Disclaimer

disclaimer

Denna disclaimer är sammankopplad till Börskunskap.se, i alla dess format. Den följande disclaimer är en juridisk varningstext för de som besöker denna sajt. Börskunskap är en webbsida där information och övriga inlägg erbjuds enbart som utbildningssyfte. Allt innehåll på hemsidan ska således inte anses vara finansiell rådgivning eller uppmaningar om att fatta beslut.

Vi på Börskunskap försöker se till att all innehåll på sidan är korrekt och uppdaterad. Men vi kan inte heller intyga att allt innehåll på sidan är up-to-date och felfri vid varje tidpunkt. I och med det reserverar vi oss för förekommande brister i innehållet på sajten.

De beslut som tas på basis av den information som finns på denna webbsida, börskunskap.se, sker därför helt på egen risk. Vi tar inte på oss något ansvar för möjliga förluster eller andra logiska följder, som uppkommer på grund av aktioner eller beslut som utförts grundar sig från innehållet på sidan.

Investeringar sker på egen risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Syftet med sajten och reklamintäkter

Vårt syfte med sajten är att lära och förmedla mervärde till våra läsare. Med hjälp av skapandet av förstklassigt och lärorikt innehåll. På grund av detta ska vara genomförbart är det nödvändigt att hemsidan får in pengar genom reklamintäkter.

De här reklamintäkterna spenderar vi genom att producera bättre innehåll, optimera konsumentupplevelsen, förbättra basstrukturen till stöd för hemsidan men även trygga fortsättningen av upprätthållandet av hemsidan. Det finns kort och gott kostnader förknippat med ägandet och drivandet av sajten. Vi som strävar efter fortsatt utveckling fordrar det mer ytterligare pengar för att verkställa det.

I och med det är Börskunskap bunden av reklamintäkter för att fortsätta utvecklas och hålla sajten uppe framöver.

Samarbetslänkar

Om du bestämmer dig för att köpa eller använda de produkter som vi väljer att länka på hemsidan så kan det innebära att vi får en liten peng för det. Dessutom ingen extra kostnad för din del.

Vår aspiration är att det här är en solution som vi alla vinner på. Exempelvis du, som läsare, får ta del av de inlägg som vi producerat, som vi tror är till stor nytta. På samma gång får vi, skapare av hemsidan, en liten peng som hjäper hemsidan att utvecklas.

Med det sagt så kostar det dig inte något att ta del av våra samarbetslänkar. Det företag eller tjänst som står bakom länken är de som betalar kostnaden åt oss. Om du inte över huvudtaget vill stötta oss så kan du helt enkelt välja att inte nyttja våra samarbetslänkar.

Vi gör endast reklam för de tjänster eller produkter som vi till hundratio procent kan stå bakom och använder oss av själva. Vårt högst uppsatta mål är att främst föra vidare börskunskap och intresse.

Kontakta oss

Det är möjligt att ta kontakt med oss via epost (info@borskunskap.se), sociala medier (Instagram, Twitter) eller via vårt kontaktformulär.