Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är ett standardiserat mått som används vid värdering av fastighetsbolag och beaktar främst det egna kapitalet. Genom att räkna pris / EPRA NAV får du fram substanspremie/substansrabatt för fastighetsbolagets aktie. Nyckeltalet anger värdet på bolagets tillgångar per aktie i relation till aktiens pris. EPRA är förkortning av intresseorganisationen European Public Estate Association och NAV är förkortningen av Net Asset Value.

EPRA NAV kan användas för att analysera aktier. Vill du handla med aktier kan du jämföra nätmäklare nedan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad menas med EPRA NAV?
  • Beräkna Pris/EPRA NAV
  • Vad visar EPRA NAV?
  • Köpa fastighetsbolag till substansrabatt
  • FAQ – Vanliga frågor om EPRA NAV

Vad menas med EPRA NAV?

Nyckeltalet EPRA NAV använder du för att värdera ett fastighetsbolag. Ett fastighetsbolags långsiktiga substansvärde visas genom EPRA NAV. EPRA NAV är lika med eget kapital med återlagt derivat och uppskjuten skatt samt skatterabatt som fåtts vid förvärv i relation till antalet aktier vid utgången av perioden.

Beräkna Pris/EPRA NAV

För att få reda på om en aktie köps med premie eller rabatt dividerar du den aktuella aktiekursen men EPRA NAV. Pris / EPRA NAV blir då:

Pris / EPRA NAV = Substanspremie/Substansrabatt

Intresseorganisationen EPRA har fastställt hur nyckeltalet ska beräknas.

Vad visar EPRA NAV?

Därför visar nyckeltalet värdet av ett företags tillgångar (fastigheter) per aktie i förhållande till dess aktiekurs. Om aktien är billigare än nyckeltalen blir det substansrabatt. Om aktiekursen är högre än EPRA NAV innebär det en substanspremie.

Substansrabatt – Det är billigare att köpa en aktie än dess underliggande tillgångar.

Substanspremie – Kostnaden för att köpa en aktie är högre än dess underliggande tillgångar.

Betydande substansrabatt eller substanspremie används ofta vid värdering av investeringsbolag. Detta beror på att de helt klart äger aktier som kan värderas. Likaså har ett fastighetsbolag en tydlig kontrollerande andel som kan värderas – men i fastigheter

Köpa fastighetsbolag till substansrabatt

Att aktier för fastighetsbolag handlas till överkurs gör att fastighetsbolagets innehav är mindre värt än aktiens värde. Detta tyder på att det finns en viss förväntan i loppet av bättre värderingar i framtiden. Det kan också bero på planerad expansion, ett högt förtroende för förvaltningen, en övertygelse om att fastigheten är värd mer än böckerna eller något annat.

Dessutom kan den verkliga premien för att köpa ett fastighetsbolag eller investeringsbolag variera kraftigt.

Om investmentbolaget endast köper noterade aktier går det att ”kopiera och följa” innehaven, för att få samma innehav till ett lägre pris. Men att ”kopiera” aktier i fastighetsbolag är omöjligt. Helt enkelt kan du istället för att köpa en del av fastigheten köpa aktier i fastighetsbolaget.

FAQ – Vanliga frågor om EPRA NAV

Nedan besvaras kort några vanliga frågor kring nyckeltalet EPRA NAV.

Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är ett nyckeltal som är standardiserat sätt för att värdera fastighetsbolag. Nyckeltalet klargör fastighetsbolags långsiktiga substansvärde. EPRA står för European Public Estate Association som har kommit fram med nyckeltalet. NAV står för Net Asset Value, vilket på svenska står för substansvärde.

Hur räknar jag ut Pris/EPRA NAV?

Du räknar ut Pris/EPRA NAV genom att dividera bolagets aktiekurs med EPRA NAV.