Vad är EV/EBITDA?

ev/ebitda

Nyckeltalet EV/EBITDA kan du använda dig av för att värdera ett företag. EV/EBITDA består av Enterprise Value, EV, och EBITDA som står för resultat före räntekostnader, skatt, ned- och avskrivningar. Enterprise Value, EV, står för börsvärde plus nettoskuldsättning. EBITDA står för engelskans earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Vid värdering av bolag är nyckeltalet till fördel att använda på grund av de faktum att det beaktar skulder och justerat resultat.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här räknar du ut EV/EBITDA
  • Vad visar EV/EBITDA?
  • Högt eller lågt EV/EBITDA?
  • EV/EBITDA och andra nyckeltal
  • FAQ – Vanliga frågor om EV/EBITDA
  • Video om nyckeltalet

Så här räknar du ut EV/EBITDA

När du vill beräkna ut nyckeltalet behöver du kolla upp företagets enterprise value och EBITDA, resultat före räntor, skatt, ned- och avskrivningar. Formeln för nyckeltalet ser ut så här:

ev/ebitda formel

Exempel

Petter EL AB, som är ett påhittat företag inom elinstallationer, har ett enterprise value på 67 000 000 kronor och företagets EBITDA är 5 500 000 kronor. Uträkningen för företagets EV/EBITDA ställs då upp så här:

ev/ebitda exempel

Företagets EV/EBITDA är 12,18.

Vad visar EV/EBITDA?

Nyckeltalet EV/EBITDA används främst för att värdera företag. EV/EBITDA består av Enterprise Value, EV, och resultat före räntor, skatter, ned- och avskrivningar. Det här gör att nyckeltalet ger en god överblick över ett bolags värde. Med hjälp av nyckeltalet får du vidare vyer över företagets värde i relation till bland annat resultat, skulder och avskrivningar. Nyckeltalet kan gärna användas när du vill jämföra företaget med andra företag inom samma bransch. Det kan vara bra att tänka på att EV/EBITDA innefattar en hel del justeringar vilket gör att företag ibland använder nyckeltalet för att ta fram en bättre bild än vad som egentligen är sant.

Högt eller lågt EV/EBITDA?

För att avgöra om ett bolag har högt eller lågt EV/EBITDA bör du jämföra bolaget med andra bolag inom liknande eller samma bransch. För att få en bra uppfattning om nyckeltalet är normalt eller högt är det därför bra att titta på branscher som helheter. Du kan också gärna titta på tidigare nivåer på nyckeltalet och jämföra dagsläget med dessa. En låg nivå på EV/EBITDA brukar anses som en billigare aktie. Precis som för P/E-talet så gäller generellt att ju lägre EV/EBITDA desto bättre och det vill säga bolaget är lägre värderat på börsen.

EV/EBITDA och andra nyckeltal

Skillnaden mellan nyckeltalen EV/EBIT och EV/EBITDA är att det senare beaktar även ned- och avskrivningar. Fördel med EV/EBIT är att det beaktar bolagets skulder, vilket inte P/E-talet gör. Fördelarna med EV/EBITDA är att det beaktar så väl skulder som avskrivningar, vilket varken P/E eller EV/EBIT gör. Dessa avskrivningar kan påverka ett företags resultat ordentligt. Man kan se på EV/EBIT och EV/EBITDA som utvecklingar på P/E-talet. Alla de här tre nyckeltalen kan med fördel tillsammans när du analyserar ett företag. EV/EBIT och EV/EBITDA används med fördel när du vill jämföra ett bolags värde med andra bolag i samma bransch.

FAQ – Vanliga frågor om EV/EBITDA

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om EV/EBITDA.

Vad är ett bra EV/EBITDA?

EV/EBITDA är varierande och är beroende på bransch. Bolagen som finns i börsindexet S&P500 har haft ett EV/EBITDA som befunnit sig mellan 11 och 14 under de senaste åren, skriver Siblis Research.

Hur räknar jag ut EV/EBITDA?

Du räknar ut EV/EBIT genom att dividera företagets Enterprise Value (börsvärde + nettoskuld) med företagets EBITDA (resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar).

Vad är EV/EBITDA på svenska?

EV står för enterprise value och översätts till företagets börsvärde inkluderat nettoskuld och EBITDA står för Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization som översätts till företagets resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Video om nyckeltalet

I det här videoklippet berättar WallStreetMojo, på YouTube, mer om nyckeltalet.

Lämna en kommentar