Vad är ett estimat?

Finansvärlden är minst sagt fullproppad av olika termer som kan låta som rena rappakaljan för en vanlig småsparare. Men de flesta av de här begreppen har man all anledning att titta lite närmare på, för att maximera sina chanser att göra rätt val på aktiemarknaden. Det gäller till exempel ordet estimat, som den här artikeln kommer försöka förklara på ett bra sätt.

Med en viss känsla för språk kan man nog redan första gången man hör ordet “estimat” räkna ut att det har någonting med en uppskattning att göra. Det ligger onekligen nära det engelska ordet för att just uppskatta – ”estimate”. I det här sammanhanget handlar uppskattning inte om att visa positiva känslor för något, utan att bestämma något på ett ungefär. Till exempel hur det kommer gå för en viss aktie.

Vill du handla med aktier? Jämför nätmäklare nedan.

Estimat ger en bild av marknadens förväntningar på ett bolag

Ett estimat är en typ av uppskattad värdering, som utförs av till exempel analytiker, investerare eller bolagsledningar. Enkelt kan det beskrivas som att man bestämmer ett estimat (en uppskattning eller trolig förutsägelse) för hur det kommer gå för ett visst företag eller aktie under den kommande tidsperioden. Man kan till exempel göra ett estimat på framtida vinst, aktieutveckling, omsättning eller tillväxt för ett företag.

Med hjälp av detta estimat kan man i ett senare skede jämföra vad som faktiskt hände med ett företag med hur marknadens förväntningar på företaget såg ut när estimatet fastställdes. När företag släpper sina års- eller kvartalsrapporter är det vanligt att ordet “estimat” dyker upp, när analytiker och ekonomiska reportrar vill jämföra den faktiska prestandan i företaget mot hur experter trodde att det skulle gå.

Hur påverkar estimat aktiekursen för ett bolag?

Hela aktiemarknaden handlar i grund och botten om att försöka förutse framtiden. De aktier man tror kommer utvecklas positivt investerar man i, de aktier man tror kommer utvecklas negativt säljer man. Denna bedömning kan göras på lång eller kort sikt, beroende på vilken plan man har för sin aktieportfölj.

Det är med andra ord inte så underligt att det där med estimat kan ha stor påverkan på aktiekursen för det aktuella bolaget. Ett bolag som estimeras gå dåligt under kommande period kommer sannolikt inte locka så många aktieköpare, medan ett bolag med positivt estimat attraherar fler. Det är ett sätt estimat kan påverka en aktiekurs. Ett annat har att göra med att aktiemarknaden tenderar att reagera kraftigt på överraskningar.

Det är nämligen när estimatet visar sig stämma eller inte, som den verkliga effekten på aktiemarknaden börjar synas. I samband med års- eller kvartalsrapport jämförs resultatet med marknadens förväntningar (dvs de estimat som gjorts). Om det gått sämre för bolaget än vad estimatet förutsåg, kommer aktiekursen med stor sannolikhet rasa. Om det gått bättre än väntat skjuter kursen i höjden. I grova drag.

Så kan man använda estimat för att välja aktier

Inför års- och kvartalsrapporter kan det alltså vara en god idé att hålla koll på hur periodens estimat för ett bolag sett ut. Även innan resultatrapporterna blir offentliggjorda finns en hel del information i till exempel ekonomiska tidskrifter om hur förutsättningarna för en viss bransch eller ett visst bolag varit under perioden. Det är mycket möjligt att förutsättningarna ändrats på ett sätt som omkullkastar estimatet – vilket kan komma att visa sig på aktiekursen i samband med redovisningen av resultatrapport.

Det ligger i sakens natur att estimat inte är någon exakt vetenskap. Det är ett relativt trubbigt instrument, men bör inte avfärdas som hjälpmedel för att planera sig aktieportfölj. Estimat som bestäms av initierade finansexperter kan verkligen säga något om hur ett företag ligger till. Estimat hör dock till den typen av finansiella begrepp som endast ska utgöra en del av den totalbild man alltid bör se till när man tar beslut om att köpa eller sälja aktier.