Vad är ett P/S-tal?

p/s tal

Vad är nyckeltalet P/S-tal? P/S-talet är det nyckeltal som visar hur aktiens pris är i relation till företagets omsättning, eller försäljning. P/S är en förkortning för price/sales eller på svenska aktiens pris delat på försäljning. Investerare eller sparare använder nyckeltalet för att kunna göra en bättre bedömning inför ett köp eller försäljning av en aktie.

Nedan kan du jämföra nätmäklare där du kan köpa och sälja aktier.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur kan man beräkna P/S-talet?
  • Vad är nyttan med P/S-tal?
  • Vad får man ut av nyckeltalet P/S?
  • Är det bättre med ett lågt eller högt P/S-tal?
  • Var kan jag hitta P/S-talet?

Hur kan man beräkna P/S-talet?

För att beräkna ett bolags P/S-tal delar du aktiens pris med företagets försäljning, eller omsättning, per aktie. Formeln för nyckeltalet ser ut så här:

beräkning av P/S-tal

Vad är nyttan med P/S-tal?

Nyckeltalet P/S klargör hur högt börsen värderar ett företags omsättning. Om ett bolag har ett högt P/S-tal kan tolkas på två olika sätt. Aktiekursen för företaget kan antingen vara för högt i jämförelse med dess omsättning per aktie. Alternativt har börsmarknaden högt ställda förhoppningar på företaget och tror att försäljningen kommer att stiga. När börsen tror att omsättningen kommer växa så har aktiekursen haft en benägenhet för att stiga och då ökar också nyckeltalet.

På motsatt sätt kan ett företag med ett lågt P/S-tal antyda att aktien är lågt värderad därför att företagets aktiekurs är låg i förhållande till omsättningen per aktie eller att börsen tror att försäljningen kommer avta.

Exempel

Det påhittade elektrikerföretaget Petter EL AB har ett börsvärde på 4 miljoner kronor och en omsättning på 2,4 miljoner kronor under ett helt år. Petter EL AB innehar totalt 1 miljon aktier och därför är priset per aktie 4 kronor. För att beräkna ut företagets P/S-tal delar man priset per aktie med omsättningen per aktie.

beräkning av P/S-tal

Petter EL har ett P/S-tal på 1,67 som i det här fallet är högre i jämförelse med konkurrenterna i samma verksamhetsområde som ligger runt 1,4. Det här innebär att börsen värderar Petter Els varje försäljningskrona högre än de företagen i samma bransch. Differensen kan vara en följd av en del saker, exempelvis kan bolaget ha högre intäkter eller att börsen tror att omsättningen i företaget kommer att stiga.

Vad är ett P/S tal? Hur använder man det i sin bolagsanalys? (Nordnet)

Vad får man ut av nyckeltalet P/S?

Det kan vara nyttigt att ha kunskap om hur börsen värderar ett företags omsättning. Därför att det ger ett tecken om exempelvis börsmarknadens förhoppningar på och förtroende för företaget och deras lönsamhet.

P/S-talet kan också vara bra att kolla om företaget har ett negativt resultat, på grund av det mer klassiska nyckeltalet P/E, vilket visar hur många årsvinster ett företag värderas till, inte kan räknas ut då. Något som då kan vara informativt är att man kollar på hur börsen värderar försäljningen för att få en fingervisning på marknadens tro om företagets prognoser.

Återspeglar P/S-talet förväntningarna på ett företag?

Ja, P/S-talet återspeglar ofta förväntningarna på företaget. Om nyckeltalet är högt kan det uppfattas som en säljsignal därför att det kan förekomma för höga förhoppningar på företagets försäljning som de eventuellt inte kan motsvara. Däremot om nyckeltalet är lågt kan det uppfattas som att det råder utvecklingspotential i företaget eller aktien, eftersom förhoppningarna är låga och de går att slå. På samma gång kan man uppfatta det som att börsen tror att företagets problem kommer att fortgå i framtiden.

Återspeglar nyckeltalet P/S förtroendet för företaget?

Ja, nyckeltalet P/S kan återspegla börsens förtroende på företaget med hjälp av marknadsvärderingen. När man gick i skolan fick man betyg för sin prestation och på börsmarknaden kan det översättas till börsvärdering. Ett företag som har bra historiska vinster, håller vad de lovar och når upp till en god avkastning brukar leda till att börsen har ett förtroende för företaget och bolagsledningen, med ett ökat P/S-tal som reaktion.

Vad brukar känneteckna ett högt P/S-tal?

Ett företag som har en hög vinst i relation till konkurrenter i samma bransch, det vill säga tjänar mer pengar per försäljningskrona än genomsnittet, har för vana att ha ett högt P/S-tal. På grund av att börsen tycker att kvaliteten på varje försäljningskrona i företaget är högre än dess konkurrenter.

Tips

Eftersom man inte ska jämföra äpplen och päron är det mest informativt att kolla på P/S-talet på företag i samma verksamhetsområde. När det är dags att köpa en aktie så kan man kolla på dess konkurrenter i samma verksamhetsområde och deras nyckeltal för att få en åsikt om vad som är det genomsnittliga i branschen och på så sätt att ha något att korrelera med.

Är det bättre med ett lågt eller högt P/S-tal?

När ett bolag är välskött och har en hög lönsamhet, med andra ord att bolaget tjänar en hacka på sina produkter eller tjänster, tenderar aktien ha ett högt P/S-tal. Det kan också innebära att börsen har förhoppningar om att omsättningen i företaget ska växa. Nystartade förhoppningsbolag med goda prognoser och höga förväntningar på sig inför framtiden, har för vana att ha höga P/S-tal.

Å andra sidan företag med låga P/S-tal kan betyda att de har en låg lönsamhet gentemot konkurrenterna inom samma bransch. Kort och gott tjänar bolaget inte lika mycket som de andra inom samma verksamhetsområde. Exakt som med höga P/S-tal, kan det även bero på att börsen antar att försäljningen kommer att sjunka i företaget.

Finns det något rätt eller fel med P/S-tal?

Det förekommer alltså inget som är rätt eller fel i P/S-tal därför det kan bero på flera orsaker och man kan uppfatta det på diverse sätt. Något som man brukar säga är att ”kvalitet kostar” det vill säga de företag som har god lönsamhet brukar oftast värderas högt, därför bör man leta efter höga P/S-tal. Om ett företag, med dålig lönsamhet, får kontroll över sina problem så kan en investering i ett sådant bolag bli en bra affär. Om man letar efter dylika investeringar ska man leta efter låga P/S-tal. Man ska givetvis vara välinsatt om att risken i en investering av det slaget i allmänhet är hög. Det finns ju förstås inte någon garanti om att bolaget får ordning på sina problem och då kan det vara så att investeringen inte går precis åt det håll man har tänkt sig. Här kan du läsa mer om hur du kan använda dig av P/E-talet för att kunna göra en bättre bedömning av villkoren.

Var kan jag hitta P/S-talet?

På Avanzas hemsida hittar du P/S-talet under fliken ”Om aktien”. Där hittar du också bolagets P/E-tal och omsättning per aktie.

Avanza om aktien var ps tal är

På Nordnets webbtjänst hittar du P/S-talet under fliken ”Om bolaget”. Där hittar du också företagets P/B-tal och utdelning per aktie.

Var man hittar ps-talet på Nordnet hemsida