Vad är kassalikviditet?

kassalikviditet

Kassalikviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet kassalikviditet visar företagets omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder. Kassalikviditet skrivs oftast i decimalform men ibland även som procenttal. Företagets kortsiktiga betalningsförmåga räknas ofta på ett år. En kassalikviditet på 1 eller högre innebär att omsättningstillgångarna förväntas täcka företagets kortfristiga skulder. På engelska översätts nyckeltalet kassalikviditet till Quick Ratio.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknar du ut kassalikviditet
  • Kassalikviditet, vad visar det?
  • Vad är en bra kassalikviditet?
  • Hur skiljer kassalikviditet och balanslikviditet från varandra?
  • Börsen och kassalikviditet
  • FAQ – Vanliga frågor om kassalikviditet
I det här videoklippet berättar August Molin mer om nyckeltalet.

Så här beräknar du ut kassalikviditet

När du vill räkna ut ett företags kassalikviditet behöver du ta reda på företagets omsättningstillgångar utan varulager och pågående arbeten samt kortfristiga skulder. Du räknar därför ut kassalikviditet genom att dela omsättningstillgångarna minus varulager och pågående arbeten med företagets kortfristiga skulder. Formeln för uträkningen se ut så här:

kassalikviditet formel

En minnesregel när du räknar ut ett företags kassalikviditet är att nyckeltalet anses vara god om det ligger över 1 och anses vara dåligt om det är mindre 1.

Exempel

Den fiktiva elektrikerfirman Petter EL AB:s omsättningstillgångar uppgår till 350 000 kronor, varulagrets värde ligger på 135 000 kronor och de pågående arbeten uppgår till 80 000 kronor. De kortfristiga skulderna är 108 000 kronor. Beräkningen för Petter EL AB:s kassalikviditet ser därför ut så här:

kassalikviditet exempel

Bolagets kassalikviditet är i det här sammanhanget är över 1, vilket anses vara bra.

Kassalikviditet, vad visar det?

Kassalikviditet anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Ett företags omsättningstillgångar sätts i förhållande till företagets kortsiktiga skulder. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som kontinuerligt används säljs eller görs till likvida medel. Kortfristiga skulder är sådana skulder som oftast ska betalas inom ett år.

För att få en uppfattning kring ett företags betalningsförmåga kan du räkna ut företagets kassalikviditet. När man beräknar kassalikviditeten inkluderar man bara de tillgångar som snabbt kan göras till pengar för att betala av skulder och därför räknar man sällan med varulagret. Pågående arbeten brukar också sällan räknas med.

Vad är en bra kassalikviditet?

I allmänhet gäller att företagets kassalikviditet ska vara minst ett, det vill säga 100%. En kassalikviditet över ett betyder att omsättningstillgångarna är lika med eller större än företagets kortfristiga skulder. Det här betyder att bolaget har omsättningstillgångar som täcker kortfristiga skulder. Om ett företag har en quick ratio under ett innebär det att kortfristiga skulderna är större än företagets omsättningstillgångar, vilket betyder att företaget riskerar att inte kunna betala sina skulder. En kassalikviditet under ett kan leda till att företaget behöver ta långsiktiga lån eller sälja långsiktiga tillgångar.

Ett företag kan även ha låg kassalikviditet på grund av att de till exempel får snabba betalningar från sina kunder men har långa betalningstider till sina leverantörer, vilket inte innebär någon fara. Om ett företag har en väldigt hög kassalikviditet vet man att företagets skulder kan betalas. Med väldigt hög kassalikviditet bör man däremot fundera på huruvida företaget använder sina omsättningstillgångar effektivt.

Hur skiljer kassalikviditet och balanslikviditet från varandra?

I balanslikviditet räknar man med varulagret, som kanske inte alltid är så lätt att omvandla till likvida medel, vilket kan ställa till det om företaget snabbt behöver pengar för att täcka kortsiktiga skulder. Vad gäller kassalikviditet räknas inte varulagret med och därför är nyckeltalet mer relevant för att visa på företagets verkliga likviditet. För till exempel företag inom detaljhandeln, som har stor lagerverksamhet, är nyckeltalet balanslikviditet av större intresse att använda.

För att få en tydligare helhetsuppfattning av ett företag kan du använda quick ratio och balanslikviditet sida vid sida. De här båda nyckeltalen bör inte skilja sig särskilt mycket från varandra om företagets lagerhantering är effektiv. Ett stort mellanrum mellan kassalikviditet och balanslikviditet innebär i allmänhet större risk i bolaget. Stort mellanrum innebär att företaget har stort lager utan egentlig nytta.

Vi kan alltså konstatera att om det är frågan om ett företag som förväntas kunna sälja sitt varulager snabbt för att betala kortfristiga skulder så är det relevant att titta på balanslikviditeten. Om det kan anses vara svårt för bolaget att sälja sitt lager är det av större nytta att titta på kassalikviditeten för att få en uppfattning om företagets betalningsförmåga.

Börsen och kortsiktig betalningsförmåga

Som potentiell investerare kan det vara bra att ha koll på företagets kassalikviditet för att få en bild av företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Men det finns många andra som kan ha nytta av att känna till företagets kassalikviditet. Som företagsägare kan du använda nyckeltalet för att ta reda på möjligheten till att täcka kortfristiga skulder beroende på företagets likviditet vid en viss tid. Vid större affärer eller uppköp, av bolag på börsen, är det bra att koll på företagets kassalikviditet för att undvika olönsamma verksamheter och oväntade skulder. Banker eller andra långivare kan också vara intresserade av företagets kassalikviditet när de bedömer betalningsförmågan och innan de beviljar lån.

Hitta nyckeltalet kassalikviditet för ett bolag

Du kan antingen beräkna ut det själv, som vi gjort tidigare i artikeln, eller om det handlar om ett svenskt bolag kan du hitta det exempelvis på Allabolag.se. Ifall det handlar om ett börsbolag kan du kolla in det på någon nätmäklares sida till exempel Avanza eller Nordnet.

FAQ – Vanliga frågor om kassalikviditet

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om kassalikviditet (Quick Ratio).

Vad är en bra kassalikviditet?

En bra kassalikviditet är när värdet överstiger 1. Ett dåligt däremot är när värdet understiger 1.

Hur räknar man ut kassalikviditet?

Du räknar ut ett företags kassalikviditet genom att dividera företagets omsättningstillgångar minus varulagret och pågående arbeten med företagets kortfristiga skulder. (Omsättningstillgångar – varulager – pågående arbeten) / Kortfristiga skulder = Kassalikviditet

Vad betyder kassalikviditet?

Kassalikviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga genom att dela omsättningstillgångarna minus varulager och pågående arbeten med kortfristiga skulder.

Hur hög kassalikviditet bör ett företag ha?

Ett företag bör ha en kassalikviditet som åtminstone överskrider 1 eller 100%.

Hur översätts kassalikviditet till engelska?

Kassalikviditet översätts till engelskan som Quick Ratio.

Vad innebär det om kassalikviditet underskrider 1?

Det innebär att företaget inte har möjlighet att betala sina räkningar till fullo utan att lyfta lån eller ta krediter för att betala en faktura. Vilket betyder att företagets kortsiktiga betalningsförmåga är dålig.

Lämna en kommentar