Förklaring av likviditet och likviditetsmått

Likviditeten anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. När du investerar i aktier är det viktigt att beakta företagets likviditet. Använd dig då av flera nyckeltal och likviditetsmått för att få en uppfattning av företagets välmående. Hög likviditet betyder i allmänhet en hel del fördelar medan låg likviditet brukar ses som negativt. När man vill bedöma ett …

Läs mer

Vad är fear and greed index?

Fear and greed index används som ett mått på hur stämningen är på börsen eller marknaden. Verktyget kan sägas ”ta pulsen” på marknaden och ger en bild av om investerarna i allmänhet är optimistiska, pessimistiska eller något där emellan. Med indexet får vi alltså reda på om investerarna är giriga eller rädda. På svenska brukar …

Läs mer

Vad är omsättning?

De flesta av oss har nog hört talats om omsättning lite nu som då, men vad är det egentligen frågan om? När man talar om omsättning kan man också använda sig av begreppen intäkter eller försäljning. Omsättning är ett företags sammanlagda inkomster för varor som sålts och tjänster som utförts under en viss tidsperiod, oftast …

Läs mer

Vad är CAGR?

CAGR är en förkortning på engelskans Compound Annual Growth Rate och översätts till genomsnittlig årlig avkastning eller beräkning av årlig värdeökning. Det är med andra ord ett nyckeltal för avkastning på till exempel en portfölj eller investering. CAGR går också att använda när det kommer till företag och man vill titta på hur företaget har …

Läs mer

Vad är EBIT (rörelseresultat)?

Ett företags vinst före räntor och skatter är vad man kallar för rörelseresultat eller EBIT. Nyckeltalet anger det verkliga resultatet för verksamheten utan att beakta kostnader för skatter och finansiella poster. EBIT används för att mäta ett företags lönsamhet. Förkortningen EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes. Rörelseresultatet kan ge dig en bild …

Läs mer

Vad är ett investmentbolag?

Nybörjare på börsen får ofta tipset att köpa aktier i ett investmentbolag. Den främsta anledningen till detta är att ett investmentbolag påminner en del om en fond i det avseende att någon annan bestämmer vilka bolag som ska investeras i samt att du som investerare sprider riskerna. Innan du investerar i ett investmentbolag är det …

Läs mer

Vad är substansvärde?

Substansvärde visar ett företags bakomliggande värde, eget kapital, jämfört med företagets aktiepris. Nyckeltalet används främst när man värderar fastighets- och investmentbolag. I en fundamental analys kan du använda substansvärdet för att få en uppfattning om hur börsen värderar företaget och aktien. Substansvärdet ger dig alltså förståelse för om aktien är värderad högt eller lågt. Man …

Läs mer

Vad är en årsredovisning?

Information om ett företags verksamhet, tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader hittar du i företagets årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattar ett aktiebolag det tidigare räkenskapsåret. Genom att ta del av företagets årsredovisning får du en bra inblick i företaget och deras verksamhet. Ett av de mest betydelsefulla sätten när du gör en aktieanalys är att bekanta dig …

Läs mer

Vad är en aktiesplit (och omvänd split)?

När ett företag gör en uppdelning av sina aktier så att de blir fler till antalet kallas det för en aktiesplit. Det här innebär också att priset per aktie sjunker medan börsvärdet hålls intakt. Det är alltså bara priset per aktie som ändras, priset blir lägre och aktiernas antal ökar. Vid en split skriver man …

Läs mer

Vad är Earnings Yield (EY)?

Nyckeltalet Earnings Yield anger relationen mellan nettovinsten per aktie och priset på aktien. Earnings Yield används främst för at identifiera bolag som är lågt värderade i relation till deras rörelseresultat. På svenska brukar man tala om nyckeltalet som resultatavkastning eller inverterat P/E-tal (E/P). Med hjälp av nyckeltalet får du en uppfattning om hur stor företagets …

Läs mer