Vad är balanslikviditet (current ratio)?

balanslikviditet

Balanslikviditet anger ett företags omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder och visar således på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Man kan alltså säga att balanslikviditeten visar på bolagets betalningsförmåga för kortfristiga skulder. Nyckeltalet ger dig även en uppfattning om hur effektivt företaget är när det kommer till försäljning och lagerhantering. Balanslikviditet anges oftast i decimalform men ibland anges det också i procentform. På engelska översätts balanslikviditet till Current Ratio.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknar du ut balanslikviditet
  • Vad visar balandlikviditet?
  • Vad är en bra balanslikviditet?
  • Hur ökar man balanslikviditeten?
  • Balanslikviditet och kassalikviditet
  • FAQ – Vanliga frågor om balanslikviditet
I det här videoklippet berättar The Finance Storyteller mer om Current Rato.

Så här beräknar du ut balanslikviditet

När du vill räkna ut ett företags balanslikviditet bör du känna till värdet på företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För att räkna ut balanslikviditet dividerar du omsättningstillgångar, inkluderat varulager och pågående arbeten, med kortfristiga skulder. Formeln för nyckeltalet ser ut så här:

balanslikviditet formel

Exempel

En elinstallationsfirma, som är påhittad, vars namn är Petter EL AB har omsättningstillgångar till ett värde på 350 000 kronor, lagrets värde uppgår till 135 000 kronor och de pågående arbeten är 80 000 kronor. Företagets kortfristiga skulder för tillfället är 108 000 kronor. Beräkningen av företagets balanslikviditet ser ut på följande sätt:

balanslikviditet exempel

Balanslikviditeten i företaget ligger på en bra nivå (5,49) eftersom den överskrider 2,0 eller 200 %.

Vad visar balanslikviditet?

Balanslikviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Nyckeltalet anger företagets omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder. Omsättningstillgångarna utgörs av sådana tillgångar som kontinuerligt förbrukas säljs eller görs till pengar (likvida medel). Varulagret räknas också in i det här nyckeltalet och är tillsammans med kundfordringar och likvida medel exempel på omsättningstillgångar.

Kortfristiga skulder innebär sådana skulder som ska betalas inom mindre än ett år. Leverantörsskulder och semestrar är exempel på kortfristiga skulder. Om ett bolag omsättningstillgångar på ett enkelt sätt kan göras till likvida medel så visar balanslikviditet företagets möjligheter att betala sina kortfristiga skulder. Inom handeln där företagen ofta ganska enkelt kan omsätta sina omsättningstillgångar är balanslikviditet ett relevant nyckeltal.

Vad är en bra balanslikviditet?

I allmänhet brukar man säga att ett företag som har en balanslikviditet under 100 % eller 1,0 kan få svårigheter att betala de kortfristiga skulderna utan vidare åtgärder. 100 % eller 1,0 är alltså det minsta ett bolag behöver för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Allt under detta kan leda till betalningssvårigheter. Generellt sett pratar man om tvåhundra procent som en bra nivå på balanslikviditeten. Ett företag som har en balanslikviditet på 200 % eller 2,0 klarar ofta av oväntade kostnader eller bortfall av intäkter. Man bör dock komma ihåg vad som kan anses vara en bra nivå varierar mellan olika företag och branscher. Vad som kan anses som väldigt hög balanslikviditet är olika beroende på bransch.

Minnesregel för värde på nyckeltalet

  • > 2,0 = bra
  • > 1,0 = godkänd
  • < 1,0 = dålig

Väldigt hög balanslikviditet kan betyda att omsättningstillgångarna inte omsätts så som önskats. Oftast betyder en hög balanslikviditet att företaget har bra möjligheter att betala sina kortfristiga skulder. Om omsättningstillgångarna utgörs främst av lager krävs att lagret lätt kan säljas för att få in pengar. Det lönar sig att jämföra balanslikviditeten hos olika företag inom samma bransch. En del bolag klarar sig också bra trots att balanslikviditeten är under 100 % men här bör man titta på hur bolagets verksamhet ser ut.

Hur ökar man balanslikviditeten?

Genom långsiktiga företagslån kan man betala de kortfristiga skulderna och således minska behovet av omsättningstillgångar under det närmaste året, förutsatt att de långsiktiga lånen har en amorteringstid som sträcker sig över flera år. När man beräknar balanslikviditeten anges värdet på lagret till inköpsvärde. När lagret sedan säljs förväntar man sig ofta vinst på försäljningen. Genom att sälja varulagret med vinst kan man öka företagets likvida medel och således också öka omsättningstillgångar och balanslikviditet.

Balanslikviditet och kassalikviditet

Nyckeltalet balanslikviditet mäter ett företags likviditet, närmare bestämt företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditet mäter också ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan de här två är att man i beräkningen av balanslikviditet räknar med företagets varulager. I nyckeltalet kassalikviditet räknas inte varulagret med. När man tittar på företag med större lagerverksamhet, exempelvis detaljhandelsföretag, är det av större nytta att titta på balanslikviditeten.

Kassalikviditet kan anses vara ett mer fördelaktigt mått på ett företags verkliga likviditet. Varulagret är inte alltid så lätt att sälja, vilket kan innebära svårigheter om företaget behöver få in pengar snabbt. För att få en bättre överblick av företagets likviditet kan du med fördel använda dig av både balanslikviditet och kassalikviditet när du gör en fundamental analys av ett företag på eller utanför börsen. Om företaget har en stor skillnad mellan de här två nyckeltalen tyder det på ett omfattande varulager som binder kapital och som kan leda till minskat värde och förluster av ränta.

FAQ – Vanliga frågor om balanslikviditet

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om balanslikviditet (current ratio).

Hur ser formeln för balanslikviditet ut?

Formeln för uträkningen av balanslikviditet ser ut på följande sätt: (Omsättningstillgångar inkl. lager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder=Balanslikviditet.

Vad är en bra balanslikviditet?

En bra balanslikviditet är, normalt sett, när den överstiger 2,0 eller 200 %. Nyckeltalet kan vara på olika nivåer beroende på bransch och företag.

Vad betyder balanslikviditet?

Balanslikviditet visar förhållandet mellan företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Vad är balanslikviditet på engelska?

Balanslikviditet översätts till engelska som Current Ratio.

Vad innebär en dålig balanslikviditet?

En dålig balanslikviditet anser man vara när nyckeltalet underskrider 1,0 eller 100 %. Det innebär att företaget har svårt eller har problem med att betala av sina kortfristiga skulder.

Lämna en kommentar