Hellotickets: Att gripa potentialen i en växande bransch

Få branscher fick ett sådant totalstopp under pandemin som turism- och eventbranschen, och få företag klarade sig likaväl igenom den krisen som Hello Tickets. I den här artikeln utforskar vi vad nyckeln till deras resiliens är och hur det påverkar hela branschen.

Den post-pandemiska tiden har sett en återvändning till den internationella turismen av svenska medborgare, där företag som Hellotickets har fått glänsa och växa. Företaget, samt liknande digitala branscher, hade ett försprång under och innan pandemin på grund av att deras rutiner och marknadsföring redan var belagt och välgrundat i den digitala eran. Därför kunde till exempel Hellotickets biljett-tjänster vara tidigt på bollen när turism- och event-branscherna exploderade efter att COVID-pandemin började lägga sig.

Turismen fall och upprättelse

Innan COVID-19-pandemin var event- och biljett-branschen en av de mest spännande och snabbväxande branscherna på marknaden. En av de viktigaste faktorerna är att det finns en ökande efterfrågan på kulturella och underhållande evenemang runt om i världen. Konserter, festivaler, sportevenemang och andra stora evenemang är fortfarande mycket populära, och det finns också en trend mot mer personliga och unika upplevelser som till exempel musikfestivaler, matfestivaler och konstutställningar. Denna efterfråga skapar en stor möjlighet för företag som Hellotickets att erbjuda innovativa och skräddarsydda lösningar för biljettförsäljning och eventhantering.

Turism- och eventbranschen har drabbades däremot hårt av COVID-pandemin, under vilken många evenemang och resor ställdes in eller skjöts upp, vilket har lett till minskade intäkter. Men nu när samhället har öppnat upp igen ser branschen en ljusning. Evenemang återvänder och resandet ökar, vilket blev tydligt när det blev rekord för antal gästnätter under sommaren 2022. Detta ger möjligheter för företag som Hello Tickets att växa igen, då allt fler personer beräknas fortsätta resa för semestrar och evenemang.

Hellotickets – det växande biljettimperiet

Ett av de företag som har kunnat kapitalisera på återkomsten av den internationella turismen är Hellotickets som är specialiserat på att sälja biljetter till evenemang i London och USA. Företaget grundades 2015 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom sin bransch. Hello Tickets erbjuder biljetter till olika evenemang, såsom musik- och teaterföreställningar, sportevenemang och festivaler. Företaget fokuserar på just internationella turister, och har sett en tillväxt som har tillåtit dem att expandera till flera länder, inklusive Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland.

Hellotickets har ett brett sortiment av evenemang att erbjuda och arbetar aktivt med att hitta nya partnerskap och samarbeten inom branschen. Företaget har även utvecklat en mobilapplikation som gör det enkelt för användare att köpa biljetter och hitta information om evenemangen. Hellotickets strävar efter att skapa en smidig och enkel upplevelse för sina kunder genom att erbjuda högkvalitativa biljetter och god kundservice.

De digitala företagens tid

Företag så som Hello Tickets som har valt att digitalisera tjänster som historiskt sett skett fysiskt är bland de som klarat sig bäst både genom och efter pandemin. Att kunna erbjuda en smidig tjänst för event- och biljettinformation och köp har även betytt att det varit enklare för de få event som har hållits under pandemi-restriktioner att säkerställa att hälsorådgivningar har efterföljts, medan de också har gjort det enklare än någonsin för personer att resa igen efter pandemin.

Hellotickets hade även en fördel i att de var digitala redan innan pandemin, då detta inte betydde en omställning till digitalisering under pandemin, vilket många andra företag fick kämpa med. Därför är det högst sannolikt att liknande företag kommer att fortsätta växa allt snabbare, då de redan har grundkunskaperna, rutinerna, och en stabil utvecklingspotential in i den digitala eran.

Dessutom har de generella intresset hos kunderna för digitaliseringen av biljettförsäljning och eventhantering ökat markant. Företag som Hellotickets har möjlighet att använda teknologi för att förbättra kundupplevelsen, minska kötiderna och öka biljettförsäljningen. Detta är särskilt viktigt i dagens digitala värld, där kunder förväntar sig en snabb, bekväm och enkel biljettförsäljningsprocess.