Vad betyder balansomslutning?

balansomslutning

Balansomslutning betyder summan av ett företags samtliga tillgångar. Det är med andra ord tillgångssidan i balansräkningen. I en del fall ser man även på skuldsidan i balansräkningen och benämner det som balansomslutning men det vanligaste är att man ser på tillgångssidan. I balansräkningen ska tillgångar och skulder alltid vara lika, det vill säga balanserade, vilket gör att det inte är så stor skillnad på vilken du tittar när du vill få reda på balansomslutningen. Kortfattat är balansomslutning summan av ett bolags tillgångar. På engelska översätts balansomslutning till Balance sheet total.

Är du intresserad av balansomslutning för att du planerar investera i aktier? Jämför nätmäklare, där du kan köpa aktier, nedan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad innebär balansomslutning?
  • Hur beräknar man ut balansomslutningen?
  • Vad har du för nytta av balansomslutningen?
  • FAQ – Vanliga frågor om balansomslutning
  • Video om balansomslutning

Vad innebär balansomslutning?

Balansomslutningen anger hur mycket tillgångar som finns i ett företag vid en viss tid. Det är inte frågan om någon värdering av företaget. Därför berättar inte balansomslutningen något egentligen om företagets finansiella situation. I balansräkningen ska företagets tillgångar och skulder vara lika stora, det vill sägatillgångssidan och skuldsidan ska vara i balans. Summan av företagets tillgångar, eller skulder, i balansräkningen är vad vi kallar för balansomslutning. Balansomslutningen visar med andra ord hur mycket tillgångar, eller skulder, som ett visst företag har vid en angiven tidpunkt.

Hur beräknar man ut balansomslutningen?

I balansräkningen finns företagets tillgångar specificerade. Addera ihop anläggningstillgångar och omsättningstillgångar för att räkna ut bolagets balansomslutning. Om du vill ta en lättare väg kan du genast titta längst ner där summan av samtliga tillgångar är angiven. Balansomslutningen kan räknas ut på följande sätt:

Balansomslutning = summan av tillgångarna = anläggningstillgångar + omsättningstillgångar

eller

Balansomslutning = eget kapital + skulder

För att göra det mer konkret ska vi nedan presentera ett exempel på hur uträkningen kan se ut.

Petter EL Ab har anläggningstillgångar på 320 000 kr och omsättningstillgångar på 90 000 kr. Företagets balansomslutning blir då:

Balansomslutning = 320 000 kr + 90 000 kr = 410 000 kr

eller

Petter EL Ab har ett eget kapital på 350 000 kr och skulder på 60 000 kr. Företagets balansomslutning blir därmed:

Balansomslutning = 350 000 kr + 60 000 kr = 410 000 kr

Vad har du för nytta med balansomslutningen?

Balansomslutningen är inte till särskilt stor nytta för att värdera ett företag. Anledningen till detta är att summan av ett företags totala tillgångar säger lite eller inget om värdet på företaget eller dess finansiella ställning. Det du däremot kan se med hjälp av balansräkningen är hur ett företag har finansierat tillgångarna. Här kan du bland annat titta på om företagets skulder är högre än dess egna kapital. Det är dock knepigt att dra några slutsatser av det men du kan jämföra med företag i samma bransch och fundera kring om skuldsättningen är högre eller lägre.

Anledningen till att situationen ser ut som den gör kan också analyseras. Genom att titta på och jämföra balansräkningar från tidigare kan du få en bild av hur företaget har utvecklats. Vi kan alltså konstatera att balansomslutningen inte är till särskilt stor nytta vid värdering av företag men kan vara till större nytta för att jämföra med historien eller andra bolag i samma bransch.

FAQ – Vanliga frågor om balansomslutning

I den här delen av artikeln svarar vi på ofta frågade frågor kring balansomslutning.

Vad är balansomslutning på engelska?

Balansomslutning översätts till engelskan som Balance sheet total.

Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutningen är summan av alla företagets tillgångar, tillgångssidan av balansräkningen.

Det händer också ibland att man tittar på skuldsidan (eget kapital + skulder) på balansräkningen och säger att det är företagets totala balansräkning när det stämmer (även om man oftast tittar på tillgångssidan).

Det beror på att tillgångar och skulder på en balansräkning alltid måste vara av samma storlek, de måste vara i balans, så när du vill veta ett företags balansomslutning spelar det ingen roll vilken du tittar på.

Video om balansomslutning

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, mer om balansräkning.