Vad är en börskrasch?

Börskrascher verkar inte gå att undvika, men kan man förutse en krasch? En börskrasch betyder att stort antal aktier på aktiemarknaden rasar kraftigt och plötsligt. Det här medför att index förlorar i värde. Hur mycket priset ska rasa för att det ska vara frågan om en krasch definieras inte men vanligen säger man att det ska handla om ett ras på tvåsiffrigt procenttal inom kort tid, timmar eller dagar. Det här bör inte förväxlas med en korrigering där priserna sjunker med tio procent när marknaden omvärderas. En krasch händer plötsligt och på kort tid.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vad innebär en börskrasch?
 • Varför kraschar börsen?
 • Kan man tjäna pengar på en krasch?
 • Börskrascher genom historien
 • När kommer nästa börskrasch?
 • FAQ – Vanliga frågor om börskrascher
 • Video om börskrasch

Vad innebär en börskrasch?

En börskrasch innebär att aktiemarknadens priser sjunker snabbt och plötsligt. En börskrasch kan som vi nedan konstaterar ske av olika anledningar. I situationer när börsen kraftigt går neråt uppstår ofta panik hos flera att snabbare sälja sina aktier. Det här leder till att kraschen blir större och snabbare. Börskrascher kännetecknas bland annat av att vissa ser dem komma men få vill erkänna eller acceptera att det verkligen är så. Ett annat varningstecken kan vara att värderingarna är höga medan världsekonomin är svag.

För högt börsvärde där börsen tycks vara övervärderad ses också som en risk. Börskrascher sker ofta som ett resultat av en övervärderad marknad där en eller flera händelser leder till oro bland aktieägarna. I de fall där krascher sker på större internationella börser, så som London, Kina eller USA, leder det ofta till att börser världen över påverkas. Sällan är det enskilda händelser som leder till börskrascher utan en kombination av flera faktorer och händelser.

Varför kraschar börsen?

Börsen kan krascha av lite olika orsaker. Den kan krasch på grund av panik hos investerarna eller av ekonomiska orsaker. I sådana situationer då investerarnas förtroende tappas kan det leda till att många på börsen vill sälja. Det här leder till att priserna faller och kan medföra en stor rusch att sälja. När transaktionerna ökar förvärras raset av priserna. Idag kan börskrascher spridas snabbt världen över på grund av elektroniska möjligheter och internationella aktiermarknader. Det här kan bidra till att marknadskollapserna blir större.

Då det har varit ett högt köptryck under en längre tid och giriga investerare har lett till övervärderade aktiepriser är det större risk för att en börskrasch blir verklighet. Det här som ett resultat av ohållbara priser. Trots att man identifierat den här typen av risker är börskrascher svåra att förutspå.

Kan man tjäna pengar på en krasch?

Det är lätt att drabbas av panik när priserna sjunker och att man då känner att man borde sälja så länge man får något för sina aktier. Många tänker här att de ska köpa tillbaka när priserna är lägre och på så sätt ”vara med” när priserna går upp igen. Det är väldigt svårt att veta när ”botten är nådd” och när kursen klättrar igen. Detta är således vanligt att man säljer på en för låg nivå och istället hamnar att köpa in sig på en högre nivå än vad man sålde på om man vill ha aktierna i sin portfölj. Det är ofta mer tryggt att fortsätta med sitt månadssparande som vanligt. Då sker köp både på väg upp och på väg ner.

Innan börskrascher sker

Inför krascher söker sig många investerare till säkra tillgångar så som guld eller obligationer. I början av krascher kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att ta plats på VIX-index då detta index speglar marknadens volatilitet och ökad oro betyder ökad volatilitet. Du kan även kolla in Fear and Greed index som tar i beaktande flera olika faktorer bland annat volatilitet. Under en krasch använder sig vissa av strategin att köpa när det ser som sämst ut genom att dela upp köpen på två nivåer för att försöka ”pricka in” botten. Under kraschen väljer vissa att ”gå kort” och investera i certifikat. Certifikatens värde ökar i relation till hur mycket aktien, index eller en råvara går ner. Börsen har hittills alltid återhämtat sig vilket gör att det här alternativet kan ses som mer riskabelt än att försöka köpa lågt och vara med ”på väg upp”.

Börskrascher genom historien

Börskrascher påverkar ekonomin i världen på olika sätt. En del krascher leder till längre konsekvenser medan andra endast orsakar kortvariga konsekvenser. Nedan presenteras historiska börskrascher och deras ekonomiska konsekvenser.

Wall Street-kraschen

 • Inträffade 24.10.1929 på New York-börsen.
 • Mest kända kraschen under 1900-talet.
 • Största börskraschen i USA:s historia.
 • Aktiepriserna steg högt och snabbt för att sedan sjunka kraftigt och snabbt när många aktieägare ville sälja samtidigt, vilket fick antalet som ville sälja att öka ytterligare.
 • Det här blev inledningen till en recession som varade tio år.
 • Påverkade så gott som samtliga ekonomier i väst.
 • Konsekvenserna blev fattigdom och arbetslöshet.
wall street krasch 1929 graf
Så här såg Dow Jones Industrial Average (index) ut under Wall Street-kraschen år 1929.

Svarta måndagen

 • Inträffade 19.10.1987.
 • Påverkade aktiemarknader över hela världen.
 • Orsakades av för högt värderad dollar, höjda räntor och spekulationer på aktiemarknaden.
 • Drabbade inte USA:s ekonomi lika allvarligt som kraschen 1929.
svarta måndagen graf
Denna graf visar hur det såg ut under svarta måndagen 19.10.1987.

Finanskrisen 2008

 • Fick sin början i september 2008.
 • Kongressen i USA avslog räddningspaket för bankerna, vilket utlöste kraschen.
 • Bankerna var rädda för att låna ut till varandra, vilket ledde till höjda räntor och svårigheter för konsumenterna att betala sina skulder.
 • Först år 2013 hade aktiemarknaderna återhämtat sig helt.
stockholmbörsen finanskrisen 2008 graf
Graf som visar Stockholmbörsens prisindex under finanskrisen 2008.

Flash crash

 • Inträffade 6.5.2010.
 • Flash krasch på amerikanska marknaden som sänkte värdena på aktiepriserna på stora företag som Protecter & Gamble och General Electric.
 • Varade cirka 36 minuter.
 • Spekulationer kring att feltryckning eller ett tekniskt fel orsakade att bolagens värde raderades drastiskt som i sin tur orsakade den korta men kraftiga kraschen.

Coronakrisen 2020

 • Inträffade under februari-mars 2020
 • Kortvarigt fall på börsen där återhämtningen var snabb.
 • Orsakades av åtgärderna som togs för att stoppa spridningen av coronaviruset.
 • Rädsla ledde till stor säljreaktion bland aktieägarna.
 • Även priserna på råvaror och guld sjönk.
 • Stödpaket gav framtidstro på aktiemarknaden.
stockholmsbörsen coronakrisen 2020
Stockholmbörsens prisindex under coronakrisen 2020.
s&p500 indexet utveckling under coronakrisen 2020
Indexet S&P500’s utveckling under coronakrisen 2020.

När kommer nästa börskrasch?

Det är svårt att förutse när börsen riskerar eller kommer att krascha. Vi kan dock konstatera att krascher ofta sker efter att priserna på aktierna har pressats upp så pass mycket att nivån är ohållbar. Överdrivna skulder och hävstång kan driva på dessa marknader och här brukar också P/E-talen nå nivåer över långsiktigt genomsnitt.

En korrigering innebär att priserna på aktierna sjunker med tio procent när investerare omvärderar marknaden. Det som däremot kännetecknar en krasch är att den ofta beror på så kallad säljpanik eller ekonomiska orsaker. Ruschen att sälja aktier leder till att fler vill sälja och det här leder till att priserna rasar. Eftersom aktier handlas av människor är det den mänskligs faktorn som är orsaken till att det är svårt att förutspå när börsen kommer att krascha och under hur lång tid det kommer att ske.

FAQ – Vanliga frågor om börskrascher

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om börskrascher.

När kommer nästa börskrasch?

Börskrascher är svåra att förutspå. Det som vi dock har kunnat konstatera är att de ofta inträffar efter tid där priserna på marknaden har puschats till nivåer som är ohållbara. Säljpanik, olika ekonomiska faktorer och händelser i världen kan leda till priserna på börsen sjunker kraftigt på kort tid vilket kan leda till en krasch. Den mänskliga faktorn gör att det är svårt att förutspå när nästa krasch kommer och hur länge den varar.

Vad händer vid en börskrasch?

Vid en börskrasch är marknaden ofta övervärderad. En eller flera händelser leder till att många vill sälja sina aktier och detta leder till att allt fler vill sälja för att minska risken att förlora pengar på sina innehav. Det här leder till att kursen sjunker ytterligare och till sist blir fallet så stort att man talar om en krasch. Man brukar tala om att värdet ska sjunka snabbt och plötsligt med ett tvåsiffrigt procenttal.

Vad räknas som börskrasch?

Börskrasch är sådana situationer då aktiernas värde på börsen rasar kraftigt och plötsligt. Många aktieägare försöker sälja aktier och få vill köpa dem, vilket leder till att fler försöker sälja för att minska sina risker. Det här leder till att kursen sjunker ytterligare. Börskrascher behöver ofta ”redas upp” med olika typer av åtgärder för att inte leda till finanskriser. Man brukar tala om att krascher uppstår när börsen sjunker med ett tvåsiffrigt procenttal mycket snabbt och plötsligt.

Video om börskrasch

Den här videon har som tema: Börskrasch i programmet Uppesittarkväll, som sänds varje månad innan löning.