Vad är substansvärde?

substansvärde

Substansvärde visar ett företags bakomliggande värde, eget kapital, jämfört med företagets aktiepris. Nyckeltalet används främst när man värderar fastighets- och investmentbolag. I en fundamental analys kan du använda substansvärdet för att få en uppfattning om hur börsen värderar företaget och aktien. Substansvärdet ger dig alltså förståelse för om aktien är värderad högt eller lågt. Man brukar prata om substansvärdet som verkligt värde på ett företags kapital.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Förklaring och definition av substansvärdet
  • Beräkning av substansvärdet
  • Tolka och förstå nyckeltalet
  • Substansrabatt och substanspremie
  • Substansvärde investmentbolag
  • FAQ – Vanliga frågor om substansvärde
  • Video om substansvärde

Förklaring och definition av substansvärdet

Substansvärdet på en aktie är verkliga värdet på eget kapital. Nyckeltalet används när du vill värdera företag. Med hjälp av substansvärdet kan potentiella investerare få en förståelse för vad som är rimligt att betala för aktier i företaget. Man brukar också prata om substansvärdet är minimivärdet som en säljare ska ta för företaget. På börsen är vanligaste användningen för substansvärdet när man vill köpa eller sälja aktier i fastighets- och investmentbolag. Det här beror på att dessa bolag har tydliga tillgångar att värdera.

Det är viktigt att företagets tillgångar har värderats korrekt för att substansvärdet inte ska bli missvisande. Värderingen av tillgångarna påverkar företagets eget kapital som i sin tur inverkar på värdet av substansen. Substansvärdet visar på en akties värde och med hjälp av detta kan du få en uppfattning om en aktie är värderat högt eller lågt. En aktie anses ofta som bra värderad om substansvärdet och börsvärdet på företaget är så nära som möjligt.

Substansrabatt och substanspremie

Om aktiekursen är lägre än värdet på företagets aktie så kallas det substansrabatt, vilket betyder att aktien kan köpas till en rabatt. Ifall aktiekursen däremot är högre än värdet på företagets aktie så kallas det substanspremie, vilket innebär att aktien kan köpas till en premie. Investerare på börsen är beredda att betala olika pris på en aktie utgående från vad de tror om företaget och dess potential. Det här påverkar aktiens värde i förhållande till substansvärdet.

Beräkning av substansvärdet

För att beräkna ut ett företags substansvärde bör du ha koll på företagets eget kapital, det vill säga tillgångarna minus skulderna som företaget har. Samt bör du ha koll på hur många aktier företaget har givit ut. Du behöver alltså tillgång till företagets balansräkning, som du hittar i företagets årsredovisning eller kvartalsrapport. Formeln för uträkningen av nyckeltalet ser ut som på bilden nedan.

substansvärde formel

Exempel

Det påhittade företaget, Investmentbolaget AB, har 10 000st utgivna aktier och det egna kapitalet uppgår till 4 500 000 kronor, dessutom handlas aktien på börsen till 350 kronor per aktie. Uträkningen av företagets substansvärde ser då ut så här:

substansvärde exempel

Det här innebär att aktien handlas till en substansrabatt på cirka 22 %. Eftersom aktien handlas för tillfället till 350 kr så kan det vara en bra investering på sikt att köpa in sig i företaget.

Tolka och förstå nyckeltalet

När det kommer till att tolka substansvärdet ligger det knepiga i att företagets tillgångar ska vara rätt värderade, vilket påverkar företagets eget kapital. Särskilt vad gäller tillverkande industribolag är det här svårt. Eftersom deras tillgångar är ofta problematiska att värdera korrekt. Fastän investmentbolag kan äga tillverkande industribolag så beräknas värdet på dessa företag antingen med företagets börsvärde eller en faktor multiplicerat med rörelseresultatet för företaget.

Vad gäller investmentbolag däremot är det ofta enklare att beräkna substansvärdet eftersom värdet på deras tillgångar är lättare att räkna ut. Investmentbolag innehar aktier i andra bolag och substansvärdet anger därför huruvida det är mer lönsamt att köpa aktier i investmentbolaget eller köpa aktier i varje enskilt bolag. Man brukar här tala om att investmentbolag kan köpas till substansrabatt eftersom företagets substansvärde är högre än aktiekursen.

Värdering av aktie

Den potentiella investeraren bör inte bara titta på ett företags substansvärde vid eventuellt köp av aktier. Substansvärdet kan användas tillsammans med andra som ett hjälpmedel när man funderar på att köpa eller sälja en aktie. Nyckeltalet ger en uppfattning om hur högt eller lågt en akties värde är i relation till aktiekursen. Här behöver du dock komma ihåg att det kan behövas ytterligare information om företaget för att vara säker substansvärdets relevans. Det här betyder att substansvärdet kan användas som hjälp när man värderar en aktie, men inte som något definitivt svar på om man ska köpa eller sälja.

Substansvärde investmentbolag

Substansvärdet är särskilt intressant när det kommer till investmentbolag. För att få reda på värdet på underliggande tillgångar vid nuvarande aktiekurs kan du använda dig av substansvärdet när du beräknar värdet på aktien. Det här gör det ofta lättare att förstå företagets egna kapital och värdet på investmentbolaget. Nyckeltalet är lättare att använda på investmentbolag eftersom de här typen av bolag är aktieägare i andra bolag. Det är med andra ord smidigare att titta på hur aktiekursen ser ut i jämförelse med substansvärdet. För dig som är intresserad av att investera i investmentbolag kan du därmed ha nytta av att rikta ditt fokus till substansvärdet.

Substansvärdens utveckling

Det genomsnittliga substansvärdet för alla börslistade investmentbolag i Sverige är för tillfället -14,34 %, 13 februari 2022, det vill säga de har en substanspremie. Se tabellen nedan hur investmentbolagens aktie pris och substansvärde utvecklats under de senaste tre åren.

AktieAktiekurs 3 årSubstansvärde 3 årSkillnad
Bure Equity165,00 %70,00 %-95,00 %
Byggmästare A J Ahlström143,00 %90,00 %-53,00 %
Creades A331,00 %192,00 %-139,00 %
Fastator122,00 %109,00 %-13,00 %
First Venture0,00 %0,00 %0,00 %
Flat Capital174,00 %7,00 %-167,00 %
Havsfrun Investment B70,00 %-35,00 %-105,00 %
Industrivärden C55,00 %49,00 %-6,00 %
Investor B96,00 %75,00 %-21,00 %
Karolinska Development B-37,00 %18,00 %55,00 %
Kinnevik B19,00 %-7,00 %-26,00 %
Latour B144,00 %76,00 %-68,00 %
Linc0,00 %0,00 %0,00 %
Lundbergföretagen B68,00 %67,00 %-1,00 %
NAXS42,00 %19,00 %-23,00 %
Nordic Asia Investment Group6,00 %-2,00 %-8,00 %
Spiltan184,00 %66,00 %-118,00 %
Svolder B210,00 %130,00 %-80,00 %
Traction B47,00 %51,00 %4,00 %
VEF147,00 %137,00 %-10,00 %
VNV Global0,00 %13,00 %13,00 %
Öresund7,00 %4,00 %-3,00 %

Källa: ibindex.se (13.02.2022)

Den genomsnittliga utvecklingen på aktiekursen de senaste 3 åren har varit 90,59 % och utvecklingen på substansvärdet har varit 51,32 % under samma tidsperiod.

FAQ – Vanliga frågor om substansvärde

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om substansvärde.

Vad är ett bra substansvärde?

Ett bra substansvärde är när aktien handlas lägre än vad företagets bakomliggande tillgångar är värda.

Hur räknar man ut substansvärdet?

Du beräknar ut substansvärdet genom att dela företagets eget kapital (Tillgångar – skulder) med antalet aktier.

Vilka nackdelar finns det med substansvärde?

En nackdel med substansvärde är att det inte anger värdet på kompetens och arbetsprocesser som ett företag kan ha. Nyckeltalet beaktar inte heller framtida avkastning och förutspår inte heller framtida förändringar i branschen.

Vad bör substansvärdet på investmentbolag vara?

Du vill gärna att aktien ska handlas till substansrabatt eftersom då är det billigare att köpa investmentbolaget än att köpa aktier i varje enskilt bolag.

Vilka fördelar finns det med substansvärde?

En fördel med substansvärdet är att det fungerar bra när man vill värdera investmentbolag. Dessutom ger substansvärdet ett förslag på lägsta pris för de som funderar på att sälja. Det är ett enkelt sätt att ta reda på om ett bolag är för högt eller lågt värderat.

Vad bör substansvärdet på fastighetsbolag vara?

Lika som med investmentbolag vill du gärna att aktien ska handlas till substansrabatt men du bör också kolla in varför den handlas till substansrabatt.

Video om substansvärde

I den här videon förklarar Nicklas Andersson, Sparekonom på Avanza, mer om nyckeltalet.