Vad är ett P/B-tal?

pb tal

Vad är nyckeltalet P/B-tal? P/B-talet ger en bättre uppfattning om en aktie är värderat för högt eller lågt, det vill säga om aktien är köpvärd. P/B är en förkortning för price-to-book value eller på svenska är det priset per aktie delat på eget kapital per aktie. Aktiekursen delat med bokfört värde på hela bolaget är något investerare använder för att kunna göra ett bättre köp- eller säljbeslut.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur kan man beräkna P/B-talet?
  • Vad är nyttan med P/B-tal?
  • Vad får man ut av nyckeltalet P/B?
  • Är det bättre med ett lågt eller högt P/B-tal?
  • Vad är P/B-tang?
  • Var kan jag hitta P/B-talet?

Hur kan man beräkna P/B-talet?

När du vill räkna ut ett företags P/B-tal delar du aktiens pris med bolagets eget kapital, eller det bokförda värdet, per aktie. För att räkna ut nyckeltalet kan du använda dig av formeln nedan.

Vad är ett P/B-tal? Så använder du det i din bolagsanalys (Nordnet)

Vad är nyttan med P/B-tal?

P/B-talet visar i själva verket hur mycket det kostar att köpa 1 krona i företaget. Om ett bolag har ett P/B-tal på 0,9 betyder det att du kan köpa 1 krona för 90 öre, men om bolaget har ett P/B-tal på 2,5 behöver du betala 2,5 kronor för varje krona i företaget.

Exempel

Priset per aktie för det fiktiva elektrikerföretaget Petter EL AB är 4 kronor. Börsvärdet för bolaget är 4 miljoner kronor det vill säga är företaget uppdelat i 1 miljon aktier. Det egna kapitalet för hela bolaget ligger på 3,81 miljoner kronor. Det motsvarar alltså att det egna kapitalet per aktie är 3,81 kronor. Vi räknar därför ut P/B-talet så här:

P/B-talet för Petter EL AB är då 1,05. Det innebär att aktien kostar 5% mer än vad det egna kapitalet i bolaget är värd. I det här fallet behöver det inte vara något negativt, däremot kan det betyda att börsen tror på företaget och dess framtid, därför är investerare villiga att betala mer. Det är dock viktigt att inte endast fokusera på P/B-talet när du gör din analys. Exempelvis kan du beakta flera nyckeltal tillsammans så att du får ett övergripande intryck av företaget. Det är också relevant att kolla på hur genomsnittet ser ut för konkurrenterna i samma bransch.

För fastighetsbolag, skogsbolag och banker är det särskilt lämpligt med P/B-talet eftersom de har oftast extremt mycket tillgångar i sin balansräkning. Nyckeltalet ger då en bra överblick över hur dessa tillgångar värderas.

Vad får man ut av nyckeltalet P/B?

Det kan vara användbart att ha kännedom om hur börsen värderar ett bolags egna kapital. På grund av att det kan ge en signal om börsens förtroende för och förväntningar på bolaget och dess tillgångar. Nyckeltalet ställer bolagets egna kapital (tillgångar – skulder) i jämförelse med aktiekursen.

Man ska inte stirra sig blind på P/B-talet eftersom det är företaget själv som värderar sina immateriella tillgångar och materiella tillgångar. Om bolaget värderar de här för högt eller lågt kan detta leda till att P/B-talet är oriktig. Som exempel kan vi tänka oss ett skogsbolag som måste värdera all den skog som de äger. Det här blir väldigt svårt för skogsbolaget eftersom de materiella tillgångarna är extremt stora. Det är vanligt att skogsbolag undervärderar sin skog.

Ett annat extremt exempel är ett konsultföretag som säljer konsult tid, hur ska man egentligen värdera de anställda och deras kunskap? Detta syns inte i balansräkningen.

Är det bättre med ett lågt eller högt P/B-tal?

Att ett företag har ett högt P/B-tal under en högkonjunktur är inte exceptionellt. Endast för att P/B-talet är högt behöver det därmed inte mena att aktiekursen inte ska stiga ännu mer och tvärtom när nyckeltalet är lågt. Under alla omständigheter vid fundamental analys borde man kombinera flera andra nyckeltal också och ta i beaktande historien när man beräknar.

Vad ska P/B-talet ligga på?

Minnesregeln säger att nyckeltalet borde vara så lågt som möjligt. Dock varierar det rejält för ett visst företag i inom samma verksamhetsområde. Om man exempelvis jämför ett skogsbolag, som har extrema mängder tillgångar, med ett konsultföretag, som inte har över huvud taget lika mycket tillgångar, blir jämförelsen inte rättvis. I allmänhet anger ett lågt P/B-tal, i jämförelse med branschen och företagets historik, att aktien är undervärderad och kan i och med det vara ett bra köpläge och vice versa vid ett högt P/B-tal.

Vad är P/B-tang?

P/B-tang är en förkortning för Price/Tangible Book Value. Differensen från det normala P/B-talet är att här räknar du bort de immateriella tillgångarna, till exempel varumärken och företagshemligheter, från företagets egna kapital.

Var kan jag hitta P/B-talet?

P/B talet hittar du via fliken ”Om bolaget” på Nordnets hemsida. Under samma flik hittar du också vinst per aktier eller EPS. Nedan finns exempelbild på var du hittar fliken och nyckeltalet P/B.

var man hittar P/b-tal på Nordnets hemsida
Skärmdump på var man hittar P/B-talet på Nordnets hemsida.

Lämna en kommentar