Vad är börsen?

vad är börsen

Vad är börsen? En börs kan enklast beskrivas som en fysisk eller digital marknadsplats för finansiella instrument och värdepapper. De flesta av världens länder har en börs, Sveriges mest välkända börs är OMX Stockholm, i vardagligt tal känd som Stockholmsbörsen. I den här artikeln kan du lära dig mer om hur börser fungerar, läsa om några av världens största börser och vad som styr hur de utvecklas.

För att kunna handla aktier från börsen krävs att du vänder dig till en nätmäklare. Jämför mäklare nedan, för att hitta den som passar dig bäst.

I den här artikeln går vi igenom bland annat:

  • Vad börser är.
  • Några av faktorerna som driver prisutvecklingen på börsen.
  • ”Bull” och ”Bear”, det vill säga börser i upp- och nedgång.
  • Några exempel på stora börser i världen.

En börs är en reglerad marknadsplats

Syftet med en börs är att ge investerare och sparare en effektiv, rättvis och välorganiserad marknadsplats för försäljning och köp av värdepapper och finansiella instrument.

Den första marknadsplatsen som skulle kunna kallas för en börs i modern mening startades under tidigt 1600-tal i Amsterdam av Nederländska Ostindiska Kompaniet. Genom att låta människor köpa aktier i bolaget kunde de skapa kapital för att expandera, vilket var syftet med börsen.

Under 1700-talet skapade en liten grupp handelsmän i New York Buttonwoodavtalet vilket var föregångaren till vad som senare skulle komma att bli New York-börsen. I enlighet med avtalet möttes handelsmännen dagligen för att byta och handla aktier och obligationer med varandra.

Du har säker någon gång stött på någon bild av gamla tiders Wall Street i New York där börshajar trängdes på golvet för att köpa och sälja aktier. Då var man alltså tvungen att befinna sig på plats på den faktiska börsen för att kunna handla med aktier. Sedan 1990-talet är dock börser världen över digitaliserade och tillgängliga för vem som helst. Du kan nu köpa och sälja aktier online via olika handelsplattformar.

Börser är sekundära marknader

En vanlig missuppfattning om börser är att man handlar med aktier direkt från de bolag som är noterade. Börser är dock sekundära marknader där existerande ägare av aktier interagerar med potentiella köpare – du köper alltså inte aktier från bolagen. I regel är det inte bolagen själva som handlar i aktiestocken. Om till exempel någon styrelsemedlem i ett börsnoterat bolag vill köpa aktier i det egna bolaget så måste detta offentliggöras via en pressrelease. När styrelsemedlemmar eller andra högt uppsatta personer köper aktier i egna bolag så tolkas det oftast som en köpsignal, en indikation på att något positivt är i görningen för det egna bolaget.

Hur får du tillgång till börshandel?

Du får tillgång till börsen genom att skaffa ett konto hos en nätmäklare, alternativt via någon av de traditionella bankerna. När du skaffar konto hos en nätmäklare så får du ett konto för ditt innehav av de typer av värdepapper du investerar i. Några exempel på nätmäklare är:

Andra väljer att vända sig till internationella aktörer. Här finns bland annat eToro, som är en trading plattform som använts av miljontals användare världen över.

etoro logga
  • 30+ miljoner kunder
  • Stort urval av marknader
  • 3000+ tillgångar
  • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Hur värderas aktierna på börsen?

Aktiepriserna uppkommer genom interaktionen mellan de miljontals köpare och säljare som handlar på börsen. Börser fungerar i princip som auktioner. Säljare letar köpare som är villiga att betala så mycket som möjligt, och köpare letar omvänt efter säljare som är villiga att betala till ett så lågt pris som möjligt. Priserna på aktier styrs med andra ord av tillgång och efterfrågan. Ju mindre tillgång och högre efterfrågan, desto högre blir priserna och omvänt. Detta skapar prisfluktuationer i individuella aktier – och i börsen som helhet. I de aktier som handlas mest frekvent kan priset ändras flera gånger per sekund.

Ur ett annat perspektiv så kan aktiepriser och börsens prestation baseras på varierande faktorer, och så gott som alltid så är det olika mer eller mindre konkreta faktorer som sammanvägs. Något hårddraget skulle man kunna säga att aktievärderingar sker baserat antingen på konkreta ekonomiska nyckeltal som hämtas ur finansiella rapporter, eller förväntningar om framtida prestationer.

Det förstnämnda är generellt sett vanligt när det handlar om aktier från väletablerade bolag. Det vill säga bolag som varit med länge och som har någorlunda stor transparens i sina verksamheter. Förväntningar spelar större roll för aktievärderingen när det handlar om tillväxtbolag, bolag inte helt blommat ut eller som står på randen till någon typ av innovation. Med det sagt finns det inte någon som handlar på börsen utifrån någon annan förväntning om att investeringarna ska ge avkastning i framtiden.

Ibland drivs värdet, i enskilda aktier eller en börs som helhet, enbart baserat på flockbeteende utan att det finns några egentliga konkreta underliggande skäl. Som investerare eller småsparare är det minst lika viktigt att ha vetskap om att gruppsykologi spelar roll på börsen som att finansiella nyckeltal gör det.

Tjur- och björnmarknader – ”bull” och ”bear”

Två begrepp som hänger samman med psykologin på börsen är ”bull” och ”bear” eller ”tjurmarknad” och ”björnmarknad”. När det går bra för börsen, det vill säga när värdet ökar då talar man om att det råder tjurmarknad. Det omvända gäller när börsen sjunker, det kallas ibland för en björnmarknad. Varför björn och tjur? Det råder ingen total enighet i det, men en förklaring till begreppen gör gällande att det har att göra med hur respektive djur slåss. En björn attackerar nedåt med sina tassar medan en tjur attackerar uppåt med sina horn.

Tjur- och björnmarknader är på det stora hela cykliska. Längre perioder av björnmarknader följs av perioder med tjurmarknader. Som sparare är det dock viktigt att komma ihåg att när börsen sjunker så kan det gå mycket snabbare än när den stiger. Om det sjunker riktigt snabbt så handlar det om en börskrasch.

Vad är en börskrasch?

En börskrasch är ett exempel på ett fenomen som ofta till stora delar drivs av gruppsykologi. Börskrascher inträffar när tillräckligt många investerare och småsparare vill sälja sina aktieinnehav samtidigt. När för många vill sälja samtidigt drivs priserna ner, ett överskott av säljare innebär ju i de flesta fall att det samtidigt råder brist på köpare. När aktievärdena sjunker blir därför fler och fler mer desperata att sälja och säljer därför till allt lägre priser.

Analysverktyg för att försöka förutsäga börsens rörelser

Det finns mängder av teorier och åsikter om hur man på bästa sätt ska förutsätta vilket håll börsen är påväg åt. En del skulle nog säga att alla de mest framgångsrika investerarna har sina egna metoder. Det finns dock två breda skolor som används i varierande grad av olika investerare för att dels förutse börsens rörelser i stort, dels för att bedöma enskilda aktier: teknisk/ respektive fundamental analys.

Fundamental analys

Något förenklat kan man säga att fundamental analys bygger på att man tittar på konkreta ekonomiska data. Till exempel: hur stor likviditet börsen/marknaden har (det vill säga hur mycket som köps och säljs), ränteläge och andra makroekonomiska nyckeltal. Exempelvis P/E-talet som berättar om företaget är för högt eller lågt värderat.

Teknisk analys

Analytikern som använder sig av renlärig teknisk analys bortser å sin sida helt från de nyckeltal som fundamental analys grundar sig i. Här handlar det istället om att tolka historiska mönster, det vill säga hur börser – eller enskilda aktier – betett sig tidigare och utifrån det försöka dra slutsatser om framtiden.

Det är viktigt att påpeka att de båda skolorna inte utesluter varandra. Det finns gott om investerare som i olika skeden använder var och en av dem, eller en kombination av dem för att fatta välgrundade beslut. Generellt kan man också säga att tekniska analys är vanligare inom daytrading, det vill säga bland människor som köper och säljer flertalet aktier varje dag, medan fundamental analys är vanligare bland värdeinvesterare som investerar långsiktigt.

Exempel på börser

Här följer en lista över några välkända börser i världen. Inom parentes hittar du hur börsen förkortas i nyhetssändningar, för index med mera.

New York Stock Exchange (NYSE)

New York-börsen är en av de äldsta börserna och sedan länge den största i världen. Fler än 2400 bolag är noterade på börsen och varje dag byter mellan 2 till 6 miljarder aktier ägare. NYSE är för nuvarande den enda börsen i USA som fortfarande erbjuder floor-trading, det vill säga att traders kan köpa och sälja aktier på plats på golvet i börsens lokaler på Wall Street i New York.

NASDAQ

NASDAQ-börsen är världens näst största börs och äger distinktionen av att vara den första som tillät elektronisk handel i aktier. Börsen grundades 1971 och idag är drygt 3000 bolag noterade på den. NASDAQ har ett visst teknikfokus och bland de största bolagen hittas till exempel Facebook, Microsoft, Google och Apple.

Stockholmsbörsen (OMXS)

Stockholmsbörsen är Sveriges största marknadsplats för aktier, warranter, optioner och andra värdepapper och finansiella instrument. Bland aktierna som handlas här hittar du stora svenska bolag som Telia, H&M, Ericsson och Volvo. Sedan 2008 ägs Stockholmsbörsen av Nasdaq.

Tokyobörsen (TSE)

Tokyobörsen kallas även för ”Tosho” och är den tredje största börsen i världen. Den grundades 1878 och i nuläget har den runt 3500 noterade bolag. Här hittar du aktier för stora japanska bolag som Toyota, Honda, Mitsubishi och Sony bland många andra.

Londonbörsen (LSE)

Londonbörsen har funnits sedan slutet på 1600-talet och var världens största börs fram till första världskriget då tronen togs över av New York-börsen. Idag är det världens sjunde största marknadsplats för aktier.

Euronext

Euronext är en europeisk börs med säte i Amsterdam. I börssammanhang är Euronext lite speciell i det att den noterar bolag från ett flertal olika europeiska länder, däribland Italien, Portugal, Norge och Irland.

Shanghaibörsen (SSE)

Shanghaibörsen som är världens fjärde största börs har en unik position bland internationella börser på grund av dess position som Kinas största börs. Regeringen i Kina har nämligen rätt att ensidigt stoppa handeln på börsen om de finner det lämpligt.

Hur får du tillgång till handel på internationella börser?

Tillgången till handel på olika börser varierar beroende på bank. Om du vill investera i aktier som är noterad på någon annan börs än Stockholmsbörsen bör du ha koll på några saker. Det första är att du med största sannolikhet kommer att få betala högre courtage vid köp och sälj. En annan viktig detalj är att det innebär en valutarisk att investera i utländska aktier. Exakt vad du tjänar på dina investeringar beror med andra ord på hur Sveriges valuta står sig i relation till valutan i landet där aktien är noterad. Om värdet på den utländska valutan sjunker i relation till svenska kronan så kan din vinst ätas upp, i värsta fall går du till och med i förlust även om aktieinnehavet gått upp i värde.

Med det sagt finns det gott om aktier i utländska bolag som är omtyckta bland många svenska sparare. Däribland Coca Cola, Apple och Microsoft.

Hur det går för olika börser sammanfattas index

Börsutvecklingen för världens olika börser sammanfattas i index. De visar utvecklingen för det totala börsvärdet, det vill säga en sammanfattning av hur det gått för alla de bolag som är noterade på respektive börs. Att exempelvis indexet för NASDAQ stiger en procent från en dag till nästa betyder dock inte nödvändigtvis att det gått bra för alla bolag som är noterade på NASDAQ, snarare att det har gått bra för de flesta.

Börsen under 2000-talet – tekniska utmaningar

Tanken med börser är, som vi skrev tidigare, de ska vara reglerade och rättvisa handelsplatser. Till större del är de flesta bedömare fortfarande överens om att det är så. Det betyder dock inte att det saknas utmaningar. En sådan utmaning som det talats om under de senaste dryga 10 åren är så kallad High Frequency Trading (förkortat ”HFT”). Vid HFT används en dator för att köpa och sälja aktier. En sådan dator kan genomföra tusentals köp och sälj inom loppet av en sekund, vilket än mänsklig trader inte kommer i närheten av. Kritiker av HFT menar bland annat att det ger bolag som har tillgång till tekniken orättvisa fördelar eftersom datorer kan dra nytta av prisskillnader i aktier som människor knappt hinner uppfatta. Andra problem som har påpekats är att HFT ibland leder till godtyckliga prisförändringar eftersom köp- och sälj-beslut baseras på algoritmer som inte kan bedöma helheten på samma sätt som människor.

Frågor och svar om börsen – FAQ

När är börsen öppen?

Öppettiderna varierar för olika börser världen över. Sammanfattningsvis har de flesta öppet under vad som kan betraktas som ”kontorstid” i respektive land. Stockholmsbörsen har till exempel öppet alla vardagar mellan 09:00-17:30.

Går det att handla på börsen när den är stängd?

Det kan tyckas vara en märklig fråga, ungefär som att fråga om det går att handla i en butik när den inte är öppen. Faktum är dock att det på många börser går att lägga passiva ordrar för köp eller sälj av aktier även när de är stängda. Ordrarna går dock inte igenom förrän börsen öppnat igen.

Vad är en börsmäklare?

En börsmäklare är en person som arbetar med att köpa och sälja aktier på uppdrag av en investerare. Sedan flertalet av världens börser digitaliserats är det ett yrke som inte riktigt har samma betydelse som det en gång hade. Idag kan ju vem som helst handla aktier och andra värdepapper själv. Det finns dock fortfarande professionella börsmäklare som sköter investeringar åt andra. Vanligtvis är de anställda hos banker eller andra finansiella institutioner.

Är alla aktiebolag noterade på börsen?

Nej, den absoluta merparten av alla aktiebolag är inte noterade på någon börs. Det betyder dock inte att det saknas aktier i onoterade bolag. Det finns banker och andra aktörer som erbjuder möjligheten att köpa aktier i onoterade bolag. Ett aktiebolag väljer att notera sig på börsen som ett sätt att skapa kapital, exempelvis för att få råd att genomföra investeringar.