Vad är OPEX?

opex

Operating Expenses/Expenditures eller opex, som det förkortas till, berör alla kostnader som är löpande så som löner, råvaromaterial och kostnad för el och värme med mera. Opex är driftskostnader som uppstår för att upprätthålla ett företags verksamhet. De här driftskostnaderna kan tas för att exempelvis bibehålla produktionen. Det är fråga om kostnader som ofta återkommer och går att förutspå. Detta är inte frågan om några långsiktiga och stora investeringar så som capex.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Det här anger OPEX
 • Vilka kostnader hör till OPEX?
 • Vad är ett bra OPEX-tal?
 • Högt och lågt OPEX
 • Vad är skillnaden mellan OPEX och CAPEX?
 • FAQ om OPEX

I videon nedan som Simplicity Consultancy har laddat upp på YouTube berättar de skillnaden mellan operating expenses och capital expenses.

CAPEX vs OPEX : what is the MAJOR difference ??? (DO YOU KNOW ?) | Simplicity Consultancy

Det här anger OPEX

Opex eller driftskostnader bokförs som löpande kostnader det här betyder att dessa kostnader har inverkan på resultaträkningen och bolagets resultat efter skatt. Det här påverkar därmed också bolagsskatten. Operating expenses skrivs av under samma år som kostnaden uppkom. Det här görs genom att man vid resultaträkningen räknar bort kostnaden från omsättningen.

Exempel

Om ett företag har en omsättning på 570 000 kronor, och driftskostnaderna uppgår till 170 000 kronor så betyder det att företaget har ett resultat, som vinst, på 400 000 kronor under räkenskapsperioden.

Vilka kostnader hör till OPEX?

Här är några exempel på de kostnader som man brukar räkna som driftskostnader (OPEX).

 • Hyreskostnader
 • El- och värmekostnader
 • Löner
 • Försäkringar
 • Kostnader för marknadsföring
 • Underhållskostnader
 • Administrationskostnader
 • Förvaltning och skötsel av fastigheter
 • Kostnader för förbrukningsmaterial
 • Telefonkostnader
 • Kostnader för resor och fordon

De här operating expenses har inverkan på bolagets resultat och syns i bokföringen som kostnader.

Vad är ett bra OPEX-tal?

Vad som är ett bra opex-tal beror på vilken bransch och vilket företag man tittar på. Det är alltså svårt att ange en allmän nivå som påstås vara bra för alla branscher och företag. För ett företag kan höga kostnader betyda ökad förlust eller mindre vinst. Därför vill företagen ha låga kostnader. Utgående från detta kan vi konstatera att detta är till fördel med ett så lågt opex-tal som möjligt. Lågt opex-tal bör dock inte försämra företagets konkurrensförmåga. Om ett företag har ett högt opex-tal betyder det att de rörliga kostnaderna för att upprätthålla verksamheten är stora.

Högt och lågt OPEX

Om ett företag har högt opex betyder det att driftskostnaden är hög för varje produkt. Om samma företag har däremot ett lågt capex betyder det att företaget inte har behov av större investeringar för att öka produktionen. Exempel på företag med lågt capex och högt opex är konsultbolag, på grund av att det oftast är människans kunskap som är tillgången och kostnader utgörs av löner. Den här typen av företag har ofta lätt att anpassa sig enligt marknaden.

Företag med högt capex gör stora investeringar för att driva produktionen. När dessa investeringar är gjorda är driftskostnaden per produkt låg. För företag i den här situationen är det ofta knepigt att göra snabba ändringar om marknaden kräver det. Kostnaderna för att starta ett pappersbruk är väldigt stora men när dessa investeringar är gjorda är rörelsekostnaderna per enhet ofta låga.

Vad är skillnaden mellan OPEX och CAPEX?

Som vi redan har kunnat konstatera är opex företagskostnader som tas för att upprätthålla produktionen av varor eller tjänster. Hit hör bland annat kostnader för hyra, el och löner. Capex däremot är kostnader som är större och sker en gång för att inverka på företagets långsiktiga tillgångar.

Exempelvis om ett företag köper en färgspruta så utgör kostnaden för färgsprutan i sig capex och kostnaderna för färgen till färgsprutan är opex. Opex kostnaderna kopplas till produktionskostnader och påverkar resultatet direkt. Om ett bolags produktion skulle minska eller avbrytas kan opex kostnaderna sänkas till lägre nivå medan capex kostnaderna kommer att ligga kvar samma som tidigare. Capex kostnader är till skilnad från opex kostnader större investeringar som kan innebära större risk.

FAQ om OPEX

I denna del av artikeln kommer vi att svara på de mest frågade frågorna som rör operating expenses.

Vad ingår i operating expenses?

Kostnader som ingår i operating expenses är bland annat löner, råvaromaterial, el- och värmekostnader och försäkringar osv.

Hur uppstår opex?

Opex kan uppstå till exempel genom att företagets produktionsmaskiner börjar bli gamla och behöver mycket underhåll eller att man anställer fler för att kunna upprätthålla samma nivå på produktionen.

Vad skiljer opex och capex från varandra?

Opex kostnader avskrivs direkt och capex kostnader skrivs av under flera år. Opex kostnader hör till att upprätthålla produktionen i ett företag medans capex kostnader innebär att effektivisera eller öka produktionen.

Vad betyder OPEX på svenska?

Opex (operating expenses) på svenska betyder driftskostnader eller verksamhetskostnader. Kostnader som hör till företaget för att driva produktionen.

Vad är en bra nivå på opex?

En bra nivå på opex är kopplat till branscherna företagen är verksamma i. Exempelvis ett företag inom pappersindustrin har ofta ett högt capex-tal men ett lågt opex-tal. Medan ett konsultföretag ofta har ett lågt capex-tal men ett högt opex-tal.

Lämna en kommentar