Vad är Yield On Cost?

yield on cost (YOC)

Yield On Cost, som förkortas YOC, är ett nyckeltal som mäter relationen mellan en akties utdelning och ditt egna GAV eller genomsnittliga inköpspris. Detta nyckeltal mäts på ditt innehav av aktier i företaget. Nyckeltalet kan översättas till svenska som direktavkastning på den egentliga investeringen. Det är således ett bra sätt för att mäta och se hur bra din direktavkastning är på din investering idag.

Det är YOC som över tid kan växa till sig och bli stora procenttal, under förutsättningen att du inte ökar innehavet och köper aktien till ett dyrare pris. Självklart kan du öka innehavet genom att köpa den till ett lägre pris och därefter så höjs direktavkastningen på medelinköpspriset.

I den här artikeln går vi igenom bland annat:

  • Hur beräknar man Yield On Cost?
  • Vad används YOC till?
  • Frågor och svar om Yield On Cost

Hur beräknar man Yield On Cost?

Du räknar ut Yield On Cost genom att dividera den nuvarande utdelningen med ditt genomsnittliga inköpspriset för investeringen. Formeln för uträkningen, av direktavkastningen på det ursprungliga inköpspriset, ser därför ut så här:

Yield On Cost formel

Du behöver därför känna till aktiens nuvarande aktieutdelning per aktie och till vilket pris, i genomsnitt, du har köpt aktierna till. Exempelvis om en investerare köpte en aktie för fem år sedan för 40 kronor, och aktiens nuvarande aktieutdelning är 4 kronor per aktie, då skulle nyckeltalet ligga på 10%. Beräkningen ser således ut så här:

Yield On Cost exempel

Vad används YOC till?

Nyckeltalet används av investerare enbart för att på skoj kolla hur stor utdelningen är i relation med det genomsnittliga inköpspriset på en specifik aktie. Det kan då istället ge en uppfattning om hur bra investeringen har gått sen man köpt den och hur stor avkastning direktavkastningen skapat. Vilket ger en tydlig bild om investeringen eller aktien.

Det finns dock inte något allmänt användningsområde för nyckeltalet, det är endast något som ses som en rolig grej att kolla upp som investerare. Något som är viktigt att tillägga är att nyckeltalet visar investerare de långsiktiga fördelarna med aktier jämfört med obligationer. Eftersom obligationer betalar fast ränta snarare än utdelningar som växer, normalt sett, har de mycket mindre långsiktig potential.

Hemsidor brukar ofta skriva om hur stor direktavkastning på det ursprungliga inköpspriset Warren Buffett har på sina innehav. Exempelvis har The Motley Fool skrivit om Warren Buffetts direktavkastning på inköpspriset för en del av hans aktier. Warren buffet har, då artikeln skrevs år 2020, en YOC på över 50% på sitt innehav i Coca-Cola aktier.

Frågor och svar om Yield On Cost

Här nedan besvarar vi fyra stycken frågor som frekvent uppkommer i samband med YOC.

Vad betyder YOC?

Yield On Cost översätts till svenska som Avkastning På Ursprungliga Inköpspriset på en aktie eller investering.

Hur räknar jag ut Yield On Cost?

Yield On Cost räknar du ut genom att dividera den nuvarande utdelningen med ditt GAV eller genomsnittliga anskaffningsvärde på din investering.

Spelar YOC någon roll?

YOC är ett populärt nyckeltal. Det hänvisar till dagens utdelning uttryckt som en procentandel av priset som betalats för en aktie, någon gång i det förflutna. Avkastningen på ursprungliga inköpspriset är i bästa fall irrelevant och leder i värsta fall till dåliga investeringsbeslut.

Är YOC och ROC samma sak?

ROC, return on cost, är ett specifikt sätt att uttrycka den totala avkastningen på en investering som visar den procentuella ökningen utöver den initiala investeringskostnaden. YOC, yield on cost, visar hur mycket inkomst som har återbetalats från en investering baserat på initial kostnad. Men den inkluderar inte realisationsvinster i sin beräkning.

Lämna en kommentar