Vad är nettoskuld?

nettoskuld

Vad är egentligen nettoskuld? Jo, nettoskuld anger företagets skuldsättning och är ett nyckeltal som används vid till exempel värdering av företag. Det här nyckeltalet visar om företaget har förmåga att betala av sina skulder ifall det skulle bli nödvändigt. På engelska översätts nettoskuld till Net Debt.

Nyckeltalet används också av kreditgivare, investerare och analytiker för att få en bättre uppfattning om företagets betalningsförmåga. En nettoskuld som är låg eller negativ är bra. När du, som investerare, ska få en klarare bild på om du ska köpa en aktie eller inte kan det vara bra att kolla in nettoskulden för företaget.

Information i den här artikeln:

  • Hur beräknas nettoskuld?
  • Vad uppger bolagets nettoskuld?
  • Viktigt att tänka på
  • Vanliga frågor om nettoskuld

I videon som Corporate Finance Institute laddat upp på YouTube beskriver de vad nyckeltalet är.

What is Net Debt? (Corporate Finance Institute)

Hur beräknas nettoskuld?

De siffror du behöver för att beräkna ut ett företags nettoskuld hittar du i företagets balansräkning. För att räkna ut ett företags nettoskuld behöver du veta företagets räntebärande skulder, räntebärande tillgångar och likvida medel. Formeln för uträkningen bör då se ut som på bilden nedan:

formel nettoskuld

Exempel

Vi tänker oss ett fiktivt företag som vi kallar Petter EL AB. Företaget har räntebärande skulder på 125 000 kronor och räntebärande tillgångar på 75 000 kronor. Bolagets likvida medel uppgår till 25 000 kronor. Vi räknar räknar då ut företagets nettoskuld så här:

nettoskuld exempel

Det visar sig då att företaget har en nettoskuld på 25 000 kronor. För att sedan få ut ett mer jämförande tal för nettoskuld så dividerar man nettoskuld med totala tillgångar.

Vad uppger bolagets nettoskuld?

Som vi i inledningen kunde konstatera anger ett bolags nettoskuld, skuldsättningen i bolaget och huruvida det har förmåga att betala sina räntebärande skulder. Det här betyder alltså att en låg nettoskuld är lika med en låg skuldsättning som i sin tur är positivt. Vid eventuella investeringstillfällen i framtiden så anger företagets nettoskuld hur stabilt företaget är samt möjligheterna för att låna för dessa investeringar.

Om ett företag har en hög nettoskuld betyder det att företaget är högt belånat. Det här innebär också begränsade ekonomiska tillfällen för att få lån av kreditgivare. Tvärtemot låg nettoskuld så innebär hög nettoskuld en hög risk.

Variationer av nettoskuld

Det finns flera olika variationer av nettoskuld som vi kommer lista upp och beskriva här till näst.

Justerad nettoskuld

Justerad nettoskuld betyder att nyckeltalet inte innehåller lån som är kopplade till fastigheter, exempelvis produktionsutrymmen och kontor. Istället innefattar den justerade nettoskulden de lån som används för att finansiera företagets inventarier och fortlöpande verksamheten. Fastighetslån förbinds med själva egendomen som pantsättning och därmed antar man i teorin att egendomen kan säljas och att lånet således återbetalas.

Justerad nettoskuld delat med Justerad EBITDA

För att räkna ut antalet år, det förväntas ta för ett bolag att tjäna in den summa pengar som behövs för att kunna betala av sina skulder, divideras justerad nettoskuld med justerad EBITDA. Inga skulder till fastigheter ingår här på grund av att vi räknar med justerad nettoskuld.

Negativ nettoskuld

Vid de tillfällen där företagets skulder är mindre än dess tillgångar och likvida medel genereras en negativ nettoskuld eller i det här fallet en nettokassa. Det här betyder att företagets skulder kan betalas samtidigt som företaget fortfarande har likvida medel för framtida investeringar.

Vanliga frågor om nettoskuld

I den här delen av artikeln besvaras ofta ställda frågor gällande nettoskuld.

Vad betyder negativ nettoskuld?

En negativ nettoskuld innebär att företagets skulder är mindre än dess räntebärande tillgångar och likvida medel. Detta är positivt för företaget med tanke på fortsatta investeringar som kräver främmande kapital från kreditgivare.

Är låg eller negativ nettoskuld bra?

Både låg och negativ nettoskuld är bra för företaget eftersom att det bevisar att företaget antingen har likvida medel eller räntebärande tillgångar som överskrider skulderna eller både, om vi ser till negativ nettoskuld.

Hur räknar man ut nettokassa?

Nettokassa är det som kallas för negativ nettoskuld. Det betyder helt enkelt att när man subtraherar räntebärande tillgångar och likvida medel med räntebärande skulder så ska differensen av detta bli ett negativt tal.

Hur räknar jag ut nettoskuld?

Nettoskuld räknar du ut med hjälp av att subtrahera räntebärande skulder med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Vad är räntebärande skulder?

Räntebärande skulder är de lån som har en känd räntekostnad.

Vad är en bra nettoskuld?

En låg eller negativ nettoskuld är bra. En negativ nettoskuld är bra för företaget eftersom då överskrider de räntebärande tillgångarna de räntebärande skulderna och företaget kan då använda sig av de pengarna till fortsatta investeringar. Det finns dock inte något riktgivande procenttal var nettoskulden för ett företag bör ligga på.

Lämna en kommentar