Vad betyder bruttomarginal?

bruttomarginal

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är omsättningen minus kostnaderna för produkterna, det vill säga material- eller varuinköp, som sålts dividerat med omsättningen. När du skriver ut ett värde för bruttovinstmarginal bör du ange det i procent, eftersom det är mest vanligt. Nyckeltalet översätts till engelska som Gross Margin. Det här nyckeltalet används mest när man tittar företag som säljer varor och produkter så som olika handels- och industriföretag. Vi kan konstatera bruttomarginalen visar relationen mellan försäljningen och direkta kostnader för produkterna. Ju högre bruttovinstmarginal har desto mer pengar har företaget att lägga på försäljningskostnader, allmänna utgifter, löner och aktieutdelning.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Beräkna ut bruttomarginal
 • Vad anger bruttovinstmarginal?
 • Vad är en bra bruttomarginal?
 • Medelvärden i olika branscher år 2020
 • Öka bruttomarginalen
 • Hög eller låg bruttovinstmarginal
 • FAQ – Vanliga frågor om bruttomarginal
I videoklippet förklarar The Finance Storyteller mer om bruttomarginal med fler exempel.

Beräkna ut bruttomarginal

Bruttomarginalen beräknas ut genom att dela företagets bruttoresultat med omsättningen. När du vill få ut bruttoresultatet för ett bolag så subtraherar du omsättningen med kostnaden för sålda varor. Formeln för bruttomarginal ser därför ut så här (se bilden).

bruttomarginal formel

Exempel

Ett påhittat företag, vars namn är Petter EL AB, har en omsättning på 4 000 000 kronor. Kostnaden för alla sålda varor och tjänster, som företaget sålt, är 2 000 000 kronor. Vilket betyder att du kan räkna ut bruttoresultatet enligt uträkningen nedan.

bruttoresultat exempel

Företagets bruttoresultat blir då 2 000 000 kronor. För att beräkna ut bruttovinstmarginalen delar du då bruttoresultatet med företagets omsättning, se exemplet på bilden här under.

bruttomarginal exempel

Det här betyder att företagets bruttovinstmarginal ligger på 50%. Vilket också innebär att företaget får ”spara” 50% av försäljningen. Rent konkret betyder det att för varje krona företaget tjänar in får de behålla 50 öre för att kunna betala andra kostnader så som försäljningskostnader, räntekostnader och utdelning bland annat.

Vad anger bruttovinstmarginal?

Nyckeltalet bruttomarginal anger hur stor del av omsättningen bolaget har kvar när man har dragit bort verksamhetskostnader. Med andra ord visar bruttovinstmarginalen hur mycket företaget själv har kvar efter att man dragit bort alla direkta kostnader som är kopplade till produktion. Bruttovinstmarginal anger hur stor marginal bolaget har på sina produkter. Man kan med hjälp av nyckeltalet se förändringar i marginalen och uppskatta kommande vinster.

Vad är en bra bruttomarginal?

Bruttomarginal bör jämföras främst mellan företag i samma bransch. När det kommer till bruttovinstmarginal har också antalet anställda i företaget en inverkan. Vad som kan anses vara en bra bruttovinstmarginal varierar alltså beroende på vilken bransch man tittar. Om man ändå vill ge nån typ av allmän riktlinje så gäller att hög bruttomarginal är att föredra. Ett högt nyckeltal visar företagets resultat ökat jämfört med omsättningen, vilket är positivt. Låg bruttovinstmarginal har ofta företag och branscher som har stora kostnader. Det är alltså till fördel att ha så hög bruttomarginal som möjligt och att den inte har stora variationer utan att den är stabil.

Medelvärden i olika branscher år 2020

Här listar vi upp olika medelvärden på bruttovinstmarginalen i företag i olika branscher från år 2020.

 • Bensinstationer – 41%
 • Telebutiker – 49%
 • Sportaffärer – 40%
 • Klädaffär – 45%
 • Optiker – 68%

Som ni kan se i listan så är medelvärdet på bruttomarginalen för dessa olika branscher åtminstone 40%.

Källa: Statistikmyndigheten

Öka bruttomarginalen

För att öka företagets bruttomarginal bör ledningen inom företaget fungera effektivt. Låga tillverkningskostnader leder ofta till höjd bruttomarginal. Om företaget kan göra prishöjningar på varorna eller produkterna som säljs till kunderna kan det också bidra till en högre bruttovinstmarginal.

Hög och låg bruttovinstmarginal

Hög bruttomarginal ger företag mer handlingsutrymme och större stabilitet, vilket gör att företaget till exempel kan förbättra sin marknadsföring och således också sin försäljning. Företag som har hög och stabil bruttomarginal visar sig ofta vara konkurrenskraftiga på börsen och i verkliga affärslivet. Låg bruttomarginal kan tyda på att företaget hårt konkurrensutsatt. Om bruttomarginalen är riktigt låg, i allmänhet lägre än 20%, innebär det ofta att företaget inte har någon konkurrensfördel och kan därför få det kämpigt på marknaden.

FAQ – Vanliga frågor om bruttomarginal

Här är de vanligaste frågorna om bruttomarginal.

Vad hör till bruttomarginal?

Till bruttomarginal hör företagets omsättning och bruttoresultat eller omsättning minus kostnad för sålda varor. Som man sedan jämför relationen mellan genom att dividera bruttoresultatet med omsättningen.

Vilken nivå ska bruttomarginal ligga på?

I allmänhet bör en god bruttomarginal ligga över 40% medan en dålig bruttovinstmarginal brukar ligga under 20%. Det är i och för sig branschspecifikt.

Vad innebär bruttomarginal?

Bruttovinstmarginalen visar relationen mellan företagets bruttoresultat, omsättning minus kostnad för sålda varor, och företagets omsättning. Nyckeltalet visar hur många ören för varje krona företaget får lägga i sin egen ficka innan de betalat andra kostnader som till exempel räntekostnader, marknadsföringskostnader och utdelning.

Är bruttomarginal och bruttovinstmarginal samma sak?

Ja, bruttomarginal och bruttovinstmarginal är samma sak. De är deras synonymer.

Vilka olikheter är det mellan bruttovinstmarginal och vinstmarginal?

Vinstmarginalen beräknas oftast när man tagit bort alla andra kostnader innan skatt eller också efter skatt. Bruttovinstmarginal tar man endast i beaktande kostnaden för de sålda varorna.

Vad är bruttomarginal på engelska?

Bruttomarginal översätts till engelska som gross margin eller gross profit.

Lämna en kommentar