Vad är hävstång?

hävstång
Den här artikeln innehåller annonslänkar.

En hävstång är ett finansiellt verktyg som gör det möjligt för investerare att förstora sina vinster, men också sina förluster. Hävstång används ofta i derivatmarknader, där handlare kan köpa och sälja kontrakt som är knutna till underliggande tillgångar, till exempel aktier, valutor eller råvaror.

På engelska översätts hävstång till leverage. Det finns två typer av hävstång: finansiell och icke-finansiell. Finansiell hävstång innebär att du använder dina tillgångar som säkerhet för att låna pengar från en bank eller annan institution. Icke-finansiell hävstång är när du köper en tillgång med pengar som inte är dina egna, till exempel genom att sälja aktier short eller genom att köpa derivat.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vad är hävstång?
 • Hur fungerar hävstång?
 • Viktigt att tänka på gällande hävstång
 • Olika hävstångsprodukter
 • Räknas belåning som hävstång?
 • Nackdelar och födelar med hävstång
 • Var kan jag handla produkter med hävstång?
 • FAQ – Vanliga frågor om hävstång
 • Video om hävstång

Hur fungerar hävstång?

Om du går in (satsar) en position på 5 000 kr och väljer en hävstång på 10x blir den totala storleken på positionen 50 000 kr. Du investerar alltså 5 000 kr själv och 45 000 kr är lånade pengar.

Vanligtvis finns det en inbyggd säkerhetsmekanism som gör att du bara kan förlora dina 5 000 kr, men i vissa produkter kan du förlora mer än 5 000 kr.

Detta kan leda till enorma vinster även om ditt kapital inte är så djupt, men det kan också leda till enorma och snabba förluster om du tar din position åt fel håll.

En vanlig rekommendation är att aldrig utnyttja mer än 20 gånger värdet (vissa föreslår upp till 10 gånger värdet). Det har också att göra med säkerhetsmarginalen du själv ska ha och i vissa fall säkerhetsmarginalen som krävs av mäklaren/banken (vilket är bra).

Viktigt att tänka på gällande hävstång

Det viktigaste att komma ihåg när man handlar med hävstång är att ha en mycket stor säkerhetsmarginal, det vill säga att hålla små positioner. Om du har en position som är för stor kommer du att tvingas sälja hela tiden, vilket kan leda till enorma förluster. Du kommer att märka detta tydligt när du testar en hävstångsprodukt några gånger.

Var försiktig när du handlar med hävstång. Om du vill handla med hävstång bör du hålla dig till produkter med upp till 5x hävstång. Ju högre hävstångseffekt, desto svårare är det att göra affärer bra över tid.

Olika hävstångsprodukter

Det finns många saker att tänka på när man handlar med hävstång, men det är viktigt att komma ihåg att hävstång inte alltid ökar avkastningen. Förluster kan snabbt bli stora när man handlar med hävstång, så det är viktigt att man förstår de risker som finns innan man börjar handla.

Det finns också andra produkter som man kan använda för att öka avkastningen, till exempel aktieoptioner och futures. Alla dessa produkter bör undersökas noggrant innan man börjar handla. Exempel på olika hävstångsprodukter är aktieoptioner, terminer, short selling och futures.

Aktieoptioner ger handlare möjlighet att spekulera i priset på en aktie utan att behöva äga aktien. Terminer innebär att du köper eller säljer en tillgång för leverans vid en framtida datum. Short selling är när du säljer en tillgång som du inte äger och hoppas att priset på tillgången ska gå ner, så att du kan köpa tillbaka tillgången till lägre pris och göra en vinst. Futures är kontrakt mellan två parter om att köpa eller sälja en viss tillgång vid ett framtida datum, oftast används detta för handel med råvaror.

Räknas belåning som hävstång?

Vad är hävstång på engelska? Hävstång är leverage på engelska. Räknas belåning som hävstång? Ja, det gör det. Belåning är när du tar emot pengar från en bank eller annan institution och du betalar tillbaka dessa med ränta. Oftast används belåning för att köpa hus eller bilar, men det kan också användas för investeringar i aktier eller andra tillgångar.

Nackdelar och fördelar med hävstång

Fördelarna med hävstång är att det ger investerare möjlighet att öka sina vinster, men också sina förluster. Nackdelarna är att hävstången också kan öka volatiliteten i portföljen och att det finns en risk för att man förlorar mer pengar än man har investerat. Du bör också komma ihåg att med hävstångshandel har du inte de rättigheter som aktieägare har. En fördel däremot kan vara att du med hävstång kan frigöra kapital som du kan använda för andr investeringar.

Det är viktigt att tänka på riskerna som finns gällande hävstång. En av de vanligaste frågorna är hur mycket hävstång man kan använda. Experter brukar rekommendera att man inte använder mer än 10% hävstång, men detta är inte alltid möjligt eller lämpligt för alla investerare. Andra vanliga frågor rör stop-loss order och marginalkrav. Stop-loss order är order som sätts för att begränsa förlusterna på en position, och marginalkrav är de pengar som måste finnas på kontot för att hålla en position öppen.

Var kan jag handla produkter med hävstång?

Du kan handla med hävstång på bland annat följande marknader:

 • Aktier
 • Index
 • Valuta
 • Kryptovaluta

Du kan handla dessa produkter hos bland annat Nordnet och Avanza.

FAQ – Vanliga frågor om hävstång

I den här delen av artikeln svarar vi på några frågor om hävstång.

Hur definieras hävstång?

För en trader kan hävstång vara ett viktigt verktyg. Det är frågan om ett finansiellt verktyg som kan öka dina vinster men också dina förluster.

Vad är hävstång på engelska?

På engelska heter hävstång leverage.

Är det smart att använda sig av hävstång?

Att använda sig av hävstång kan som vi redan konstaterade medföra både för- och nackdelar. Hävstången kan leda till ökad vinst men också till ökad förlust. Det är därför upp till var och en att avgöra om det är något man vill använda sig av.

Vilka hävstångsprodukter finns det?

Exempel på olika hävstångsprodukter är aktieoptioner, terminer, short selling och futures.

Video om hävstång

I den här videon förklarar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, mer om trading och hävstång.