Aktier i onoterat bolag – så fungerar det

Är du intresserad av att köpa aktier i ett onoterat bolag? Onoterade aktier handlas inte på börsen och processen skiljer sig därför från att köpa aktier i ett börsnoterat företag. Dessutom kommer onoterade aktier med andra fördelar och risker än vanliga aktier.

Vad är ett onoterat bolag och hur köper man onoterade aktier?

Ett onoterat bolag är inte noterat på en offentlig börs, vilket innebär att dess aktier inte kan köpas eller säljas av allmänheten på en öppen handelsplats. Det kan verka svårt att köpa onoterade aktier, eftersom dessa företag inte är offentligt noterade på den vanliga aktiemarknaden och det finns ofta inte mycket information om dem på nätet. Men även onoterade aktier går att köpa och sälja, både av privatpersoner och företag.

Det finns flera sätt att få tillgång till dessa investeringar. Till exempel genom investmentbolag som äger aktier i onoterade bolag eller genom att kontakta det värdepappersinstitut som ansvarar för att sköta köp och sälj av aktierna. Oavsett vilket du gör är det viktigt att göra research i förväg så att du kan investera tryggt.

Fördelarna med att investera i onoterade företag

Att investera i onoterade företag är riskfyllt men kan vara ett bra sätt att öka din chans till hög avkastning. Eftersom onoterade bolag ofta är startups så har de potential att växa stort och snabbt, jämfört med redan börsnoterade, äldre företag. Med rätt strategi och genom att skaffa kapital vid rätt tidpunkt har nystartade bolag möjlighet att kraftigt öka sin tillväxt vilket också ger avtryck i aktiekursen.

Ifall bolaget är framgångsrikt med sitt koncept får du som aktieägare ta del av tillväxten redan innan företaget hamnar på börsen. Många ser denna potential för tillväxt som den största fördelen med att investera i startups och onoterade bolag.

Riskerna med att investera i onoterade företag

När det gäller alla investeringar finns möjlighet att gå med vinst – men de kommer också med risken att förlora pengar. Innan du kastar dig in i onoterade aktier bör du överväga hur mycket genomlysning som du kan göra på det företag du överväger att investera i. Läs på om bolagets ekonomi, affärsidé, ledning och ägarstruktur.

Att köpa aktier i börsnoterade investmentbolag är ett sätt att både få exponering mot onoterade bolag och samtidigt bidra till att diversifiera risken. Investmentbolag äger både onoterade och börsnoterade aktier och strävar efter att generera bästa möjliga avkastning för sina aktieägare. Att bygga upp en välbalanserad portfölj är viktigt för att se till att dina investeringar lyckas på lång sikt, och onoterade aktier kan absolut vara en pusselbit i helheten.

Göra research inför investering

Det är en fördel att vara påläst innan du investerar i aktier. Onoterade företag har inte samma skyldighet som noterade att tillhandahålla information om ekonomin och annat som påverkar kursen. Men oftast finns det ändå information att tillgå på nätet via till exempel bolagets hemsida.

Läs på om produkter och tjänster, finansieringskällor, ledningsgrupp och bakgrund, vilka deras största konkurrenter är och ta del av tips från experter. Kunskapen gör inte bara att du kan fatta mer genomtänka beslut – den innebär också att du blir mer involverad i dina aktieinvesteringar vilket gör processen roligare.