Vad är en aktiesplit (och omvänd split)?

aktiesplit

När ett företag gör en uppdelning av sina aktier så att de blir fler till antalet kallas det för en aktiesplit. Det här innebär också att priset per aktie sjunker medan börsvärdet hålls intakt. Det är alltså bara priset per aktie som ändras, priset blir lägre och aktiernas antal ökar. Vid en split skriver man på följande sätt, 4:1 som betyder att man nu får fyra aktier för varje aktie man redan har. Om ett företag däremot minskar antalet aktier brukar man tala om att de gör en omvänd aktiesplit. En omvänd split ökar priset per aktien, inte heller omvänds split påverkar företagets värde på börsen.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Räkneexempel aktiesplit
  • Varför gör företag en aktiesplit?
  • Vad är en omvänd split?
  • Hur kan jag delta i en split?
  • Aktiesplittar gjorda under tidigare år
  • Alphabet aktiesplit 2022
  • FAQ – Vanliga frågor om aktiesplit och omvänd split
  • Video om aktiesplit och omvänd split

Räkneexempel aktiesplit

Elektrikerfirman Petter EL AB:s aktiekurs ligger på 2 000 kronor, vilket gör att den kan anses som problematisk att handla med. Därför väljer bolaget att göra en aktiesplit till 20:1. Det här betyder att en tidigare aktie nu blir till 20 nya aktier. Så här ser uträkningen ut för aktiespliten.

aktiesplit exempel

Efter att företaget gjort aktiespliten är företagets aktiekurs 100 kr. Det här blir därför mycket lättare för en småsparare att handla med.

Om företagets aktiekurs istället skulle ligga på 20 kronor och de skulle göra en omvänd aktiesplit till 1:4 så ser uträkningen för detta ut så här.

omvänd aktiesplit exempel

Det här betyder att företagets aktiekurs blir till 80 kronor efter avstämningsdagen.

Varför gör företag en aktiesplit?

En orsak till att företag gör en aktiesplit kan vara att dess aktie har blivit så hög i kurs att den kan anses vara svår att handla med. Man vill helt enkelt öka investerarnas intresse för aktien och underlätta handeln med den. Ett lägre pris innebär att flera investerare eller småsparare har möjlighet att investera i aktien. Ju fler som väljer att köpa och sälja aktien ju mera ökar omsättningen som i sin tur för med sig ett mer stabilt och realistiskt pris.

Vi kan alltså konstatera att syftet med en aktiesplit är att fler ska ha möjlighet att handla med aktien, vilket i sin tur leder till ett mer stabilt pris på aktien och ökad omsättning. Du som redan äger aktier i ett företag som gör en split förlorar inga pengar utan du får flera aktier för den summa du investerat.  

Vad är en omvänd split?

Till skillnad från aktiesplit innebär en omvänd split att företaget minskar på aktiernas antal för att priset per aktie i sin tur ska öka. En omvänd split har ingen påverkan på företagets värde på börsen. För aktier där värdet har sjunkit med så mycket att dess kurs blivit väldigt låg är det vanligt att företaget väljer en omvänd split. Genom att göra en omvänd split blir aktiens värde lättare att hantera och få en bild av. Ibland vill företag att investerare ska få ett bättre intryck och uppleva högre kvalité och därför väljer de att göra en omvänd split.

En omvänd split kan också kallas för sammanslagning eller inverterad split. Syftet med en sammanslagning är precis som för aktiesplit att förbättra och öka handeln med aktien. Skillnaden mellan aktiesplit och omvänd split är alltså att aktiesplit görs när en akties värde anses vara för högt för att bidra till god handel och en omvänd split görs när priset anses vara för lågt.

Exempel på bolag som gjort omvänd split

Eniro är ett exempel på bolag, på börsen, som gjort flera omvända splittar på grund av att värdet på aktien sjunkit rejält. Här under listar vi de gånger Eniro gjort en omvänd split, under 2010-talet, och hur stor den varit.

  • 27 januari 2011, 1:50
  • 29 maj 2018, 1:100

Hur kan jag delta i en split?

Ifall ett företag beslutar att göra en aktiesplit eller omvänd split är det enkelt för aktieägarna att delta. För att delta behöver du som aktieägare vara registrerad på dagen för avstämning. Om du uppfyller det här kriteriet sker spliten automatiskt utan att det kräver något av dig. När spliten är gjord har ditt innehav av aktier fortsättningsvis samma marknadsvärde som tidigare. Skillnaden är att du har fler aktier till ett lägre aktiepris, om det är frågan om en vanlig split, eller mindre antal aktier till ett högre aktiepris, om det är frågan om en omvänd aktiesplit.

Vad gäller svenska aktier krävs det att du investerar i aktien minst två bankdagar innan dagen för avstämning för att du ska hinna registreras som ägare. För att få veta när avstämningsdagen är kan du ta en titt på företagets hemsida eller i pressmeddelanden, på din nätmäklares sida, som rör detta. Som aktieägare kräver processen kring en aktiesplit inget av dig utan spliten sker på ditt konto automatiskt.

Aktiesplittar gjorda under tidigare år

I denna del av artikeln kommer vi att lista tre olika företag som nyligen gjort en aktiesplit och visa hur aktiens pris utvecklat från avstämningsdagen. Vi har valt att visa Apples aktiesplit som gjordes 28 augusti 2020 till 4:1, Teslas aktiesplit som gjordes samma dag som Apple till 5:1 och Investor som gjorde en split 5 maj 2021.

apple kursutveckling split
Apples kursutveckling efter sin 4:1 split 28 augusti 2020 till 4 februari 2022.
tesla kursutveckling split
Teslas kursutveckling efter sin 5:1 split 28 augusti 2020 till 4 februari 2022.
investor kursutveckling split
Investors kursutveckling efter sin 4:1 split 5 maj 2021 till 4 februari 2022.

Alphabet aktiesplit 2022

I början av 2022 meddelade Googles moderbolag Alphabet att de har som avsikt att göra en aktiesplit till 20:1 under året. Alphabet har meddelat sin avstämningsdag för aktiespliten att vara den 1 juli 2022. ”Utdelningen” av aktierna kommer att ske efter börsens stängning den 15 juli 2022. När Alphabet meddelade, 1 februari 2022, om detta låg aktiepriset på 2752,88 $, det här betyder att efter att bolaget gjort sin split kommer aktiepriset sjunka till 137,64 $ förutsatt att priset på aktien består på samma nivå. På nyheten däremot steg aktiepriset cirka 10 % i efterhandeln, det berodde också på att bolaget presenterade en riktigt bra delårsrapport för det fjärde kvartalet 2021.

FAQ – Vanliga frågor om aktiesplit och omvänd split

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om aktiesplit och omvänd split.

Varför gör Alphabet en aktiesplit 2022?

Som med många andra bolag, när de gjort en aktiesplit, har Alphabet som avsikt att få in flera småsparare som aktieägare. Detta för att i sinom tid öka omsättningen handeln av aktien och öka aktiekapitalet i bolaget.

Vad är en omvänd aktiesplit?

En omvänd split betyder att företaget sammanslår aktier för att försöka öka handeln och i sin tur få ett mer stabilt pris på aktien. Exempelvis kan ett företag göra en omvänd split till 1:10 och det här innebär att antalet aktier minskar tiofaldigt och priset per aktie ökar 10 gånger, medan börsvärdet är det samma som innan.

Vad är en aktiesplit?

En split av aktier innebär att företaget minskar på antalet aktier i omlopp på börsen för att få fler småsparare att ha råd att köpa sig in företaget. Exempelvis om ett företag för en split till 4:1 så innebär det att antalet aktier ökar fyrfaldigt och priset per aktie delas med 4.

Är en aktiesplit bra?

En aktiesplit för en aktieägare är ett nollsummespel, det vill säga aktien borde inte öka i pris på grund av händelsen. Med tidens gång kan man konstatera att nya investerare har flockats till aktien, innan avstämningsdag, för att eventuellt vara med om en prisökning av aktien.

Varför görs en omvänd split?

Ett företag kan göra en omvänd split för att ge ett bättre intryck och öka attraktionen till aktien.

Vad är aktiesplit på engelska?

Aktiesplit översätts till engelskan som stock split.

Video om aktiesplit

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, effekten av en split.

Lämna en kommentar