Vad är ett PEG-tal?

peg-tal

Vad menas med nyckeltalet PEG-tal? Jo, det redogör sambandet mellan ett företags P/E-tal och vinsttillväxt med avsikt att uppfatta om en aktie är billig eller dyr i jämförelse med hur snabbt företagets vinst växer. Ifall du inte läst artikeln om P/E-tal kan du studera den här innan du fördjupar dig i denna artikel.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur kan man beräkna PEG-tal?
  • Så här beräknar man vinsttillväxten
  • Vad räknas som ett högt eller lågt PEG-tal?
  • Innebörden av negativt PEG-tal
  • Vad är nyttan med PEG-tal?
  • Nackdelar med PEG-tal

PEG är en förkortning för Price, Earnings och Growth eller på svenska aktiekurs, vinst och tillväxt. Nyckeltalet kan beräknas med hjälp av att dela ett bolags P/E-tal med vinsttillväxten per aktie. I och med detta kan man få en förståelse om hur aktien värderas i relation till hur snabbt företaget växer. Två företag kan ha lika P/E-tal, men om ett av företagen har snabbare tillväxt i jämförelse med det andra kommer det företaget vara lägre värderat av börsen när man kollar på PEG-talet och därför vara extra köpvärt.

Vad är PEG-tal? (Nordnet)

Hur kan man beräkna PEG-tal?

När du beräknar ut ett bolags PEG-tal delar du P/E-talet med vinsttillväxten.

Nordnets och Avanzas hemsidor och i deras applikationer hittar du en akties P/E-tal. Vinsttillväxten är kommande utsikter över företagets vinsttillväxt per aktie. I detta sammanhang menas utsikter att det är förhoppningar på vilken framtida vinst per aktie företaget hoppas åstadkomma. Du kan googla fram vad olika institutioner har för prognos för en akties vinsttillväxt. Ifall du har egna antaganden om hur stor vinst företaget kommer att leverera kommande år kan du tillämpa den siffran likaså.

Exempel

Det fiktiva företaget Petter EL AB har ett P/E-tal på 20 och en förväntad vinsttillväxt på 25 %. Det ger dem ett PEG-tal på 0,8.

Så här beräknar man vinsttillväxten

Vinsttillväxten beräknas med hjälp av att fram framtida års förväntade vinst per aktie och dividera det med det senaste års presenterade vinst per aktie.

Exempel

Fartygsbolaget AB presenterade en vinst på 20 kronor per aktie år 2020. Förhoppningarna är att företaget kommer att presentera en vinst på 22 kronor per aktie år 2021.

Vad räknas som ett lågt eller högt PEG-tal?

En allmänt förekommande minnesregel är att PEG-talet ska vara mindre än 1,5. Om nyckeltalet är lägre än det så är aktien lågt värderat i gentemot tillväxttakten och kan i och med det betraktas vara en bra investering. Ifall ett företags aktie har ett PEG-tal som överstiger 1,5 påstås det tvärtemot vara värderat högt av börsen i jämförelse med vinsttillväxten.

Innebörden av ett negativt PEG-tal

När en akties PEG-tal är negativt så betyder det endera att:

  • Företaget går med förlust, det vill säga P/E-talet är negativt

eller

  • Vinsten sjunker, det vill säga det finns ingen vinsttillväxt

Med andra ord är det inte så bra när ett företag har ett negativt PEG-tal, då det kan betyda vinsten antingen minskar eller så går företaget med förlust.

Vad är nyttan med PEG-tal?

Tidvis är det mer klassiska P/E-talet mindre lämpligt. Det gäller huvudsakligen företag där vinsten växer markant. Därför att P/E-talet grundar sig i dagens aktiekurs och historisk vinst så kommer ett företags P/E-tal, där vinsten växer markant, se högt ut vilket flera uppfattar som att aktien är dyr.

Börsen är framåtblickande, och om börsen tror att företagets vinst kommer att växa så kommer aktiekursen stiga så tidigt som idag. Fastän bolaget har ett högt P/E-tal, till en följd av ett högt pris på aktien, kan företaget vara värderat lågt av börsen om man tar beaktande till hur snabbt företagets vinst växer och av den orsaken vara köpvärd. PEG-talet visar exakt det och på grund av det är det ett fördelaktigt tillägg.

PEG-talet borde användas som en allmän tumregel för att få en uppfattning om hur aktien värderas.

Exempel

Biljätten och Automogulen är två företag i bilförsäljningsbranschen som bägge börsen värderar till P/E 15. Kan det tolkas som att de två företagen är på pricken lika bra investering?

För att göra en djupare insikt kollar vi på PEG-talet. Biljättens vinst väntas stiga med 18 % under tiden som Automogulens vinst väntas växa med 5 %.

Biljätten

Automogulen

exempel automogulen

Med hjälp av dessa uträkningar kan man tydligt se att börsen värderar Biljätten lägre än Automogulen med avseende för hur snabbt företagets vinst stiger. I det här fallet är Biljätten en bättre investering.

Nackdelar med PEG-tal

PEG-talet är i lägre grad lämplig när det handlar om att värdera företag med låg, men stabil, tillväxt. Det här är vanligtvis stora och väletablerade företag, som eventuellt har en tillförlitlig dividend och stabilare tillväxt med tiden. I stället för högre och mer ostabil tillväxt de närmaste åren.

Investmentbolag och fastighetsbolag

Det här är orsaken till att PEG-talet kan bli onaturligt hög och på så sätt vara missledande. Däremot behöver det dock inte betyda att det är en dålig investering. PEG-talet bör man inte ta hjälp av när man värderar Investmentbolag och fastighetsbolag. Det här beror på att börsen, till stor del, värderar dem grundat på deras tillgångar, vilket gör att P/E-talet blir missledande.

Tillväxtbolag

Generellt sett brukar tillväxtföretag ha höga P/E-tal och hög vinsttillväxt, och i och med det lågt PEG-tal, de är väldigt känsliga för omställningar i tillväxten. Företag, som har höga P/E-tal, kräver att vinsten i själva verket stiger och lämpligen på en hög och ihållande nivå för att börsvärderingen ska kunna styrkas.

Helt enkelt kan det vara att PEG-talet är extremt lågt på grund av att vinsten stiger väldigt snabbt, vilket kan utgöra att tillväxten minskar i framtiden. Det här kommer betyda att PEG-talet kommer växa och i och med det möjligen inte se lika köpvärd ut.

Vi ber dig därför att fördjupa dig i aktien, om det är möjligt, för att kringgå sådana situationer. Annars kan du riskera att köpa en aktie med ett lågt PEG-tal för att i framtiden märka att tillväxten i bolaget inte var hållbart i längden, vilket kan leda till en dålig investering.

Lämna en kommentar