Vad är en nyemission?

vad är en nyemission

Vill du bli mer insatt i aktier och de begrepp som används i affärsvärlden? Då är nyemission något du bör veta mer om. Nyemission är ett ord som används för att beskriva den process som sker när ett företag erbjuder allmänheten att teckna och investera i nya aktier i verksamheten. Det företaget eller bolaget då gör är att utfärda nya aktier, för att på så vis säkerställa att företaget får mer kapital. Det är inte ovanligt att de nya aktierna erbjuds till ett mycket lägre och bekvämare pris än de tidigare. Orsaken till detta är främst för att locka till sig nya investerare.

Det finns flera anledningar till varför ett bolag kan vilja genomföra nyemission. Den främsta och vanligaste orsaken är helt enkelt för att man vill få in mer kapital (pengar) till sitt företag. Detta är dock inte den enda anledningen. En nyemission kan också genomföras om man vill ha råd att finansiera uppköp eller om man vill finansiera expansion. Nyemission kan också användas i akuta lägen där företagets framtid står på och där endast finansiella medel kan rädda bolaget. Genom en nyemission kan man således undvika konkurs och man slipper även låna pengar från banken, något som också kan vara påfrestande för ekonomin.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Nyemission – så fungerar det
  • Utspädning – ett ord att ha koll på
  • Så kan du ta del av nyemissionen
  • Vad är BTA?
  • Handla aktier utan företrädesrätt
  • Kan man handla nyemitterade aktier med apportemission?
  • Är nyemissioner ett bra eller dåligt alternativ?

Nyemission – så fungerar det

Som företagare kan man inte bara bestämma sig för att genomföra en nyemission över en natt, utan här är det först ett förslag som måste skrivas och lämnas in till styrelsen. I förslaget skriver man då att man vill genomföra en nyemission och orsaken till detta. Under en bolagsstämma kommer sedan styrelsen att fatta ett beslut för om en nyemission ska genomföras för ändamålet. Här tittar man då också på huruvida nyemissionen ska ske med en företrädesrätt eller inte. Företrädesrätt innebär kort och gott att redan befintliga aktieägare får förtur. De befintliga aktieägarna kommer då att få företräde till de nya aktierna, innan allmänheten får ta del av dem.

Har styrelsen beslutat att en nyemission ska äga rum är det därefter teckningsperioden som följer. Under teckningsperioden ser man till att informera och skicka ut information om att det ny finns nya och fler aktier att ta del av. Detta kan på många sätt liknas med marknadsföring för produkter och tjänster. Genom att låta befintliga aktieägare och allmänheten ta del av informationen i ett tidigt skede är det större chans att få fler investerare. De som är intresserade av de nya aktierna kommer således att behöva anmäla sitt intresse. I takt med att investerare betalar för de aktier som de köpt kommer också en kapitalökning att registreras hos Bolagsverket.

I videon nedan berättar Albin Kjellberg på EFN hur en nyemission funkar.

Så påverkas du av en nyemission (EFN Ekonomikanalen)

Utspädning – ett ord att ha koll på

Utspädning är ytterligare ett ord som vi anser är viktigt att du har koll på. En utspädning kommer nämligen alltid att ske i samband med att en nyemission genomförs. Enkelt förklarat kan man säga att det innebär att aktierna förlorar en del värde. Detta är inte något som kommer påverka företaget negativt, utan mer dig som investerare.

Låt oss säga att du har köpt en aktie som innebär att du äger 100 % i ett företag som erbjuder 1000 olika alternativ. Om företaget sedan väljer nyemission och adderar 100 nya aktier kommer dina nuvarande att gå ner i värde. Din andel kommer inte längre att vara 1000/1000, utan blir istället 1000/1100. En del av din andel har således ”spätts ut” och procentsatsen är nu nere i 91 % istället för 100 %.

Så kan du ta del av nyemissionen

Idag är det många som är intresserade av att ta del av nyemission, men huruvida du kan köpa nya aktier i ett företag eller inte beror på hur bolaget har valt att genomföra processen. Ett företag kan välja att genomföra en nyemission med företrädesrätt eller utan. Är det så att bolaget väljer att ha företrädesrätt innebär detta kort och gott att de redan befintliga aktieägarna kommer att ha ett företräde och får således chans att köpa alla nyemitterade aktier först. Har man däremot valt att ha nyemission utan företrädesrätt är köp tillgängliga för allmänheten. Här nedan berättar vi mer om vad som gäller.

Köpa nyemitterade aktier med företrädesrätt

Vill du köpa nya aktier som kommer med företrädesrätt behöver du först och främst se till att du redan äger befintliga aktier i bolaget idag. Annars kommer det dessvärre inte vara möjligt för dig att ta del av nyemissionen. Företrädesrätt kan även gå under begreppet teckningsrätter, förkortat (TR).  Du som befintlig aktieägare kommer automatiskt att bli presenterad för denna teckningsrätt och du får den på samma konto som du har dina aktier idag. Med hjälp av denna TR kan du sedan teckna alla de nya aktier som företaget erbjuder.

Teckningsrätt är dock inte bara något som du kan bli tilldelad. Om sanningen ska fram finns det faktiskt även möjlighet att köpa sig till denna rätt. Processen går till på samma sätt som om du skulle köpa en aktie på börsen och när du väl äger en TR har du lika mycket företrädesrätt som alla andra befintliga kunder. Här är det dock viktigt att komma ihåg att din TR inte täcker eller räcker till precis vad du vill. Om du köper en teckningsrätt kommer du att behöva vara tvungen att acceptera erbjudanden som banken eller mäklaren tilldelar dig. Har du köpt flera teckningsrätter behöver du således också acceptera fler erbjudanden.

Vad händer om man inte vill delta i nyemissionen?

Det kan finnas orsaker till att du inte längre vill delta i nyemissionen och allt vad den innebär och då räcker det inte med att tacka nej. Det du istället måste göra är helt enkelt att du måste sälja bort din teckningsrätt innan sista dagen för handel. Säljer du din TR efter sista handelsdagen kommer de att förlora sitt värde helt och hållet. Det finns möjlighet att bara använda sig av en del av sin TR för den som önskar. Du kan t.ex. använda dig av några erbjudanden som du får och därefter sälja bort resterande.

Vad är BTA?

I takt med att tiden går kommer din teckningsrätt att omvandlas. Efter ett tag är det inte längre en teckningsrätt du har på ditt konto, utan en så kallad BTA. Denna förkortning står för orden ”betald tecknad aktie” och innebär att din TR blir som vilken annan klassisk aktie som helst. Omvandlingen är ingenting som du själv behöver ha koll på eller göra något med, utan detta sker helt automatiskt. Det kan dock vara bra för dig att veta om när det sker, vilket vanligtvis är efter ca 2-4 veckor efter köp. Tiden kan dock variera en hel del och beror oftast på om företaget har hunnit få sin aktiekapitalhöjning registrerad eller inte.

Handla aktier utan företrädesrätt

Som tidigare nämnt är det inte alla företag som väljer att erbjuda nyemission med företrädesrätt, utan vissa väljer istället att skippa företrädesrätten helt och hållet. Bolagen kan själva välja om man ska erbjuda aktier utan företrädesrätt redan från start eller om denna helt enkelt ska kicka in när alla befintliga aktieägare har fått möjlighet att först välja om de vill göra ett köp eller inte. Här är det inte helt ovanligt att det även finns något som kallas för en riktad emission. I dessa fall brukar man genomföra en nyemission med mål att rikta sig till en specifik grupp, t.ex. alla anställda på företaget.

Vill du få ta del av nyemissionen utan att behöva köpa en företrädesrätt kan du istället ställa dig i kö för ett köp. Det gör du enkelt genom att anmäla ditt intresse och informera om att du vill köpa aktier utan företräde. Vi rekommenderar att du kontaktar din bank för att få veta mer om hur du ska gå tillväga, även nätmäklare som Avanza och Nordnet brukar ha erbjudanden tillgängliga för dig att ta del av.

Kan man handla nyemitterade aktier med apportemission?

Innan vi ska titta närmare på frågan om man kan köpa nyemitterade aktier med apportemission eller inte ska vi först reda ut vad apportemission faktiskt är. För den som inte är insatt i affärs- och ekonomivärlden kan det vara ganska så svårt att hänga med i alla begrepp och termer. Apportmission är något som man sällan talar om när det kommer till nyemission och allmänheten, eftersom allmänheten sällan blir erbjuden alternativet.

Kort och gott kan man säga att en apportemission gör det möjligt för aktieägare med företrädesrätt att handla nyemitterade aktier utan rena kontanter. Det innebär alltså att vissa kan ha möjlighet att köpa och investera i nya aktier, utan att använda sig av just pengar. Istället betalar man med något som kallas för en apportegendom och denna består vanligtvis av olika typer av tillgångar. Några bra och vanliga exempel på apportegendom är bland annat fastigheter, patent, maskiner eller andra aktier. Här är det viktigt att den egendom som man erbjuder faktiskt är till nytta för bolaget i fråga, annars kommer den inte att tas emot.

Att handla nyemitterade aktier med apportegendom är dock sällan något som allmänheten erbjuds i samband med nyemissioner. Detta erbjudande brukar främst gälla i samband med att ett företag köper ett annat och där man använder sig av nyemitterade aktier som betalningsmedel.

Är nyemissioner ett bra eller dåligt alternativ?

Att säga att nyemission är bra eller dåligt är något som är mycket svårt att göra och orsaken till detta är helt enkelt för att alla företag har olika förutsättningar och olika villkor. Det man kan säga är att en nyemission kan vara både och, beroende på vad företaget planerar att använda pengarna till.

Hela målet och syftet med att ge ut fler aktier är helt enkelt för att få in mer kapital till bolaget, men vad man ska använda pengarna till kan variera ganska kraftigt. Det är t.ex. inte helt ovanligt att företag genomför nyemissioner för att på så sätt rädda sig själva från ekonomisk kris eller konkurs. I dessa fall är det sällan en bra idé att köpa nyemissioner i företaget, eftersom de helt enkelt inte använder pengarna för att utvecklas eller växa. Det enda som sker då är att utspädningen påverkar utdelningen.

Använder sig företaget av nyemission för att kunna finansiera och ha tillräckligt med pengar till en expansion kan nyemissioner dock vara ett riktigt bra alternativ. Det förutsätter att du som köpare faktiskt tror på att företaget kommer att växa och att de har planerat den nya expansionen på ett bra och professionellt sätt.

Sammanfattning

Nyemission är helt enkelt något som företag och verksamheter kan använda sig av när de är i behov av mer kapital till bolaget. Det kan t.ex. handla om att man vill expandera verksamheten, köpa in nya produkter och tjänster eller ta sig an ett nytt område. Nyemission kan också ske när ett företag sitter i en dålig ekonomisk situation och behöver hjälp för att hålla sig flytande.

Nyemissioner kan handlas både med och utan företrädesrätt. Företrädesrätt ger dig som befintliga aktieägare möjlighet att ta del av de nya aktierna innan alla andra. Äger du inga aktier i bolaget idag kan du köpa teckningsrätt alternativt ansöka om att köpa utan företräde.

Att handla nya aktier kan vara ett bra val om du tror att bolaget kommer att använda pengarna på ett bra sätt, men i annat fall är det viktigt att vara försiktig. Precis som med alla andra typer av aktier kan det gå upp och ned på börsen i en rasande fart. Välj således nyemissioner i företag som du verkligen tror på och som redan har en bra och balanserad ekonomi i grunden.

Lämna en kommentar