Vad är fear and greed index?

Fear and greed index används som ett mått på hur stämningen är på börsen eller marknaden. Verktyget kan sägas ”ta pulsen” på marknaden och ger en bild av om investerarna i allmänhet är optimistiska, pessimistiska eller något där emellan. Med indexet får vi alltså reda på om investerarna är giriga eller rädda. På svenska brukar man tala om rädsla- och girighetsindex. Mest kända versionen av indexet är CNN Money Fear & Greed Index som ofta syns i nyheter och på sociala medier.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Hur fungerar fear and greed index?
 • Vilka faktorer påverkar fear and greed index?
 • Fear and greed index som investeringsstrategi?
 • Crypto fear and greed index
 • FAQ – Vanliga frågor om fear and greed index
 • Video om fear and greed index

Hur fungerar fear and greed index?

Fear and greed index anger vilken känsla som finns på marknaden just nu. Indexet anger marknadens sinnesstämning på en skala mellan 0 och 100. Om index har ett värde på 50 tyder det på att marknaden är neutral. Värde över 50 tyder på girighet medan ett värde under 50 innebär rädsla. Hur högt eller lågt indexet är beror på hur mycket rädsla eller girighet som råder. Det har visats sig att för mycket rädsla brukar leda till att aktiekursen dras ned mer än nödvändigt och att för mycket girighet brukar leda till det motsatta. Det här leder till att såväl köp- som säljlägen uppstår, vilket är något som investerare kan dra nytta av.

Vilka faktorer påverkar fear and greed index?

CNN varianten tittar närmare på sju olika faktorer för att ta reda på hur mycket girighet eller rädsla som finns på marknaden. Varje enskild faktor av dessa sju värderas mellan noll och hundra för att sedan räknas ihop med en lika viktning för att få ett totalt genomsnitt. De sju faktorer som CNN använder sig av är:

 • Aktiekursmomentum
 • Aktiekursstyrka
 • Aktiekursbredd
 • Sälj- och köpoptioner
 • Efterfrågan på skräpobligationer
 • Marknadsvolatilitet, VIX
 • Safe Haven Demand
Skärmbild från CNNMoneys hemsida för indexet, 28.2.2022, CNN Money.

Fear and greed index som investeringsstrategi?

Du som investerare kan använda sig av fear and greed index för att ta beslut gällande investeringar samt för att få en uppfattning om marknaden är på väg uppåt eller neråt. I situationer då det är extrem rädsla på marknaden, det vill säga lågt indexvärde, kan det vara ett bra läge att köpa då många är rädda och försiktiga. Det här betyder också att hög girighet, det vill säga högt indexvärde, kan tyda på ett bra läge att sälja då många är giriga och beredda att ta högre risker.

Det finns också viss kritik gällande fear and greed indexet. Kritikerna vill inte klassa indexet som ett legitimit investeringsverktyg och anser att det istället bör anses som ett sätt att mäta ”tempen” på marknaden och således få en uppfattning om vilka beslut man eventuellt ska fatta. Vissa poängterare även att det är viktigare att vara långsiktig som investerare än att gå efter index och ”tajma” marknaden.

Crypto fear and greed index

Crypto fear and gear index går från noll till hundra. Ett lägre värde betyder att det finns mer rädsla på marknaden. Ett högre värde tyder på att girighet etableras på marknaden. Crypto fear and greed index baserar sig på CNN Moneys version av indexet. Fastän verktyget kallas för crypto fear and greed index så mäter den endast Bitcoin och inte hela kryptomarknaden. Detta index påverkas endast av fem olika faktorer motsatt till orginalet som påverkas av sju olika faktorer. Dessa faktorer och dess vikt på indexet ser ut så här:

 • Volatiliet, 25 %
 • Bitcoins momentum eller handelsvolym, 25 %
 • Sociala medier, 15 %
 • Bitcoins andel av den totala kryptomarknaden, 10 %
 • Trender (Google trends), 10 %
crypto fear and greed index
Skärmbild av hur indexet ser ut, 28.2.2022, Alternative.me.

Du kanske räknar ihop alla fem faktorer och märker att det blir totalt 85 %. Varifrån kommer de sista 15 % ifrån? Crypto indexet hade i första början undersökningar som de resterande procenten, men dessa undersökningar togs bort efter ett tag och idagsläget är det oklart vad som utgör de sista procenten i indexet. Viktigt att tänka på! Ta detta index med en nypa salt!

FAQ – Vanliga frågor om fear and greed index

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om fear and greed index.

Vad innebär fear and greed index?

Fear and greed index är ett verktyg som mäter och visar hur girig eller rädd börsen är för tillfället. Säljs en aktie endast på grund av rädsla eller köps en aktie på grund av FOMO, fear of missing out.

Hur fungerar fear and greed index?

Fear and greed index påverkas av sju olika faktorer eller komponenter. Dessa faktorer är aktiekursmomentum, aktiekursstyrka, aktiekursbredd, sälj- och köpoptioner, efterfrågan på skräpobligationer, volatilitet och safe haven demand. Fear and greed index mäter rädsla och girighet på en skala mellan 0 till 100. Värdet 0 betyder extrem rädsla och 100 betyder extrem girighet.

Vad mäter fear and greed index?

Fear and greed index mäter om marknaden är rädd eller girig och hur mycket på en skala från 0 till 100.

Hur påverkar rädsla och girighet investerarnas beslut?

Många investerare är känslomässiga och reaktionära, och rädsla och girighet är de två dominerande känslorna som påverkar investerarna. Enligt vissa forskare kan girighet och rädsla få oss att lägga sunt förnuft och självkontroll åt sidan och provocera fram förändring. När det kommer till människor och pengar kan rädsla och girighet vara kraftfulla drivkrafter.

Video om fear and greed index

I den här videon förklarar CNN mer om vad indexet är och fungerar.

1 svar på ”Vad är fear and greed index?”

Kommentarer är stängda.