Vad är Earnings Yield (EY)?

earnings yield

Nyckeltalet Earnings Yield anger relationen mellan nettovinsten per aktie och priset på aktien. Earnings Yield används främst för at identifiera bolag som är lågt värderade i relation till deras rörelseresultat. På svenska brukar man tala om nyckeltalet som resultatavkastning eller inverterat P/E-tal (E/P). Med hjälp av nyckeltalet får du en uppfattning om hur stor företagets vinst per aktie för varje investerad krona i företagets aktie är.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Räkna ut Earnings Yield
 • Vad visar Earnings Yield?
 • Högt eller lågt Earnings Yield?
 • Användning av nyckeltalet
 • P/E och E/P
 • Exempel på aktier jan. 2022
 • FAQ – Vanliga frågor om Earnings Yield
 • Video om nyckeltalet

Räkna ut Earnings Yield

Det finns två olika sätt att räkna ut earnings yield. Det första sättet för att räkna ut nyckeltalet är att dividera vinsten per aktie med priset per aktie, det vi kallar till inverterat P/E-tal. Det andra sättet, som är mer korrekt, är att du delar rörelseresultatet (EBIT) med enterprise value. Formel för uträkningen av earnings yield ser ut som på bilden nedan.

earnings yield formel

Exempel

För att göra det här enklare kan vi beräkna ut nyckeltalet med hjälp av ett exempel.

Petter EL AB:s enterprise value är 67 000 000 kronor och företagets rörelseresultat uppgår till 5 025 000 kronor. Uträkningen av företagets nyckeltal ser ut som på bilden nedan.

earnings yield exempel

Företagets EY är 7,5 %.

Vad visar Earnings Yield?

Earnings Yield kan ses som ett värderingsmått med syftet att identifiera bolag som är lågt värderade i relation till bolagets rörelseresultat. Nyckeltalet ger dig en fingervisning på hur stor ett företags vinst per aktie för varje investerad krona är, och i det långa loppet hur man värderar det här på börsen. Man kan säga att earnings yield anger relationen mellan nettovinsten per aktie och priset på aktien. För den potentiella investeraren kan nyckeltalet vara intressant för att få en indikation på förväntad tillväxt utgående från värderingen i dagsläget. Nyckeltalet kan ge dig en bild av huruvida en aktie är värderad för högt eller lågt i förhållande till genererar vinst.

Högt eller lågt Earnings Yield?

Som vi tidigare kunnat konstatera kan nyckeltalet användas som ett värderingsmått. Ett lågt värde på earnings yield tyder eventuellt på övervärderad aktie. Ett högt värde på EY kan däremot tyda på att en aktie är undervärderad. När du använder dig av earnings yield är det viktigt att beakta företagets förutsättningar för tillväxt. Ofta värderas aktier som har hög tillväxtpotential högre, vilket leder till en lägre nivå på EY och vice versa.

Ett lågt EY kan alltså betyda en övervärderad aktie, vilket innebär att företaget inte genererar särskilt stor vinst per aktie men har fortfarande högt pris. Lågt värde på nyckeltalet kan också bero på regelbundna investeringar som gör att företaget inte genererar någon större vinst.

Om vi tittar på de senaste 20 åren så kan vi konstatera att nivån på E/P har varit mellan 6 och 8 procent. Det här betyder att investerare har förväntningar för avkastning inom dessa procenttal.

Användning av nyckeltalet

E/P används bland annat för att jämföra olika företags möjlighet till att generera vinst. Av en del investerare används nyckeltalet när de vill ta beslut om de ska köpa eller sälja en viss aktie. Precis som med de andra nyckeltal bör earnings yield användas tillsammans med andra nyckeltal och helst inte enskilt. I sådana fall när företag inte ger någon aktieutdelning kan E/P användas för att få en uppfattning om företagets utveckling.

Earnings yield kan också användas för att värdera börsen som helhet. Om man tittar på tidigare nivåer på E/P och jämför den med dagens nivåer kan man få en uppfattning huruvida börsen kan ses som över- eller undervärderad. Nyckeltalet kan användas för att värdera aktier och genom att nyckeltalet ställs i relation till andra tillgångar så som obligationer, peer-2-peer lån (Savelend) och andra investeringar.

P/E och E/P

P/E anger en akties pris i relation till vinsten. Det här betyder ungefär hur många år det räcker innan vinsten per aktie är på den nivå som aktien köpts för. E/P är vinst i relation till pris. E/P anger med andra ord hur många procent av aktiens pris som utgörs av vinst. P/E-talet går ner på detaljnivå och används när du vill värdera en specifik aktie. E/P däremot används främst när du vill värdera börsen som helhet eller till en viss del. Nyckeltalet E/P brukar kallas inverterat PE-tal och därför kan man räkna ut earnings yield med hjälp av P/E-talet.

Exempel på aktier feb. 2022

Apple (AAPL)

 • Vinst per aktie (6,08 $) / Pris per aktie (175 $) = 3,47 % EY
 • Direktavkastning 0,5 %
 • P/E 29,15

Kesko (KESKOB)

 • Vinst per aktie (1,31 €) / Pris per aktie (28 €) = 4,67 % EY
 • Direktavkastning 2,57 %
 • P/E 21,46

Stora Enso (STERV)

 • Vinst per aktie (1,13 €) / Pris per aktie (18 €) = 6,3 % EY
 • Direktavkastning 1,65 %
 • P/E 18,98

Alphabet (GOOGL)

 • Vinst per aktie (113,88 $) / Pris per aktie (2921 $) = 3,9 % EY
 • Direktavkastning 0 %
 • P/E 26,39

FAQ – Vanliga frågor om Earnings Yield

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om EY.

Hur beräknas earnings yield?

Du kan räkna ut EY på två olika sätt. Antingen dividerar du vinsten per aktie med priset per aktie eller så delar du företagets rörelseresultat med företagets enterprise value. I det här fallet är det andra med korrekt och användbart.

Vad är ett bra earnings Yield?

Ett bra värde på nyckeltalet EY bör ligga mellan 6 och 8 procent.

Hur översätts earnings yield till svenska?

Nyckeltalet, som också förkortas till EY, översätts till svenska som resultatavkastning.

Vad innebär inverterat E/P-tal?

Nyckeltalet earnings yield kan också kallas för ett inverterat P/E-tal eftersom du kan beräkna ut nyckeltalet på ett mer förenklat sätt genom att dela företagets vinst per aktie med priset på aktien.

Video om nyckeltalet

I den här videon berättar och förklarar Alexander Gustafsson, från Nordnet, mer om nyckeltalet.

Lämna en kommentar