epra nav

Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är ett standardiserat mått som används vid värdering av fastighetsbolag och beaktar främst det egna kapitalet. Genom att räkna pris / EPRA NAV får du fram substanspremie/substansrabatt för fastighetsbolagets aktie. Nyckeltalet anger värdet på bolagets tillgångar per aktie i relation till aktiens pris. EPRA är förkortning av intresseorganisationen European Public Estate Association och …

Läs mer

björnmarknad

Björnmarknad – Vad är det?

Björnmarknad brukar man tala om när det skett en börsnedgång på minst 20 procent och där orsakerna är underliggande ekonomiska drivkrafter. Den här börsnedgången sker under en längre tidsperiod. Under en björnmarknad upplever många investerare osäkerhet eller rädsla när de ser sina marknadsinnehav sjunka i värde. Det här kan leda till panik bland investerare vilket …

Läs mer

Topp 10 aktier med flest aktieägare på Stockholmsbörsen (2022)

Vilka aktier har flest aktieägare på Stockholmsbörsen? Listan domineras föga oväntat av några av Sveriges största bolag. Det kan vara bra att ha koll på vilka de är, för att så att säga veta vilket håll vinden blåser åt. Med det sagt är listan absolut inte att betrakta som en guide till vilka som är …

Läs mer

Återköp av aktier – vad är det?

Vad innebär återköp av aktier? Enkelt uttryckt innebär det att ett företag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier. Aktierna som köps tillbaka makuleras eller används internt inom företaget. För aktieägarna kan ett återköp betraktas som ett alternativ till utdelning. Detta för att en del av de aktier de äger köps tillbaka samtidigt som …

Läs mer

Börsen öppettider – När öppnar börsen?

När du handlar på börsen är det bra att känna till vilka tider börsen är öppen och när den är stängd. Öppettiderna varierar för olika länder. Nedan kommer vi att gå igenom när de olika handelsmarknaderna är öppna angett i svensk tid. Beroende på vilken veckodag det är har börsen olika öppettider. Börsens öppettider påverkas …

Läs mer

Vad är en börsnotering (IPO)?

IPO står för Initial Public Offering vilket är vad vi på svenska kallar för en börsnotering. Det innebär i korthet att ett tidigare privatägt bolag noteras på börsen och därmed öppnar upp för vem som helst att bli delägare i bolaget. I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat: Vad är en börsnotering? …

Läs mer

Vad är hävstång?

En hävstång är ett finansiellt verktyg som gör det möjligt för investerare att förstora sina vinster, men också sina förluster. Hävstång används ofta i derivatmarknader, där handlare kan köpa och sälja kontrakt som är knutna till underliggande tillgångar, till exempel aktier, valutor eller råvaror. På engelska översätts hävstång till leverage. Det finns två typer av …

Läs mer

Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning betyder summan av ett företags samtliga tillgångar. Det är med andra ord tillgångssidan i balansräkningen. I en del fall ser man även på skuldsidan i balansräkningen och benämner det som balansomslutning men det vanligaste är att man ser på tillgångssidan. I balansräkningen ska tillgångar och skulder alltid vara lika, det vill säga balanserade, vilket …

Läs mer

Vad är kapitalbindning?

Kapitalbindning betyder att ett företags kapital binds och inte kan användas eller disponeras hur som helst. Kapitalet kan exempelvis bindas i lager, maskiner, fordon, kundfordringar eller dylikt. Företaget har med andra ord använt kapitalet för att till exempel göra olika anskaffningar och således behöver företaget sälja dessa för att frigöra kapitalet och använda det till …

Läs mer

Vad är rörelsekapital?

Det kapital som ett företag finansierar den löpande verksamheten med brukar kallas för rörelsekapital. Rörelsekapital utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett företags likviditet, effektivitet och finansiella status på kort sikt mäts med hjälp av rörelsekapitalet. Man använder rörelsekapitalet för att exempelvis betala löner, skulder till leverantörer och göra lagerinköp. Vi kan alltså konstatera att …

Läs mer