Vad är skuldsättningsgrad?

skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som klargör hur mycket ett företags skulder är i relation till företagets eget kapital. Investerare kan använda sig av nyckeltalet för att ta reda på hur stor risk det innebär att investera i företaget. På engelska översätts skuldsättningsgrad till Debt-to-equity ratio och förkortas som D/E.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur räknar man ut skuldsättningsgraden?
  • Viktigt att tänka på kring skuldsättningsgrad
  • Är skuldsättningsgrad och soliditet samma sak?
  • FAQ om skuldsättningsgrad
I videon berättar Alexander Gustafsson, från Nordnet, mer om ett företags skulder (Nordnet)

Hur räknar man ut skuldsättningsgraden?

När du räknar ut skuldsättningsgraden ska du dividera företagets skulder med företagets eget kapital. Formeln för skuldsättningsgrad ser då ut så här:

skuldsättningsgrad formel

Exempel:

Vi tänker att det påhittade elektrikerbolaget Petter EL AB har skulder på 250 000 kronor och dess egna kapital uppgår till 300 000 kronor. Genast här ser man att skulderna är mindre än det egna kapitalet. Men för att se konkret hur stor del skulderna är i relation till det egna kapitalet så ser beräkningen ut så här:

skuldsättningsgrad exempel

Här ser vi att skulderna är 0,83 gånger företagets egna kapital. Man kan även beräkna ut nyckeltalet på ett mer avancerat sätt. Då tar man i beräkningen beaktande till företagets obeskattade reserver och bolagsskatten i Sverige 2021, som ligger på 20,6 procent. Obeskattade reserver är vinster som företaget inte betalat skatt för ännu. När du räknar ut skuldsättningsgraden på det mera avancerade sättet så ser formeln ut så här:

skuldsättningsgrad med obeskattade reserver

Exempel:

Om företaget samtidigt har 75 000 kronor i obeskattade reserver betyder det att uträkningen för detta ser ut som på bilden nedan.

Viktigt att tänka på kring skuldsättningsgrad

Om skuldsättningsgraden är hög är bolag i allmänhet mer känsliga för låg konjunkturer. Bolaget behöver ju betala sina skulder oberoende av konjunktur. Investerare som använder sig av det här nyckeltalet vid analys av företag bör främst använda det för att jämföra det med andra företag i samma bransch. Skuldsättningsgrad kan med fördel användas tillsammans med andra nyckeltal för att avgöra i vilket bolag investeringen sker.

Ett lågt värde på nyckeltalet är att föredra. Nyckeltalet anges normalt i decimalform och inte i procent som med Soliditet. En låg skuldsättningsgrad anses ligga under 0,25 medan en hög skuldsättningsgrad är när nyckeltalet överstiger 0,5. Det vill säga bör nyckeltalet ligga mellan 0,25 och 0,5 för det mest optimala värdet. Viktigt att tänka på är också att branschen och åldern på bolaget spelar roll.

Det är viktigt att känna till att det i flera branscher är nödvändigt att kontinuerligt låna pengar för att fortsätta sin dagliga verksamhet. Inom till exempel tillverkningsindustrin är det här vanligt. För att kunna anskaffa maskiner och teknik behövs en hel del kapital. Dessa maskiner och utrustning betalas sedan av långsamt.

Är skuldsättningsgrad och soliditet samma sak?

Man brukar säga att skuldsättningsgrad och soliditet går hand i hand eftersom de påverkas båda av företagets egna kapital. Det här betyder att en hög skuldsättningsgrad hos företaget innebär att företaget har en låg soliditet och vice versa. Både skuldsättningsgrad och soliditet beräknas ut med hjälp av företagets egna kapital. Skuldsättningsgraden anger bolagets skulder i relation till eget kapital och soliditet anger det egna kapitalets andel av bolagets totala kapital. Soliditet anges oftast i procent medan skuldsättningsgrad normalt skrivs som decimaltal.

FAQ om skuldsättningsgrad

I denna del av artikeln besvarar vi en del frekventa ställda frågor gällande skuldsättningsgrad.

Är belåningsgrad samma som skuldsättningsgrad?

Nej, belåningsgrad och skuldsättningsgrad är inte lika fastän de kan tyckas påminna om varandra. Du kan möjligtvis ha sett en akties belåningsgrad i Nordnets applikation, vilket kan ligga i spannet 0 till 90 procent. Belåningsgrad betyder hur mycket av det investerade kapitalet i en specifik aktie för en sparare får vara.

Exempelvis om du vill ha en högre risk på en investering går det också att låna pengar och då bestämmer belåningsgraden hur stor del av de lånade pengarna som får vara en del av investeringen. Skuldsättningsgrad säger hur stor del skulder är av företagets egna kapital.

Vad är en hög skuldsättningsgrad?

En hög skuldsättningsgrad är vanligtvis när nyckeltalet överstiger 0,5. Viktigt att kolla noggrannare på också är i vilken bransch, företaget verkar i, och åldern på företaget. Eftersom branschen och åldern på företaget påverkar oftast ett företags skuldsättningsgrad.

Vad är en låg skuldsättningsgrad?

En låg skuldsättningsgrad är när nyckeltalet normalt understiger 0,25. Precis som med en hög skuldsättningsgrad så påverkas detta också i vilken bransch företaget är verksam i och hur länge sen företaget grundades.

Vad händer när skuldsättningsgraden ökar?

När skuldsättningsgraden i ett företag ökar så betyder det antingen att företaget har lånat mer pengar för exempelvis en investering eller att det egna kapitalet minskat eller båda två. Det här innebär också att soliditeten minskar.

Vad menas med skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett mått på ett företags skulder i relation med eget kapital. Det ger ett bolags finansiella risk eller känslighet för räntehöjningar. Fastän nyckeltalet har likheter med soliditet så har de inte samma betydelse.

Lämna en kommentar