Vad är EV/EBIT?

ev/ebit

När du vill värdera ett företag kan du använda dig av nyckeltalet EV/EBIT. Nyckeltalet är omtyckt hos flera investerare. EV står för engelskans Enterprise Value som utgörs av börsvärde plus nettoskuld. EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes, som står för resultat innan finansiella kostnader och skatter. EV/EBIT anger hur ett företag värderas i relation till rörelseresultatet inkluderat bolagets skulder.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Räkna ut EV/EBIT
  • Vad visar EV/EBIT?
  • Hur används EV/EBIT?
  • Video om nyckeltalet
  • FAQ – Vanliga frågor om EV/EBIT

Räkna ut EV/EBIT

När du vill räkna ut ett företags EV/EBIT bör du känna till företagets börsvärde inkluderat nettoskuld, det vill säga Enterprise Value, och rörelseresultatet plus företagets skulder. Du dividerar helt enkelt Enterprise Value med rörelseresultatet. Formeln för nyckeltalet ser då ut så här:

ev/ebit formel

Exempel

En elektrikerfirma, som i det här fallet är påhittat, vars namn är Petter EL AB har ett Enterprise Value, börsvärde + nettoskuld, på 67 000 000 kr och rörelseresultatet för företaget är 5 800 000 kronor. Företagets nyckeltal räknas då som på bilden nedan:

ev/ebit exempel

Företagets EV/EBIT är 11,55.

Vad visar EV/EBIT?

EV/EBIT är ett betydelsefullt nyckeltal när du vill värdera ett företag. Nyckeltalet används med fördel tillsammans med P/E-talet. Nyckeltalet tar också hänsyn till bolagets nettoskuld vilket däremot inte nyckeltalet P/E gör. Om ett företags nettoskuld ökar, ökar också EBIT, men P/E-talet ökas inte automatiskt för att nettoskulden ökar. Ifall EV/EBIT och P/E-talet har en stor skillnad till varandra kan det betyda att företagets nettoskuld antingen ökar eller minskar. Nyckeltalet EV/EBIT visar ett företags värdering i relation till företagets rörelseresultat inkluderat skulderna. Med hjälp av det här nyckeltalet kan du få en god helhetsbild av ett företags värde.

Hur används EV/EBIT?

EV/EBIT anger värdet på ett företag i relation till dess rörelseresultat justerat för skulder. Fördelen med nyckeltalet är att det även beaktar företagets skulder. Genom att använda dig av nyckeltalet när du gör en aktieanalys kan du få en klarare helhetsbild av företagets värdering på börsen. Det här gör det lättare att jämföra bolagets värdering med värderingar av andra företag inom liknande eller samma bransch. Som redan tidigare konstaterats används oftast tillsammans med P/E-talet och dessa följer ofta varandra. Skiljer de här två nyckeltalen från varandra kan det vara ett tecken på företagets nettoskuld ökar eller minskar.

Vad är ett bra EV/EBIT?

Precis som med många andra nyckeltal är det svårt att säga en generell nivå som är bra för nyckeltalet EV/EBIT. För att få en uppfattning om vad som är en normal eller bra nivå på EV/EBIT bör du titta på branscher som helheter. Det är också bra att jämföra tidigare värderingar för att kunna avgöra om nivån i dagsläget kan anses som hög eller låg jämfört med tidigare. I allmänhet brukar man tala om att normal EV/EBIT på börsen ligger mellan 7 och 13. Det här beror förstås på vilken bransch det är frågan om men också hurudan tillväxt och lönsamhet företaget har. När nyckeltalet är lågt anses aktien vara billigare.

Video om nyckeltalet

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, mer om sitt favoritnyckeltal.

FAQ – Vanliga frågor om EV/EBIT

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om Enterprise Value / Earnings Before Interest and Taxes.

Vad är ett bra EV/EBIT?

Normalt sägs det att nyckeltalet på börsen ligger mellan 7 och 13, dock är det viktigt att du jämför bolag inom samma bransch eller sektor. Om nyckeltalet är högt så anses företaget vara övervärderat.

Hur räknar jag ut EV/EBIT?

Du räknar ut EV/EBIT genom att dividera företagets Enterprise Value (börsvärde + nettoskuld) med företagets rörelseresultat.

Vad är EV/EBIT på svenska?

EV står för enterprise value och översätts till företagets börsvärde inkluderat nettoskuld och EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes som översätts till företagets rörelseresultat.

Vad är ett högt EV/EBIT?

Ett högt EV/EBIT anses vara när värdet överskrider 13. Det här innebär att företaget högst troligen är övervärderat. Viktigt att tänka på är att jämföra andra företag i samma bransch.

Vad är ett lågt EV/EBIT?

Ett lågt EV/EBIT anses vara när nyckeltalet underskrider 7. Då är är företaget högst troligen undervärderat på börsen. Viktigt att tänka på är att jämföra andra företag i samma bransch.

Lämna en kommentar