Jämföra

Investeringsinsikter: Balansera risk och belöning

Att investera på de finansiella marknaderna är en komplex strävan som kräver noggrant övervägande av olika faktorer, en av de mest kritiska är balansen mellan risk och avkastning. Varje investerare, oavsett om det är en nybörjare eller ett erfaret proffs, strävar efter att maximera avkastningen samtidigt som risken för förluster minimeras. Vad är egentligen risk? …

Läs mer

Hellotickets: Att gripa potentialen i en växande bransch

Få branscher fick ett sådant totalstopp under pandemin som turism- och eventbranschen, och få företag klarade sig likaväl igenom den krisen som Hello Tickets. I den här artikeln utforskar vi vad nyckeln till deras resiliens är och hur det påverkar hela branschen. Den post-pandemiska tiden har sett en återvändning till den internationella turismen av svenska …

Läs mer

Digital marknadsföring

Vad är fördelarna med affiliate marketing?

Affiliate marketing är en av de snabbaste formerna av digital marknadsföring just nu. Det är en form av marknadsföring som kan användas i ett stort antal marknader och segment, av både mindre företag och stora börsnoterade bolag. Affiliatemarknadsföring är ett sorts samarbete där ett företag (marknadsföraren) rekommenderar produkter åt ett annat företag (annonsör). Därmed får …

Läs mer