Vad är aktier?

Vad är aktier egentligen? För den som är oinvigd kan själva begreppet verka abstrakt. Det är kanske ett ord man hört i förbifarten när det pratats ekonomi på nyheterna. I den här artikeln ska vi först och främst reda ut vad aktier är och hur de fungerar. Men också vart du kan handla med dem samt annan matnyttig information som kan vara bra att ha i åtanke för dig som funderar att börja med aktiehandel.

Information i den här artikeln:

 • Vad är aktier
 • Hur du tjänar pengar på aktier
 • Var du kan investera i aktier
 • Olika typer av aktier
 • Olika typer av konton för att investera i aktier
 • Exempel på olika börser där aktier finns noterade
 • Att investera i aktier eller aktiefonder

Aktier är ägarandelar i företag

Aktier är ägarandelar i noterade och onoterade bolag. Noterade bolag är sådana som vem som helst kan köpa aktier i genom att handla på en börs, exempelvis Stockholmsbörsen. Onoterade aktier är sådana som finns i aktiebolag som inte är börsnoterade. Både små och stora bolag finns noterade på börsen. Bolagen skiljs åt storleksmässigt genom att man brukar prata om bolag som är noterade som small, mid och large cap. Small cap är små bolag, mid cap medelstora bolag och large cap stora bolag.

Eftersom aktier är ägarandelar i bolag får du rösträtt i bolaget som du äger aktier i. Du får med andra ord delta exempelvis i bolagsstämmor och får därmed ett visst inflytande över bolaget. Det är förutsatt att du investerat i A-aktier som ger dig rösträtt. Vi återkommer till vilka olika typer av aktier det finns under rubriken ”Olika typer av aktier” nedan. Hur stort ditt inflytande är beror förstås i sin tur på hur många aktier du äger och hur stor andel de utgör av det totala antalet aktier bolaget utfärdat.

Hur funkar aktier?

Om du köpte aktier förr i tiden så fick du fysiska ägarbevis, aktier var med andra ord riktiga papper. Så fungerar det inte längre. Idag sker handeln med aktier helt och hållet digitalt via nätmäklare som Avanza och Nordnet.

Som vi redan varit inne på finns det aktier även i aktiebolag som inte är noterade på börsen. När ett aktiebolag börsnoteras gör de sina aktier möjliga att köpa för vem som helst. Syftet med att börja sälja aktier till allmänheten är att skapa kapital för att växa ytterligare – till exempel för att kunna anställa fler, ta fram nya produkter eller för att expandera till flera marknader.

Om du köper en aktie så kan du tjäna pengar på den på två sätt. Det första är att aktien ökar i värde. Värdeökningen kan baseras på olika orsaker. En kan vara att det går bra för bolaget vilket gör att säljpriset går upp, det vill säga att säljare inte är villiga att sälja aktien för mindre än summa ’x’. Det andra sättet är att priset per aktie ökar baserat på ren spekulation. Det är viktigt att komma ihåg som sparare. Mer än en gång har det hänt att aktier i bolag rusat i värdering utan egentlig anledning. Ett exempel från närtid är aktien i Gamestop, noterad på New York-börsen. Under delar av år 2020 rusade Gamestops aktie i värde enbart på grund av att aktiesparare som var aktiva på nätforumet Reddit kollektivt beslutade sig för att börja handla i den för att pusha upp priset.

Som nybörjare är det bra att komma ihåg att när det gäller värdeökningar av aktier så kan du i det fallet enbart ta del av vinsten genom att du säljer dina aktier. I många fall måste du inte sälja aktierna för att kunna tjäna på dem, det är där det andra sättet att tjäna pengar på aktier kommer in i bilden. Många bolag, framför allt de som är stora och väletablerade, delar regelbundet ut överskott från verksamheten till sina aktieägare. Detta kallas för utdelning och sker någon eller några gånger per år. Vi återkommer till utdelningar längre ned i avsnittet under ”Utdelning sker med olika frekvens”.

Vad är en aktie? på Under 2 min (Nordnet)

Att handla med aktier är inte riskfritt

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det för med sig vissa risker att investera i aktier. Det finns helt enkelt inga garantier för att aktien du köper kommer att öka i värde.

Varför väljer företag att ge ut aktier?

Att släppa ut aktier på börsen är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet. Här är det dock viktigt att komma ihåg att företaget bara får pengar för sina aktier när de noteras. När aktierna väl släppts och köpts upp och sedan säljs igen så handlas de på en andrahandsmarknad.

Nyemissioner – när företag ger ut fler aktier

Ett företag kan välja att än en gång få in mer pengar genom att utföra en så kallad nyemission. En nyemission innebär att företaget släpper ytterligare aktier till börsen.

Om man som småsparare är intresserad av att köpa aktier som släppts i en nyemission bör man tänka på att företagets börsvärde späs ut. Detta kallas för utspädning. Efter en nyemission representerar varje aktie en mindre andel av bolaget än vad de var innan.

Tänk dig till exempel att ett bolag i sin första börsnotering släppte 1000 aktier – i verkligheten brukar det vara betydligt fler aktier, men vi tar ett mindre antal för enkelhetens skull. Varje aktie representerar då en promilles ägarandel. I ett senare skede ser företaget en nyemission som ett sätt att finansiera ytterligare investeringar, de släpper då ytterligare 1000 aktier. Efter nyemissionen ger varje aktie en halv promilles ägarandel.

Varför vill man äga aktier?

Aktier ger potentiellt värde för dig som ägare på två olika sätt. Dels kan själva aktien stiga i värde baserat på hur mycket marknaden, det vill säga andra köpare, anser att den är värd. Dels får aktieägare i många bolag också vara med och dela på de vinster bolaget förhoppningsvis gör i form av regelbunden utdelning. Observera dock att inte alla aktier ger utdelning, det är främst aktierna från etablerade och stora bolag som gör det.

Utdelning delas ut med olika frekvens

Många etablerade börsbolag genomför årliga utdelningar. De sker med olika frekvens baserat på vad respektive bolags bolagsstämma beslutat. De flesta delar ut 1-2 gånger per år, vissa kvartalsvis. När utdelningen sker får du en utbetalning till samma konto som där du har ditt aktieinnehav. Hur stor utdelningen är per aktie beror på vad bolagsstämman beslutat samt hur det har gått för företaget under föregående rapportperiod. Oftast är utdelningen mellan någon till några kronor per aktie.

Olika typer av aktier

Företag kan ge ut olika typer av aktier:

 • A-aktier
 • B-aktier
 • C-aktier
 • Preferensaktier

Först och främst skiljer man mellan så kallade stamaktier (A, B, C) och preferensaktier. Exakt vad som skiljer dem åt beslutas av bolagen som ger ut dem. Ofta kan skillnaderna mellan till exempel en A- och B-aktie bestå i hur stor rösträtt i bolaget respektive aktietyp ger.

Preferensaktier är en särskild aktietyp som betalar ut utdelning innan stamaktier, detta kallas för företrädesrätt. Oftast är utdelningen beslutad på förhand och därför begränsad, stamaktierna har inte någon sådan begränsning.

Hur vet du vilken typ av aktie det är du köper? Vilken aktietyp det rör sig om står i aktiens namn. Det kan till exempel stå ”Investor A” eller ”Investor B”. Om det handlar om en preferensaktie så följs bolagsnamnet av ”Pref” som i ”Eniro Group Pref”.

Vilken aktietyp ska jag handla med?

Det beror på olika faktorer. Om du vill ha någon form av inflytande i bolaget är det A-aktier du ska välja. Som småsparare brukar det dock spela ganska liten roll eftersom innehavet man har ändå i regel är för litet för att ha någon praktisk betydelse. Om du hör till den kategorin är det i många fall en bättre idé att satsa på B- eller C-aktier. De ägs vanligtvis i högre utsträckning av privatpersoner vilket också medför att de handlas med större frekvens. I och med det har du bättre förutsättningar att köpa och sälja dina aktier.

Aktier handlas på olika börser – hur kan du investera i aktier?

De två populäraste sätten att investera i aktier är antingen att köpa aktierna direkt eller genom att spara pengar i aktiefonder. Respektive sätt har sina egna för- och nackdelar.

Att investera i aktier

Om du investerar i aktier direkt, det vill säga att du köper och säljer aktier i enskilda bolag, så har du fullt inflytande över dina egna investeringar. Du bestämmer helt själv vilka bolag du tycker är värda att investera i och får också ta del av avkastning i form av eventuella utdelningar direkt till ditt konto. Du är också delägare i de bolag du investerat i. Aktier handlas på börser och det finns ofta flera olika börser i olika länder. I Sverige finns det två:

 • Nasdaq OMX Stockholm – Också kallad ”Stockholmsbörsen”. Här är Sveriges stora och välkända bolag noterade så som Telia, Investor, H&M med flera.
 • NGM Equity – En mindre börs som noterar tillväxtbolag, det vill säga bolag som inte är helt etablerade. Att investera i bolag på NGM Equity innebär i regel en större risk än att investera i bolag på Stockholmsbörsen.

Exempel på utländska börser är till exempel:

 • New York Stock Exchange (NYSE) – Världens största börs och hem för aktier från några av världens största bolag så som AT&T, AIG och Pfizer.
 • Nasdaq – Nasdaq kan beskrivas som USA:s motsvarighet till NGM Equity. Här noteras bolag som befinner sig i tillväxt.

Oavsett vilken börs du köper aktier på så kommer du få betala en summa när du köper eller säljer aktier. Detta kallas för courtage vilket är en avgift nätmäklaren tar ut för att förmedla aktier mellan köpare och säljare.

Att investera i aktiefonder

Aktiefonder betraktas av många som ett enklare alternativ till att investera i aktier. En aktiefond består av ett paket av aktier i olika bolag och förvaltas av en fondförvaltare som fattar beslut i vilka aktier som ska ingå i fonden. På det stora hela är risken mindre att investera i fonder. Eftersom en aktiefond består av en sammansättning av aktier från olika bolag så får du riskspridning. Men att risken är mindre innebär också omvänt att uppsidan typiskt sett inte är lika stor.

När du investerar i aktiefonder behöver du inte betala något courtage, det betyder dock inte att det är gratis. Istället tar fondförvaltare ut förvaltningsavgifter som oftast består av en procentandel av ditt investerade belopp. Av den anledningen kan det på sikt vara dyrare att investera i fonder eftersom en del av din avkastning äts upp av förvaltningsavgiften.

Du kan ha ditt aktieinnehav på olika typer av konton

Det finns tre olika former av konton som du kan använda för att handla med aktier. De olika kontotyperna skiljer sig åt på olika sätt, bland annat hur de beskattas och vilka rättigheter du har som sparare.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto förkortas mestadels till ISK och är numera den överlägset populäraste kontotypen för att investera i aktier. I alla fall bland småsparare. Anledningen till detta är för att det är väldigt enkelt att spara i ett ISK. Till skillnad från ett Aktie- och fondkonto (som vi återkommer till) där du måste betala vinstskatt för varje försäljning av aktier eller utdelning med vinst, så betalar du en årlig schablonskatt för ditt innehav på en ISK. Det gör det inte minst mycket enklare att deklarera.

Aktie- och fondkonto

Aktie- och fondkonto är den mer traditionella kontoformen för aktieinvesteringar. Som nämndes i texten om investeringssparkonto ovan måste du betala vinstskatt varje gång du gör en försäljning med vinst. Om du genomför många köp blir det därför en hel del arbete för deklarationen. Samtidigt är det så att Aktie- och fondkontot inte helt saknar fördelar. För den som köper och säljer ofta kan det till och med vara mer fördelaktigt att spara på ett Aktie- och fondkonto – trots att det innebär mer jobb. Fördelen är nämligen att du på ett Aktie- och fondkonto kan kvitta dina förluster, du kan med andra ord dra av förlustaffärer från din vinstskatt.

Kapitalförsäkring

Den tredje kontotypen kallas för Kapitalförsäkring. Precis som när du har dina aktier i en ISK så betalar du en schablonskatt för ditt innehav i en kapitalförsäkring. Kontoformen används ofta av människor som vill spara i aktier eller fonder för någon annans räkning, exempelvis sina barn. En kapitalförsäkring kan nämligen ha någon annan än den som startade kontot som förmånstagare, samtidigt som kontot har en bindningstid som gör att det inte går att ta ut pengar från det förrän bindningstiden gått ut. Om du vill ta ut innehavet innan bindningstiden gått ut får du i de flesta fall betala en avgift. En annan potentiell nackdel med att använda kapitalförsäkring för aktiesparande är att det inte är du själv som formellt sett äger aktierna utan försäkringsbolaget eller banken som står för kapitalförsäkringen.

Vad kostar en aktie?

Det beror på många olika faktorer. Först och främst kostar aktier i olika bolag olika mycket beroende på hur väl respektive bolag presterar. Därefter fluktuerar priserna baserat på vilket pris köpare är villiga att betala och vilket pris säljare är villiga att sälja för. Det finns aktier från småbolag där priset är så lite som några öre per aktie såväl som aktier från stora bolag där varje enskild aktie kan kosta tusentals kronor. Köp- och säljfrekvensen för olika aktier varierar också delvis baserat på vad säljpriset är.