summan av ett företags samtliga tillgångar. Det är med andra ord tillgångssidan i balansräkningen. I en del fall ser man även på skuldsidan i balansräkningen och benämner det som balansomslutning men det vanligaste är att man ser på tillgångssidan. I balansräkningen ska tillgångar och skulder alltid vara lika, det vill säga balanserade, vilket …

Läs mer

Vad är kapitalbindning?

Kapitalbindning betyder att ett företags kapital binds och inte kan användas eller disponeras hur som helst. Kapitalet kan exempelvis bindas i lager, maskiner, fordon, kundfordringar eller dylikt. Företaget har med andra ord använt kapitalet för att till exempel göra olika anskaffningar och således behöver företaget sälja dessa för att frigöra kapitalet och använda det till …

Läs mer

Vad är rörelsekapital?

Det kapital som ett företag finansierar den löpande verksamheten med brukar kallas för rörelsekapital. Rörelsekapital utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett företags likviditet, effektivitet och finansiella status på kort sikt mäts med hjälp av rörelsekapitalet. Man använder rörelsekapitalet för att exempelvis betala löner, skulder till leverantörer och göra lagerinköp. Vi kan alltså konstatera att …

Läs mer

Vad är en SPAC (Special Purpose Acquisition Company)?

SPAC är en bolagsform som blivit väldigt trendig i USA. Förkortningen SPAC står för Special Purpose Acquisition Company. Det kan ses som ett sätt för företag att få sina aktier noterade på börsen. Då SPAC:en väl blivit noterad på börsen är syftet att att köpa ett annat onoterat bolag med de pengar som samlats in. …

Läs mer

Hur bygger man en utdelningsportfölj?

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar. Det finns olika sätt att skapa pengamaskiner med börsen som grund och att bygga en utdelningsportfölj är ett av de populäraste sätten. Genom att köpa aktier som historiskt sett haft bra tillväxt och utdelning kan du successivt närma dig målet mot passiva inkomster. Själva grundtanken med att ha en utdelningsportfölj …

Läs mer

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är enkelt uttryckt ett sätt att bedöma investeringar och investeringsmöjligheter genom att hitta visuella och statistiska mönster i prisutvecklingen av aktier och andra tillgångar. Man tittar på hur ett värdepapper presterat historiskt och försöker utifrån det dra slutsatser om hur värderingen kommer att utvecklas. Teknisk analys är kontroversiellt. En del menar att det …

Läs mer

Vad är en börskrasch?

Börskrascher verkar inte gå att undvika, men kan man förutse en krasch? En börskrasch betyder att stort antal aktier på aktiemarknaden rasar kraftigt och plötsligt. Det här medför att index förlorar i värde. Hur mycket priset ska rasa för att det ska vara frågan om en krasch definieras inte men vanligen säger man att det …

Läs mer