Swingtrading: Så blir du en swingtrader

Swingtrading är en populär handelsstrategi bland traders i dag. Vill du bli en swingtrader? Här går vi igenom allt du behöver veta för att komma i gång!

Den här sidan är ett samarbete

Först och främst behöver du välja en nätmäklare. eToro är en av världens mest populära nätmäklare, som erbjuder handel på ett stort antal marknader till förmånliga avgifter.

etoro logga
 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Swingtrading lockar många investerare, såväl nybörjare som erfarna inom trading. Denna strategi innebär att investeraren håller positioner öppna från några dagar upp till flera veckor för att dra nytta av prisrörelser på marknaden. Detta till skillnad från daytrading, där det behövs snabba beslut och konstant övervakning av marknaden, erbjuder denna handelsstil en mer måttlig takt som gör det möjligt för traders att göra genomtänkta beslut baserade på teknisk och fundamental analys.

Innehållsförteckning

Swingtrading som handelsstrategi

Swingtrading är en tacksam handelsstrategi för såväl nybörjare som erfarna. Anledningen är att detta är en relativt långsiktig strategi, som ger en tid att analysera marknaden och tänka igenom sina beslut.

Vanligtvis håller man positioner öppna i allt från dagar till veckor. Denna strategi möjliggör därmed ett mer flexibelt tidsutnyttjande jämfört med mer tidskrävande strategier som daytrading, där man genomför flera trades varje dag.

Du som inte kan eller vill ägna dig åt marknaden på heltid kan med fördel bli en swingtrader. Detta är därmed ett perfekt alternativ för investerare som även har heltidsjobb eller andra åtaganden.

Anledningen till att denna strategi är så populär kan tillskrivas förmågan att skapa en balans mellan den snabba takten i daytrading och den långsamma strategin för långsiktiga investeringar, vilket gör det möjligt för traders att dra nytta av marknadens volatilitet med en jämförelsevis lägre tidsinvestering.

Liksom i andra tradingstilar finns stor flexibilitet i vilka marknader du vill verka på. Du kan handla på en lång rad marknader, såsom:

 • Aktier
 • Valutor
 • Råvaror
 • Kryptovalutor

Swingtrading strategier att känna till

Swingtrading är en mångsidig handelsstil som tillåter användning av olika strategier för att maximera vinstpotentialen samtidigt som risken kontrolleras. Här är en översikt över några vanligt förekommande swingtrading strategier du som swingtrader kan ha nytta av.

 • Trendtrading: Denna strategi är grundläggande och involverar handel i linje med den övergripande marknadstrenden. Traders söker efter en tydlig upp- eller nedåtgående trend och tar positioner som följer denna riktning, ofta med hjälp av rörliga medelvärden för att identifiera och bekräfta trendens styrka och stabilitet.

 • Trading baserat på teknisk analys: Denna metod fokuserar på användning av tekniska indikatorer och diagram för att identifiera handelsmöjligheter. Indikatorer som RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), och stokastiska oscillatorer är populära verktyg för att hitta potentiella inträdes- och utträdespunkter baserade på marknadens momentum och prisrörelser.

 • Breakout-trading: Breakout-strategin har som mål att identifiera och handla vid prisrörelser som bryter igenom en definierad stöd- eller motståndsnivå. Ett pris som bryter igenom en sådan nivå kan indikera början på en ny trend, vilket ger dig som swingtrader en möjlighet till vinst om du kan agera snabbt.

 • Reversal-strategi: Denna strategi handlar om att söka efter tecken på att en pågående trend är på väg att vända. Genom att identifiera potentiella vändningar i trender kan du ta positioner före massmarknaden och dra nytta av initiala rörelser i den nya trendriktningen.

 • Riskhantering: En avgörande aspekt för alla swingtrading strategier är effektiv riskhantering. Det inkluderar att sätta stop loss-order för att minimera förluster och att anpassa positionens storlek för att kontrollera exponering och att ha en klar utgångsstrategi innan en position tas. Genom att hantera risk kan man som trader bevara sitt kapital och förbli aktiv på marknaden under lång tid.

Steg-för-steg-guide för att bli en swingtrader

Att bli en swingtrader kan verka utmanande, men genom att följa denna steg-för-steg-guide kan du komma i gång snabbt och enkelt.

 1. Lär dig om handelsstilen: Först och främst är det viktigt att förstå grundläggande begrepp inom trading och framför allt swingtrading. Det finns gott om onlinekurser, böcker och webbseminarier som kan ge dig värdefull kunskap. Lär dig om teknisk analys, läsning av finansiella diagram och de vanligaste indikatorerna som används.

 1. Välja en mäklare: För att handla behöver du ett konto hos en mäklare. Jämför olika mäklare baserat på deras avgifter, tillgängliga handelsplattformar, verktyg för teknisk analys och kundsupport. Se till att välja en mäklare som passar dina behov och preferenser.

 1. Öva med ett demokonto: Många mäklare erbjuder möjligheten till simulerad handel, vilket innebär att du handlar på ett demokonto utan riktiga pengar inblandade.Detta för att testa dina swingtrading strategier i realtid utan ekonomisk risk. Det hjälper dig att få en känsla för marknaden och utveckla dina färdigheter.

 1. Undersök och analysera marknaden: Använd mäklarens handelsplattform och verktyg för teknisk analys för att undersöka olika tillgångar. Identifiera potentiella handelsmöjligheter genom att analysera marknadstrender, stöd- och motståndsnivåer och andra tekniska indikatorer.

 1. Öppna din första position: Välj en tillgång baserat på din analys och öppna en position. Sätt en tydlig strategi för när du ska gå in och när du ska avsluta din handel, inklusive stop loss och take profit-nivåer för att hantera din risk.

 1. Övervaka och stäng din position: Håll ett öga på din position och på marknaden. Stäng din position när dina handelskriterier uppfylls eller du når din riskgräns för att realisera din vinst eller begränsa din förlust.
etoro logga

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Tips för framgångsrik swingtrading

För att bli en framgångsrik swingtrader krävs det mer än enbart en god förståelse för marknaden. Nedan följer några råd som kan hjälpa dig att förbättra dina resultat och bli en mer effektiv trader. Men kom ihåg att det, även om du följer dessa tips, inte finns några garantier för att du går med vinst.

 • Utveckla en solid handelsplan: En välutvecklad handelsplan är grundläggande för framgång. Den bör innehålla dina handelsmål, risktolerans, inträdes- och utträdesstrategier, samt hur du planerar att hantera risk. Att ha en plan hjälper dig att hålla dig disciplinerad och undvika impulsiva beslut.

 • Bli en mästare på riskhantering: Effektiv riskhantering är avgörande för att skydda ditt kapital. Använd alltid stop loss-order för att begränsa potentiella förluster och riskera bara en liten procentandel av ditt handelskapital vid varje enskild affär. Att sprida riskerna genom diversifiering kan också minska den totala risken.

 • Använd teknisk analys: Bli skicklig på teknisk analys för att enklare kunna identifiera handelsmöjligheter och marknadstrender. Lär dig att tolka diagram, använda tekniska indikatorer och förstå olika marknadsmönster.

 • Ha tålamod: Trading kräver tålamod, både när det gäller att vänta på rätt handelstillfälle och att låta öppna positioner nå sina mål. Försök inte att tvinga fram handel, ibland är det bästa beslutet att inte handla alls.

 • Hantera dina känslor: Trading kan vara stressfyllt och emotionellt utmanande. Det är viktigt att du håller dina känslor i schack och inte låter rädsla eller girighet påverka dina beslut. Ett sätt att hantera det är att du håller dig strikt till din handelsplan och strategi.

 • Fortsätt lära dig: Marknaden förändras ständigt. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina kunskaper och handelsfärdigheter kontinuerligt. Ta del av utbildningsmaterial, delta i webbseminarier och följ erfarna traders för nya insikter och strategier.

Person som sitter framför en datorskärm och studerar swingtrading strategier

Huvudfördelarna med swingtrading

Swingtrading erbjuder flera fördelar som gör det till en intressant handelsstrategi för många investerare. Några av dessa fördelar är flexibiliteten i tidsåtagande, potentialen för stadig avkastning och möjligheten att dra nytta av både korta och medellånga marknadsrörelser.

 • Flexibilitet i tidsåtagande: En av de mest uppskattade fördelarna är du som swingtrader inte behöver övervaka marknaden lika kontinuerligt jämfört med andra handelsstilar. Till skillnad från daytrading, där man som trader måste vara fokuserad på marknaden under hela handelsdagen, tillåter denna strategi investeraren att hålla sina positioner öppna från flera dagar till flera veckor.
 • Potential för stadig avkastning: Trading genom denna stil kan ge en stadig avkastning över tid genom att det strategiskt utnyttjar korta till medellånga prisrörelser. Genom att fokusera på dessa rörelser har tradern möjlighet att realisera vinster på ett mer förutsägbart sätt jämfört med de som försöker kapitalisera på de mer volatila och oförutsägbara rörelserna som är vanliga i daytrading.
 • Möjlighet att dra nytta av marknadens rörelser: Som swingtrader har du möjlighet att dra nytta av en bredare uppsättning marknadsrörelser, inklusive trendföljande strategier och vändande trender. Denna mångsidighet innebär att du kan anpassa dina strategier efter marknadens förändringar, vilket ökar chansen till framgång oavsett marknadens riktning.
 • Riskhantering: Denna handelsstil tillåter effektiv riskhantering genom användning av stop loss-order och andra riskhanteringsverktyg. Genom att definiera risktoleransen i förväg kan traders skydda sitt kapital och minimera potentiella förluster, vilket är avgörande för långsiktig framgång inom trading.

Utmaningar och risker

Swingtrading erbjuder många möjligheter men det finns även vissa risker som du som swingtrader bör vara medveten om, så att du kan hantera dem effektivt. Genom att förstå och minimera dessa risker kan du öka dina chanser till framgång samtidigt som du skyddar ditt kapital.

 • Marknadsrisk: Liksom med all handel innebär trading en marknadsrisk. Plötsliga marknadsförändringar, oförutsedda nyhetshändelser eller släppande av nya ekonomiska data kan snabbt vända en vinstgivande position till en förlust.
 • Psykologiska risker: Swingtrading kräver tålamod och disciplin. Det psykologiska trycket från att hålla en förlorande position kan vara utmanande. Emotionellt beslutsfattande kan leda till avvikelser från den tidigare handelsplanen, vilket kan resultera i större förluster.
 • Risker med hävstångseffekt: Användning av hävstång kan öka både vinster och förluster. Det kan vara lockande att använda hävstång för att öka potentiell avkastning, men det ökar även risken för betydande förluster, särskilt på en volatil marknad.
 • Minimering av risker: För att hantera riskerna är det viktigt att ha en väldefinierad handelsplan med strikta regler för riskhantering, inklusive användning av stop loss-order och en genomtänkt positionstorlek. Diversifiering över olika tillgångsklasser och sektorer kan också hjälpa till att sprida risk. Dessutom bör man hela tiden utbilda sig om marknaden och hålla sig uppdaterad om ekonomiska nyheter och händelser som kan påverka handelspositionerna.

Anpassa dina swingtrading strategier till olika marknader

Swingtrading är en mångsidig handelsstrategi som kan anpassas och tillämpas över ett brett spektrum av marknader, inklusive aktier, valutor (Forex), råvaror och till och med kryptovalutor. Att förstå hur du skräddarsyr dina swingtrading strategier efter olika marknadsförhållanden och tillgångstyper är viktigt för att du ska kunna optimera dina resultat.

 • Aktiemarknaden: På aktiemarknaden är denna handelsstil särskilt effektiv för att dra nytta av de mellanliggande prisrörelserna i individuella swingtrading aktier eller aktieindex. Som trader här fokuserar du på teknisk analys och marknadssentiment för att identifiera potentiella inträdes- och utträdespunkter. Volatilitet och likviditet är viktiga faktorer att tänka på när du väljer vilka swingtrading aktier du ska handla med.
 • Valutamarknaden (Forex): Forex-marknaden erbjuder en hög grad av likviditet och nästan kontinuerlig handel, vilket gör den idealisk för denna handelsstil. Valutatraders använder ofta teknisk analys kombinerat med övervakning av makroekonomiska indikatorer och nyheter för att göra förutsägelser.
 • Råvarumarknaden: När det gäller råvaror som guld, olja och naturgas, måste man som swingtrader ta hänsyn till både marknadsspecifika faktorer och extern påverkan som geopolitiska händelser, säsongsmönster och ekonomiska rapporter. Att ”swingtrade:a” på råvarumarknaden kräver därför en kombination av teknisk och fundamental analys.
 • Kryptovalutamarknaden: Kryptovalutor är kända för sin höga volatilitet, vilket kan ge betydande möjligheter. Strategier på denna marknad kräver dock en noggrann riskhantering och en god förståelse för marknadens drivkrafter och sentiment.

Oavsett marknad är det viktigt för att anpassa sin riskhantering, välja lämpliga tekniska indikatorer och hålla sig uppdaterad om de senaste marknadsnyheterna och ekonomiska händelserna. Genom att förstå de unika egenskaperna hos varje marknad kan man anpassa sina strategier effektivt, för att maximera potentialen och minimera riskerna.

Psykologin bakom framgångsrik trading

De psykologiska aspekterna av trading spelar en avgörande roll för en traders långsiktiga framgång. Att hantera stress, bibehålla emotionell disciplin och följa en genomtänkt tradingplan är fundamentala faktorer som ofta skiljer framgångsrika traders från de mindre framgångsrika.

 • Hantera stress: Trading kan medföra stress, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Effektiv stresshantering, med regelbundna pauser, fysisk träning och meditation kan hjälpa tradern att bibehålla ett klart sinne och fatta väl övervägda beslut.
 • Emotionell disciplin: Känslor som girighet och rädsla är två av de största hindren för framgångsrik trading. Girighet driver ofta traders att hålla kvar vid positioner för länge i hopp om ännu större vinster, medan rädsla kan leda till förhastade utträden ur marknaden vid de första tecknen på en förlust. Att utveckla en stark emotionell disciplin innebär att du lär dig känna igen dessa känslor men inte låter dem styra dina handelsbeslut.
 • Betydelsen av en tradingplan: En väldefinierad tradingplan hjälper dig att hantera de känslomässigt laddade beslut som trading innebär. Planen bör innehålla specifika kriterier för inträde och utträde, riskhanteringsstrategier och mål. Att strikt följa sin plan hjälper till att minimera beslut baserade på känslor.

Att utveckla en förståelse för och arbeta aktivt med dessa psykologiska aspekter av trading är avgörande för att bygga en hållbar och framgångsrik tradingkarriär. Det kräver tid, tålamod och en ständig strävan efter att förbättra sig själv.

Tekniska indikatorer att använda

Tekniska indikatorer och verktyg är oumbärliga för varje swingtrader, för att identifiera potentiella handelsmöjligheter och fatta genomtänkta beslut. Två av de mest användbara och universellt erkända indikatorerna är glidande medelvärden och Relative Strength Index (RSI). Dessa verktyg erbjuder värdefulla insikter om marknadstrender och momentum, vilket är avgörande för att man ska kunna utforma effektiva handelsstrategier.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden är fundamentala för att analysera marknadstrender. De utjämnar prisdata för att visa en mer tydlig riktning av trenden över en viss period. Det finns två huvudtyper av glidande medelvärden: det enkla glidande medelvärdet (SMA) och det exponentiella glidande medelvärdet (EMA).

SMA beräknas genom att ta medelvärdet av ett visst antal tidigare stängningspriser, medan EMA ger mer vikt åt de senaste priserna. En swingtrader använder ofta dessa indikatorer för att identifiera stöd- och motståndsnivåer, samt för att bestämma den optimala tiden för att gå in eller ut ur en position baserat på korsningen av kortare och längre medelvärden.

Relative Strenght Index (RSI)

RSI är en momentumindikator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI-värdet varierar från 0 till 100 och används för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden på marknaden.

Ett värde över 70 indikerar att en tillgång kan vara överköpt, vilket kan signalera en kommande trendvändning eller prisnedgång, medan ett värde under 30 tyder på att en tillgång kan vara översåld och potentiellt redo för en prisuppgång. Genom att använda RSI kan du fatta beslut om när det är mest fördelaktigt att köpa eller sälja baserat på marknadens momentum.

Att behärska dessa tekniska indikatorer och verktyg kan ge dig som swingtrader en betydande fördel genom att du får djupare insikter i marknadens beteende och potentiella framtida rörelser.

Ordlista

För att bli framgångsrik är det viktigt att först förstå terminologin. Här är en ordlista med några av de viktigaste begreppen som ofta används inom trading.

 • Teknisk analys: Analyser av historiska prisdata och marknadsmönster för att förutsäga framtida prisrörelser.
 • Fundamental analys: Analys av finansiella och andra kvalitativa och kvantitativa faktorer för att bedöma en tillgångs värde.
 • Glidande medelvärden: En indikator som används för att utjämna prisdata över en specifik period och identifiera trendriktningen.
 • Relative Strength Index (RSI): En momentumindikator som mäter hastigheten på prisrörelser för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden.
 • Stöd- och motståndsnivåer: Prisnivåer som en tillgång historiskt har haft svårt att falla under (stöd) eller överskrida (motstånd).
 • Breakout: En prisrörelse genom en identifierad stöd- eller motståndsnivå, vilket ofta leder till en stark marknadsrörelse.
 • Stop loss-order: En order placerad för att sälja en tillgång när den når en viss prisnivå, i syfte att minimera förluster.
 • Take profit-order: En order för att sälja en tillgång när den når en förutbestämd vinstnivå.