Vad anger rörelsemarginal?

rörelsemarginal

Ett bolags lönsamhet anges i nyckeltalet rörelsemarginal. Rörelsemarginalen anges i procent och visar relationen mellan rörelseresultat och omsättning. Utgående från nyckeltalet kan man se hur stor del av företagets omsättning som är tillgänglig för utdelning, vinst, räntor och skatter. På engelska översätts rörelsemarginal till Operating Profit Margin. Rörelsemarginal visa helt enkelt ett företags lönsamhet innan man dragit bort finansiella kostnader. Nyckeltalet skrivs ut i procent.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Beräkna ut rörelsemarginal
 • Vad visar rörelsemarginal?
 • Hur kan företaget öka sin rörelsemarginal?
 • Vad innebär högre rörelsemarginal?
 • Analysera ett företag med hjälp av rörelsemarginal
 • FAQ – Vanliga frågor om rörelsemarginal
I klippet berättar James, från YouTube-kanalen Accounting Stuff, mer om rörelsemarginal.

Beräkna ut rörelsemarginal

När du vill beräkna ut ett företags rörelsemarginal bör du veta företagets omsättning samt rörelseresultat (EBIT). Nyckeltalet räknas ut genom att subtrahera (ta minus) alla kostnader relaterade till omsättningen från försäljningen, exklusivt till exempel räntor för skulder och skatter. Bilden nedan visar hur formeln för rörelsemarginalen är:

rörelsemarginal formel

Exempel

Om vi tänker oss att en elfirma, som är påhittad, vars namn är Petter EL AB har en omsättning på 4 000 000 kronor och alla kostnader före de finansiella kostnaderna är 3 640 000 kronor. Det vill säga är rörelseresultatet 360 000 kronor. Uträkningen för rörelsemarginalen ser därför ut så här:

rörelsemarginal exempel

Elinstallationsfirman har en rörelsemarginal på 9% vilket är över snittet, enligt Statistikmyndighetens branschsiffror för elinstallationsfirmor.

Däremot om företaget skulle ha ett negativt rörelseresultat på, låt oss säga -360 000 kronor, och omsättningen ligger på samma nivå som tidigare. Då blir rörelsemarginalen -9%. Det här betyder att företaget då skulle göra förlust.

Vad visar rörelsemarginal?

Rörelsemarginal anger hur stor del bolaget har kvar av sin omsättning när man dragit bort verksamhetskostnaderna men innan skatt och finansiella kostnader. Nyckeltalet visar på hur mycket bolaget har till att finansiera räntor och skatter. När man tittar på rörelsemarginalen bör man beakta att skattekostnader in beräknats med. Det rörelsemarginal främst visar på är den årliga lönsamheten för ett företag. Nyckeltalet kan också visa på konkurrens och priskänslighet.

Hur kan företaget öka sin rörelsemarginal?

Företag kan öka sin rörelsemarginal genom att höja sina priser på produkter och tjänster. Om företaget väljer att höja priserna bör man också beakta risken för att sälja mindre volymer. Ifall företaget lyckas öka sin försäljningsvolym ökar också omsättning och resultat vilka i sin tur rörelsemarginalen. Om bolaget behöver göra investeringar för att kunna öka sin produktion kan det påverka relationen mellan omsättning och resultat negativt.

Ifall både omsättningen och resultatet ökar så betyder det inte automatiskt att rörelsemarginalen ökar eftersom nyckeltalet anger relationen mellan dessa två. Ett ytterligare sätt att öka rörelsemarginalen är sänka kostnaderna, till exempel genom att automatisera delar av produktionen med hjälp av robotar. Om kostnaderna sänks och omsättningen är oförändrad blir resultatet bättre, vilket leder till ökad rörelsemarginal.

Vad innebär högre rörelsemarginal?

För företag innebär högre rörelsemarginal större ekonomisk stabilitet. Om ett företag har hög rörelsemarginal betyder det att företaget inte är lika känsligt för konjunkturväxlingar. Och det här medför lägre risk för en investerare som funderat att köpa aktier i ett företag på börsen. Det är lättare att göra investeringar för ett företag som har en högre rörelsemarginal. För aktieägarna kan högre rörelsevinstmarginal betyda högre utdelning. Om ett företag har hög rörelsemarginal är det högre sannolikhet att företaget kan göra en större vinst. För företaget och aktieägarna är det bättre ju högre rörelsemarginalen för företaget är.

Analysera ett företag med hjälp av rörelsemarginal

Som potentiell investerare kan rörelsemarginalen ge dig en fingervisning om företaget är lönsamt eller ej. Rörelsemarginalen kan med fördel användas när man vill jämföra företag inom samma bransch. Det är också bra att titta på hur ett företags rörelsemarginal ändrat under tid för att få en uppfattning om stabilitet och förbättring av lönsamhet. Genom att titta på tidigare rörelsevinstmarginal för företaget kan man få en uppfattning huruvida dagsläget är bra eller dåligt jämfört med tidigare marginaler.

Vid en företagsanalys där man tittar på rörelsemarginalen är det viktigt att känna till att negativ rörelsemarginal att företaget går med förlust. Det vill säga företaget ger bort exempelvis 30 öre per krona såld om rörelsemarginalen är -30%.

Medelvärden i olika branscher år 2020

Här listar vi upp olika medelvärden på rörelsemarginalen i företag i olika branscher från år 2020.

 • Batteri- och ackumulatorindustri – 6,5%
 • Elinstallationsfirmor – 7,8%
 • Målerier – 6,9%
 • Byggvaruhandel – 4,3%
 • Möbelaffärer – 3,9%

Källa: Statistikmyndigheten

FAQ – Vanliga frågor om rörelsemarginal

Här är de vanligaste frågorna om rörelsemarginal.

Vad är rörelsemarginal på engelska?

Rörelsemarginal översätts till operating margin eller operating profit margin på engelska. Nyckeltalet förkortas till OPM.

Vad påverkar rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen påverkas av företagets omsättning och rörelseresultat, det vill säga alla kostnader relaterade till verksamheten förutom finansiella kostnader.

Vad visar rörelsemarginal?

Rörelsemarginal visar hur mycket företaget får behålla i sin ”egen ficka” före de finansiella kostnaderna ska betalas, till exempel räntekostnader och skatter. Exempelvis om rörelsemarginalen är 40% så betyder det att företaget får behålla 40 öre för varje försäljningskrona det visar hur lönsamt och stabilt företaget är.

Bör man jag hålla koll på rörelsemarginalen?

Ja, du bör ha koll på ett företags rörelsemarginal om du har tänkt investera eller investerat i företagets aktier på börsen.

Vad är en bra rörelsemarginal?

En bra rörelsemarginal bör i allmänhet ligga över 5%, det här också beroende på i vilken bransch, företaget är verksam i. Exempelvis företag i branschen detaljhandel eller e-handel brukar ofta ha en rörelsemarginal på 0-3%. Företag med höga rörelsemarginaler är exempelvis SaaS-bolag som generellt brukar ligga på 20-30%, vilket anses vara mycket bra.

Är det dåligt med en låg rörelsemarginal?

Ja, eftersom det betyder att företaget inte kan dela ut lika mycket pengar åt aktieägare. Och för varje försäljningskrona satsar man mer pengar än andra bolag i samma bransch. Man ska alltid jämföra rörelsemarginalen med andra företag inom samma bransch.

Lämna en kommentar