Björnmarknad – Vad är det?

Björnmarknad brukar man tala om när det skett en börsnedgång på minst 20 procent och där orsakerna är underliggande ekonomiska drivkrafter. Den här börsnedgången sker under en längre tidsperiod. Under en björnmarknad upplever många investerare osäkerhet eller rädsla när de ser sina marknadsinnehav sjunka i värde. Det här kan leda till panik bland investerare vilket i sin tur leder till att de frångår sina strategier och således kan deras långsiktiga avkastning påverkas negativt om de inte är med när återhämtningarna sker. Björnmarknader är i allmänhet svåra att förutspå och identifiera. Nedan ska vi titta lite närmare på björnmarknader och bland annat på hur man kan känna igen dessa. På engelska använder man begreppet bear market när man talar om björnmarknad.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Tecken på om börsen är i en björmarknad
  • Vad menas med björnmarknad?
  • Regler kring björnmarknader
  • Historiska björnmarknader
  • FAQ – Vanliga frågor om björnmarknad
  • Video om björnmarknad

Tecken på om börsen är i en björnmarknad

Ofta börjar björnmarknader med att ekonomin smygande bromar in samtidigt som många investerare lever med en falsk trygghet eller nästintill eufori på börsen. Investerarna fokuserar då på tron att börsen kommer att stiga och ignorerar således svagheter eller varningstecken. I vissa sällsynta fall kan björnmarknader också börja med att en oförutsedd och stor ekonomisk händelse slänger in hela ekonomin i en lågkonjunktur.

Björnmarknader är ofta svåra att identifiera till en början. Erfarenhet och noga analyser kan dock hjälpa en att identifiera en fundamental björnmarknad och eventuellt leda till att man kan undvika den innan hela portföljen har sjunkit i värde. Har stora delar eller hela portföljen redan gått ned avsevärt kan det vara bäst att låta den vara för att säkerställa att man är med på uppgången sedan, förutsatt att investeringarnas syfte är långsiktigt.

Ingen indikator som sådan kan användas för att helt säkert förutspå en björnmarknad men kombinationen av forskning, indikatorer och analyser kan hjälpa en att tidigt identifiera björnmarknader och eventuellt undvika dem. Negativa fundamenta kan också spela roll för björnmarknader. Exempel på sådana är svaga bolagsvinster, svajjig intäcktstillväxt och inverterade räntekurvor. Även eufori bland investerarna kan leda till björnmarknad. Tecken på eufori kan till exempel vara bolagsskulder som stiger, överkurs på börsintroduktioner och stor del lånefinansierade företagsförvärv.

Tre vanliga orsaker till björnmarknader är:

  • Eufori bland investerarna.
  • Regleringar av myndigheterna.
  • Penningpolitiska misstag.

Vad menas med björnmarknad?

Björnmarknad är en marknad som sjunker, det vill säga att trenden är negativ. I allmänhet används ett fall på 20 procent från högsta nivån som ett krav för en björnmarknad. Tjurmarknad är björnmarknadens motsats. Som vi redan kunnat konstatera är det svårt att förutspå och identifier en björnmarknad men man brukar tala om att dessa börjar med en ”smäll”, det vill säga en stor oförutsedd negativ eknomisk faktor som får marknaden att sjunka drastiskt. Ingen björnmarknad är precis lika som en annan men orsakerna till dem är ofta eufori bland investerarna, myndigheternas regleringar eller penningpolitiska misstag. Kortvarigare negativa marknadstrender kallas ofta för baisse.

Regler kring björnmarknader

Varje björnmarknad är olika varandra och därför behöver vi komma håg att inget genrellt kan användas för att exakt identifiera varje björnmarknad. Björnmarknader har fyra grundläggande regler. Dessa är:

Tvåprocentsregeln

I inledningen av en björnmarknad brukar aktiekurserna sjunka med cirka två procent i månaden. Många har uppfattningen att en björnmarknad inleds med ett kraftigt och plötsligt ras. Faktum är att om det sker ett kraftigt ras med mycket mer än två procent så kan det vara frågan om en kortsiktig korrektion och inte en björnmarknad.

Tremånadersregeln

Enligt den här regeln rekomenderas man att vänta tre månader efter det som man tror är börstoppen innan man lägger in defensiven. Således får man tid att analysera ekonomiska data och marknadsutvecklingar för en eventuell björnmarknad och man undviker där med att peka ut en för tidig börstopp och missa tjurmarknadsavkastning.

Tredjedelsregeln

Under tidigare björnmarknader har det visat sig att cirka en tredjedel av björnmarknadens sammanlagda nedgång ofta sker under de två första tredjedelarna under björnmarknaden och två tredjedelar sker under sista tredjedelen av björnmarknaden. De brantare nedgångarna brukar med andra ord komma senare i björnmarknaden.

Artonmånadersregeln

I modern tid har björnmarknaderna i snitt hållit på i arton månader, och sällan längre än två år. Det här betyder att om man väntar för länge med att investera igen så kan man riskera att missa återhämtningen när en ny tjurmarknad inleds.

Historiska björnmarknader

Från andra världskriget till slutet av år 2019 har det varit elva björnmarknader på S&P 500. Den genomsnittliga nedgången på dessa var 34% och samtliga varade i snitt 16 månader. Historiska börskrascher är börskrasch 2022 (2022-01-04), coronakrisen (2020-02-19), räntekrisen (2015-04-27), skuldkrisen (2011-05-11), finanskrisen (2007-07-16), IT-bubblan (2000-03-03), Ryssland & Asien krisen (1998-07-20), fastighetskrisen (1990-07-05) och svarta måndagen (1987-10-08).

I modern tid är den lägsta nedgången på börsen efter IT-bubblan, där den totala nedgången blev nästan minus 70 procent och varade i cirka 3 år. Dock skedde en liten uppgång under vissa perioder. Fastighetskraschen var också långvarig och blev sist och slutligen fallande börs i två och ett halft år. Med långvariga börskrascher bör man komma ihåg att man oftast känner av den nådda botten ett bra tag efter. Den upplevda nedgången kan kännas ett bra tag efter att börsen långsamt börjat stiga. ”Blixtkrascher” så som Covidkraschen, Svarta måndagen och Ryssland & Asien kraschen kännetecknades av panik, snabb reaktion på börsen men även snabba uppgångar.

FAQ – Vanliga frågor om björnmarknad

Nedan besvaras kort några vanliga frågor kring björnmarknad.

Hur länge varar en björnmarknad?

I allmänhet varar en björnmarknad sällan längre än 18 månader. I snitt har det flesta björnmarknader varat i 16 månader.

Ska jag köpa eller sälja aktier under en björnmarknad?

Köpa, om du inte behöver pengarna inom de närmaste 3 åren.

Är vi i en björnmarknad just nu?

Om börsen har sjunkit mer än 20 procent från ”all time high” kan man anses vara i en björnmarknad.

Vad är en bear market?

Bear market, eller björnmarknad på svenska, är en fundamentalt driven börsnedgång på åtminstone 20 procent under en längre tid. Många investerare upplever sig vara oroliga eller rädda när de ser sina investeringar sjunka i värde under björnmarknader.

Video om björnmarknad

I den här videon förklarar Alexander Gustafsson mer om vad en björnmarknad är.