Vad är S&P 500 – och hur investerar du i detta börsindex?

S&P 500 är en förkortning av Standard and Poor’s 500 och är ett av de största börsindexen i USA och rentav i världen. Indexet inkluderar 500 börsnoterade storföretag på den amerikanska marknaden och du kan handla i de olika aktierna även från Sverige. Vilka aktier som ingår i S&P 500 varierar beroende på hur bra företagen ligger till både vad gäller värdering och andra aspekter.

Det finns flera möjligheter att handla med S&P 500. Du kan bland annat handplocka dina favoritaktier i indexet. Då köper du aktierna var för sig. Amazon, Microsoft och Tesla är exempel på aktier som ingår i detta börsindex – om detta kan du läsa mer längre fram i artikeln. Du kan inte köpa indexet direkt, däremot kan du investera i ETF:er och fonder som är kopplade till det.

S&P 500 ska representera de bästa företagen

Syftet med börsindexet i fråga är att det ska representera de bästa börsnoterade företagen i USA. En kommitté väljer ut de mest representativa aktierna, och vad som anses vara representativt har att göra med en rad olika aspekter.

Även om de listade företagen måste ha ett marknadsvärde på minst 5,3 miljarder US dollar vardera är marknadsvärdet inte den enda variabeln som kommittén väger in i bedömningen. Hur bra har företaget presterat över tid och hur hög likviditet har det i kassan? Sådana här aspekter tittar kommittén närmare på för att bibehålla S&P 500:s höga kvalitet.

För det är inte bara så att indexet är tänkt att representera de bästa företagen, det ska representera börsen i stort. Då är stabila och pålitliga företag med en trygg historia att föredra. Det finns förstås aldrig några absoluta garantier för att dina investeringar kommer att gå med vinst, men att köpa aktier på S&P 500 ger ändå en viss förutsägbarhet.

Hur stora vinster och hur återkommande utdelningar ett företag haft rent historiskt är bra bedömningskriterier när du själv ska utöka portföljen med nya aktier. Man skulle kunna säga att Standard and Poor’s-indexet har gjort delar av researchjobbet åt dig.

Så gör du för att investera i S&P 500:s börsindex

Som nämnts tidigare i artikeln kan du inte investera direkt i Standard and Poor’s 500. För att investera i detta börsindex måste du i stället köpa aktier i dess listade företag, köpa indexfonder och/eller köpa ETF:er, som exempel.

Bör du använda KF, ISK eller depå?

Du kan handla amerikanska aktier via ditt vanliga ISK, investeringssparkonto, men att handla utländska aktier gör du allra bäst via en KF, kapitalförsäkring. Det har att göra med att beskattningen blir förmånligast på en KF. Den traditionella depån, som inte är kopplad till ISK eller KF, kan bli ett dyrt alternativ i jämförelse med de andra alternativen. Så välj med fördel KF framför ISK och traditionell depå när du ska investera i utländska aktier, som i aktier på S&P 500.

Köpa aktier

För att investera i de amerikanska aktierna vänder du dig till en svensk investerarbank såsom Avanza och Nordnet. Det är nämligen inte säkert att de traditionella storbankerna handlar med utländska aktier, så det gäller att kolla upp varje enskild banks aktieutbud. Investerarbankerna har bäst förutsättningar för utländsk aktiehandel, och många gånger kan du följa aktierna och indexen i realtid på dessa banker.

Aktiehandel medför att du måste handplocka olika företag. Med andra ord behöver du fördjupa dig i de olika företagens ekonomi och historia för att kunna fatta ett bra beslut utifrån din sparvision. Ett tips är då att du försöker sprida risken genom att investera i en handfull olika företag och branscher. Precis som när du köper svenska aktier är det i risksynvinkel klokt att inte lägga alla äggen i samma korg.

Det är inte alls svårt att köpa S&P 500-aktier. Du gör som när du köper svenska aktier, med undantaget att kostnaden först syns i US dollar och att amerikanska börsindex har andra öppettider än de svenska börserna. Investeringarna kopplas till din KF, ISK eller till din andra depå, beroende på vilken investeringsform du valt.

Köpa fonder

Om du vill investera så nära S&P 500 indexet som möjligt är en indexfond ett bra sparalternativ. Det anses nämligen vara svårt att överträffa börsindex över tid och dessutom räknas indexfonder till de billigare fonderna. Den här fondtypen kan köpas via många olika svenska banker, och det brukar finnas olika varianter från olika fondbolag.

Samtidigt som du kan få låga förvaltningsavgifter på dina S&P 500-fonder och kan dra nytta av indexets stora spridning är indexfonderna extra indexkänsliga. Just känsligheten mot nedgångar i börsindex är en av nackdelarna med en indexfond. Historiskt sett har index dock alltid gått upp över tid, varför indexfonder anses vara bra sparformer.

Du kan köpa indexfonder via ditt ISK. Det blir allra enklast och förmånligast så. Tänk på att inte investera mer pengar än vad du har råd att förlora, eller åtminstone avvara, under en längre tid. Detta gäller vid all form av sparande, och alltså inte bara vid fondsparande.

Köpa certifikat och ETF:er

Förutom aktier och fonder finns så kallade certifikat och ETF:er som investerar i och följer S&P 500. Certifikat och ETF:er handlar du med på samma sätt som aktier och värdepapper. Däremot kan de ha specifika regler och undantag, så det är viktigt att du sätter dig in i produkten innan du slår till. En S&P 500-ETF ligger nära indexet och har därmed dess stora spridning av innehåll.

Så hamnar en aktie i S&P 500:s index

En vanlig missuppfattning om S&P 500-indexet är att det är en exakt representation av de 500 största bolagen på börsen i USA. Men det är alltså inte så Standard and Poor’s 500 Index fungerar. Som den här artikeln redan lyft fram är det en kommitté som sedan indexstarten 1957 gör ett urval som bygger på olika kriterier:

  • marknadsvärde
  • antal omsatta aktier
  • finansiell hållbarhet
  • officiell klassificering enligt Global Industry Classification Standard

Index är över lag ganska rörliga. Så även Stockholmsbörsens index, där handeln i en aktie och en akties marknadsvärde kan ge upphov till skiftande placeringar. S&P:s 500 indexvärde baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet på företagen. Ett företags värde är i sin tur riktat mot indexet. Det innebär att ju högre värde, desto större del av indexet utgör företaget.

Eftersom marknadsvärden ändras, ändras också företagens andel på Standard and Poor’s 500 Index.

Investera i 500 av de bästa aktierna i USA

Även om företagen på S&P 500 inte nödvändigtvis är störst i USA tillhör de definitivt 500 av de främsta företagen. Om du köper aktier, fonder eller certifikat med koppling till indexet tillför du därför portföljen kvalitet i form av företag som stått för stadiga resultat och utdelningar genom åren.

10 stora företag på S&P 500

Det här stycket innehåller annonslänkar.

Nedanför följer exempel på 10 stora företag på S&P 500 och som du kan köpa bland annat aktier i:

1. Apple Inc

Apple är ett av världens största och mest ikoniska techbolag. De utvecklar mobiltelefoner, datorer, operativsystem och så vidare.

2. Microsoft Corporation

Microsoft är den kända mjukvaruutvecklaren bakom programmen i Office-paketet. De tar också fram en rad olika lösningar för en digital närvaro i en alltmer digitaliserad värld.

3. Amazon.com Inc

Amazon.com är ett av de största e-handelsföretagen i världen. Deras nätbutiker säljer det mesta och finns runt om på de globala marknaderna, även i Sverige (Amazon.se).

4. Tesla Inc

Tesla skapar elbilar och tekniska innovationer för framtiden.

5. Alphabet Inc

Alphabet är en sammanslutning av flera multinationella bolag och moderbolag till bland annat Google.

6. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson är ett av de största läkemedelsbolagen i världen. De tillverkar både mediciner och medicintekniska produkter.

7. Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil, eller ExxonMobil, är en av de absolut största världsaktörerna i petroleumbranschen.

8. JP Morgan Chase & Co

JP Morgan är en av storbankerna i USA och är såväl ett finansbolag som en affärsbank. Företaget finns i över 60 länder och är med andra ord en väletablerad bank runt om i världen.

9. Procter & Gamble Company

Procter & Gamble tillverkar många av de populäraste produkterna inom dagligvaruhandeln. Det här företaget skapar Ariels tvättmedel, Always bindor, Duracells batterier, Gillettes rakhyvlar, Head & Shoulders schampon, Pampers blöjor, Vicks halstabletter… Ja, listan kan göras lång!

10. Visa Inc

Visa är ett av världens mest använda betal- och kreditkort.

Seriösa företag på S&P 500

Av listan över tio stora företag på S&P 500 att döma utgörs indexet av seriösa och populära varumärken som syns på den globala arenan. Bara bland de tio ovan nämnda företagen finns en stor spridning över olika branscher – tänk dig då den kompletta listan! Som investeringsstrategi kan det vara bra att köpa aktier i företag du 1) känner till och 2) intresserar dig för. På så sätt blir det enklare för dig att följa börsutvecklingen.

S&P 500 är bara ett av flera börsindex i USA

Det finns flera börsindex i USA, S&P 500 är bara ett av dem. Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite samt Nasdaq-100 är de resterande indexen.

FAQ – vanliga frågor och svar om S&P 500

Nedanför följer vanliga frågor och svar om S&P 500:

Vad är S&P 500?

S&P 500 är namnet på ett amerikanskt börsindex som består av cirka 500 handplockade storföretag i USA. Företagen väljs utifrån en rad olika kriterier. Amazon, Microsoft och Tesla – du känner säkert igen merparten av S&P 500-företagen. Standard and Poor’s 500 Index är det fullständiga namnet på börsindexet i fråga.

Hur köper man S&P 500?

Det går inte att köpa indexet i sig. Däremot kan du investera i aktier, fonder och/eller certifikat som kan kopplas till indexet. Indexfonder följer indexet ganska så exakt och kan vara den träffsäkraste investeringsformen om du vill ligga så nära S&P 500 som möjligt.

Hur investerar man i S&P 500?

Du kan investera via din KF, ISK eller traditionella depå. Inte alla banker ger dig möjlighet att handla med utländska aktier, Avanza och Nordnet låter dig dock köpa aktier på USA-börsen. Tänk på att de olika sparformerna innebär olika beskattningar, och att du därför bör kolla upp vilken sparform som är bäst utifrån vad du vill uppnå med ditt sparande.