Vad är utdelning?

utdelning

Vad är aktieutdelning? Som delägare i ett företag, det vill säga aktieägare, har du rätt till dagens och kommande vinster. En aktieutdelning är ett uttag i form av pengar eller andra tillgångar från aktiebolaget till delägarna. Den typiska formen av utdelning är att ett företag delar ut hela eller delar av vinster från förr i tiden. Ett företag kan också ge extrautdelning till delägarna. En extrautdelning kan bero på att företaget avyttrat en verksamhet eller en annan resurs som gör att företaget fått mer likvida medel än de är i behov av för att fortsätta bedriva företaget.

Relationen mellan utdelningens storlek och företagets nuvarande aktiekurs talar om vilken direktavkastning en aktie ger för tillfället. Med andra ord kan du därmed se hur många procent av din investering du får tillbaka som dividend eller utdelning varje år. Läs mer om direktavkastning här.

I den här artikeln går vi igenom bland annat:

  • Anledningen till att företag ger utdelning
  • Delar alla företag ut aktieutdelning?
  • Betydelsen av utdelning
  • Är det ett måste att handla aktier för utdelningen?
  • Vilken dag är aktieutdelningen?
  • Varför sjunker aktiepriset vid utdelning?
  • Här hittas aktieutdelningen

Anledningen till att företag ger utdelning

Företag eftersträvar att ha bästa möjliga jämvikt när det kommer till tillgångar, vare sig för mycket eller för lite. Det krävs alldeles komfortabelt med kapital för att företaget kan betala kostnader, fortsätta växa och utöka sin vinst – men inte mer utöver det. Det är normalt att bedöma ett bolags resultat i lönsamhetsmått, det vill säga vinsten i jämförelse med företagets eget kapital. På grund av det blir summan av för mycket likvida medel negativt.

Exempel

Pelle driver ett saftstånd och har en målsättning att få en avkastning på 15 % på de pengar han satsat i saftståndet. Det föregående året hade han en vinst på 60 000 kronor, vilket i jämförelse till den grundläggande investeringen på 400 000 kronor ger en vinst på 15 % och han ligger exakt i linje med sin målsättning.

Om Pelle sparar hela vinsten i företaget kommer avkastningen på hans satsade kapital att minska. Vi förväntar att hans vinst blir lika stor kommande år, år två, och ser då att 60 000 kronor i vinst dividerat med 460 000 kronor, det vill säga den initiala investeringen 400 000 kronor adderat vinsten på 60 000 kronor föregående år, är 13,04 %. Därmed uppfyller inte Pelle sitt egna mål längre och i den här situationen hade det varit bättre att genomföra en aktieutdelning, med hjälp av vinsten, snarare än att återinvestera den.

Vem får aktieutdelning och när kommer den? – Nordnetskolan (Nordnet)

Delar alla företag ut aktieutdelning?

Nej, alla företag ger inte aktieutdelning åt sina delägare. För att kontinuerligt kunna dela ut kapital brukar det fordras att företaget gör positiva resultat. Det är inte sällsynt att bolag gör negativa resultat under somliga delar av sin livstid och då kan det vara problematiskt att ge aktieutdelning. Företag som gör positiva resultat kan endera besluta att spara hela vinsten för att återinvestera tillbaks i bolaget och fortsätta växa eller att göra en aktieutdelning, av hela eller en del av vinsten, till aktieägarna. För det mesta brukar det vara en blandning, det vill säga att man delar ut en angiven del av vinsten och sparar en del för att fullfölja expansionen.

I allmänhet har stora och mogna företag för vana att dela ut en större del av vinsten än mindre företag, som i större omfattning behåller vinsten för att bekosta ytterligare tillväxt.

Betydelsen av utdelning

Det mest betydelsefulla för ett företag är att kapitalet förbrukas på främsta vis för att skapa maximalt värde på delägarnas investerade kapital. En stigande aktiekurs och aktieutdelning utger de två stöttepelarna för totalavkastningen från en investering. Historiskt sett har aktieutdelning varit en essentiell del för totalavkastningen på lång sikt samtidigt som den på närmare sikt är mer betydelsefullt hur effektivt företaget använder kapitalet. När ett företag eller aktie inte ger någon aktieutdelning brukar börsens förhoppningar snarare vara en gnutta högre ställda på att priset per aktie stiger.

Ifall ett företag hittar goda investeringsalternativ som väntas ge delägarna fin avkastning kan det vara en bra tanke att spara vinsten och återinvestera den i bolaget. Anledningen är för att öka vinsten ytterligare över tid. Om företaget istället inte hittar lukrativa metoder att återinvestera det intjänade kapitalet brukar det vara lämpligare att vinsten delas ut till delägarna som ersättning.

Allmänt kan det sägas att de likvida medlen som företaget tjänar borde delas ut ifall delägarna kan identifiera bättre sätt att återinvestera överskottet än vad företaget kan. Ett företag kan också återköpa sina egna aktier.

Är det ett måste att handla aktier med aktieutdelning?

Nej, du behöver inte limitera dig till att endast köpa företag erlägger aktieutdelning. Tvärtom kan det vara nyttigt att kolla lite mer på hur företaget använder kapitalet ifall de inte används till utdelning. När ett företags vinst ökar och aktiekursen stiger, på grund av att företaget hittar många goda investeringsalternativ, är ett gott tecken. Om kapitalet missbrukas, enligt dig, kan det vara smart att inte investera pengar i den aktien. Vill du istället ha regelbundna intäkter utan att vara tvungen att sälja dina aktier, andelar i bolaget, kan det vara en bra plan att köpa företag som ger aktieutdelning.

Vilken dag är aktieutdelningen?

Till följd av att ett företag har summerat vinsten från tidigare år skapas en årsredovisning. Grundat på denna ska företagsstyrelsen presentera en plan om hur vinsten ska spenderas, exempelvis till aktieutdelning. Sedan beslutar årstämman om planen för vad som ska göras med vinsten. Majoriteten av utdelningarna på Stockholmsbörsen delas ut på vårkanten och april- och majmånad är högsäsong.

När du är inskriven i aktieboken på avstämningdagen, vilket oftast är andra bankdagen efter årsstämman, så har du rätt till utdelning. Nedanstående dagar är viktigt att känna till i anknytning till ett företags utdelning:

Sink-dag: Det här är sista dagen när man kan köpa företagets aktie och ha rättighet till aktieutdelning. Aktierna bör vara på ditt konto över natten till följande dag för att ha rätt till aktieutdelningen.

X-dag: Om du köper en aktie den här dagen har du inte rätt till utdelning. Å andra sidan kan du sälja aktien på x-dagen men fortsättningsvis ha rätt till utdelningen.

Avstämningsdag: Den här dagen måste du vara registrerad som delägare för att ha rättighet till aktieutdelning. Avstämningsdagen inträffar två bankdagar efter sink-dagen europeiska, amerikanska och kanadensiska aktier.

I Sverige går det att sälja en aktie på x-dagen därför att det tillämpas två likviddagar för försäljning av aktier. Ifall du vill ha utdelningen se då till att du står som skriven aktieägare på avstämningsdagen.

Utdelningsdag: Dagen då utdelningen betalas in på ditt konto.

utdelningens alla olika dagar

Varför sjunker aktiepriset vid utdelning?

Teoretiskt sett sjunker en aktie lika mycket som aktieutdelningen på x-dagen. På grund av detta går det inte att köpa en aktie med förväntan om att ha möjlighet att sälja den genast efter utdelningen med en vinst som motsvarar storleken på utdelningen. Om du däremot vill veta hur aktieutdelning beskattas kan du läsa mer om det här.

Här hittas aktieutdelningen

På bilderna nedan ser man, på Nordnets hemsida, vad utdelningen per aktie är, x-dagen för utdelningen och utdelningsdagen (när utdelningen betalas ut). Informationen hittar du under fliken ”Företagshändelser”.

utdelning på nordnet