Vad är ROOC-talet (avkastning på operativt kapital)?

avkastning på operativt kapital rooc

Ett bolags avkastning operativt kapital förkortas ROOC, som kommer från engelskans Return on Operating Capital. Operativt kapital innebär det kapital som är nödvändigt för att hålla igång ett bolags verksamhet. Således är det naturligt att såväl operativt kapital som ROOC varierar beroende på företag och bransch. ROOC-talet anger ett företags lönsamhet utan att beakta företagets finansiella tillgångar och företagets finansiering. Nyckeltalet används ofta när en investerare gör en fundamental analys av ett företag.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknar du ROOC
  • Vad visar ROOC?
  • Olika företag och ROOC
  • FAQ – Vanliga frågor om avkastning på operativt kapital

Så här beräknar du ROOC

När du vill räkna ut nyckeltalet ROOC behöver du ha koll på företagets rörelseresultat och det operativa kapitalet. Det operativa kapitalet beräknar du på det här sättet:

operativt kapital formel

Så här räknar du ut avkastning på operativt kapital:

rooc formel

Exempel

Den fiktiva elektrikerfirman har ett rörelseresultat på 360 000 kronor och det operativa kapitalet uppgår till 288 000 kronor. Beräkningen för detta ser då ut så här:

rooc exempel

Företagets avkastning på operativt kapital är därför 25 procent.

Vad visar ROOC?

Nyckeltalet ROOC anger relationen mellan ett bolags redovisade vinst och bolagets operativa kapital. Avkastning på operativt kapital visar på ett företags lönsamhet utan att räkna med finansiella tillgångar och finansiering. Nyckeltalet baserar sig med andra ord på hur avkastning genereras utgående från det operativa kapital som är nödvändigt. Här beaktas alltså inte företagets tillgångar och hur dessa har finansierats. Med hjälp av nyckeltalet kan du få en uppfattning om hur mycket bundet kapital företaget har. Avkastning på operativt kapital kan jämfört med ROE-talet ibland ge bättre inblick av verksamhetens lönsamhet.

Olika företag och avkastning på operativt kapital (ROOC)

Som vi redan tidigare kunde konstatera varierar ROOC beroende på bolag och bransch. Särskilt mycket kan nyckeltalet variera beroende på om det är fråga om kapitalkrävande företag eller inte. Kapitalkrävande branscher, så som transport och produktion, har ofta högre operativt kapital som leder till att ROOC sjunker. Tjänsteföretag däremot har ofta högre ROOC och därmed lågt operativt kapital.

FAQ – Vanliga frågor om avkastning på operativt kapital

Här besvaras de vanligaste frågorna om avkastning på operativt kapital (ROOC).

Vad står ROOC för?

ROOC står för engelskans Return on Operating Capital och översätts till svenska som Avkastning på Operativt Kapital.

Vad visar avkastning på operativt kapital?

Avkastning på operativt kapital visar hur mycket avkastning ett företag gör på tillgångarna som är bundet i företaget.

Vad bör ROOC ligga på?

Exempelvis börsbolaget Stora Enso, som tillverkar förpackningar, hade i november 2020 satt upp ett mål för sin verksamhet ”Packaging Solutions” att ROOC skulle ligga på över 25% under år 2020. Stora Enso är ett kapitalkrävande bolag.

Lämna en kommentar