Vad är EV/SALES?

ev/s

Nyckeltalet EV/SALES eller EV/S kan du använda för att få en uppfattning om ett företags värde. Förkortningen EV står för engelskans enterprise value som innebär börvärde inkluderat nettoskuld. Sales kan översättas till svenska som företagets försäljning. EV/SALES ger dig en bild av hur ett bolags försäljning värderas på börsmarknaden. Man kan förenklat säga att nyckeltalet berättar vad det skulle kosta att köpa den försäljning som ett bolag har.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Räkna ut EV/SALES
  • Vad visar EV/S?
  • Högt eller lågt EV/SALES?
  • Användning av nyckeltalet
  • FAQ – Vanliga frågor om EV/S
  • Video om nyckeltalet

Så här räknar du ut EV/SALES

Du räknar ut nyckeltalet genom att dividera företagets enterprise value, EV, med företagets försäljning, S. Formeln för nyckeltalet EV/S ser ut så här:

ev/sales formel

Exempel

Petter EL AB som är en elektrikerfirma har ett enterprise value på 67 000 000 kronor och deras försäljning uppgår till 44 700 000 kronor. Uträkningen av företagets EV/S ser ut som på bilden nedan:

ev/sales exempel

Företagets EV/SALES är 1,5.

Vad visar EV/S?

EV/SALES anger börsmarknadens värdering av ett bolags försäljning. EV/S påminner om P/S-talet men EV/SALES beaktar även företagets skuldsättning vilket P/S inte gör. Just det här faktumet att EV/S också tar hänsyn till företagets skuld gör det särskilt bra att använda vid en aktieanalys. Det här betyder att två företag som har samma P/S-tal kan ha olika EV/S-tal eftersom deras nettoskuld skiljer sig från varandra. Nyckeltalet ger dig en uppfattning om ett företag värderas högt eller lågt i relation till dess försäljning.

Högt eller lågt EV/SALES?

Precis som med många andra nyckeltal är det svårt att säga en generell nivå som kan anses vara bra på EV/S eftersom det kan variera mycket mellan olika branscher. För att få en uppfattning om EV/SALES är på en normal eller bra nivå bör du titta på branscher som helheter. Du kan också gärna jämföra tidigare nivåer på nyckeltalet för att avgöra dagsläget kan anses vara högt eller lågt. I allmänhet brukar man prata om att låg värdering syns genom ett lågt EV/S-tal och att hög värdering i sin tur syns genom ett högt EV/S. Det här betyder att företag som har ett lågt EV/S bedöms som billigare att investera i.

Du behöver dock beakta att ett högt EV/SALES kan tyda på att investerare tror på företaget och att dess vinst kommer att öka. Det här betyder också att ett lågt EV/S kan tyda på investerare ser pessimistiskt på förutsättningarna för företaget. I allmänhet ligger EV/SALES mellan 0,5 och 3, med undantag både uppåt och neråt. Du ska med andra ord bara jämföra nyckeltalet mellan företag i samma bransch. Man betraktar därför ett EV/S-tal över 3 som högt och under 1 som lågt.

Användning av nyckeltalet

Om ett företag har ett negativt resultat, det vill säga går med förlust eller har låga marginaler som i framtiden kan öka så är EV/S ett relevant och bra nyckeltal att titta på. EV/SALES är inte egentligen till så stor nytta som enskilt nyckeltal, utan det är som mest användbart tillsammans med andra nyckeltal för att skapa en helhetsbild av företaget. EV/S är särskilt användbart när du gör en företagsanalys och vill få en uppfattning om företaget är högt eller lågt värderat i relation till sin försäljning. Fördelen med EV/SALES är som vi redan kunnat konstatera att det visar företagets skuldsättning.

FAQ – Vanliga frågor om EV/S

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om EV/SALES.

Vad är ett bra EV/S?

EV/S är varierande och är beroende på bransch. Normalt brukar man säga att EV/SALES bör ligga mellan 0,5 och 3. Det finns dock flera bolag som skiljer sig från detta. Man brukar också säga att ett lågt nyckeltal är under 1,0 och över 3 som högt.

Hur räknar jag ut EV/SALES?

Du räknar ut EV/S genom att dividera företagets Enterprise Value (börsvärde + nettoskuld) med företagets försäljning. Du kan också använda en EV/sales kalkylator som hjälp.

Vad är EV/S på svenska?

EV står för enterprise value och översätts till företagets börsvärde inkluderat nettoskuld och S står för sales och översätts till företagets försäljning.

Video om nyckeltalet EV/S

I det här videoklippet förklarar YouTube-kanalen WallStreetMojo mer om nyckeltalet.

Lämna en kommentar