Vad är ett värdepapper?

värdepapper

Värdepapper är ett ord som vanligtvis används i ekonomiska sammanhang. Troligtvis har du hört ordet och begreppet tidigare, men det innebär inte att du har koll på vad det är och hur man använder sig av det. Enkelt förklarat kan man säga att ett värdepapper är precis vad det låter som – ett papper som har någon form av värde. Förr var detta fysiska papper, medan man idag främst använder sig av digitala register.

Vill du börja investera i aktier, obligationer eller fonder är värdepapper ett ord som du måste ha koll på. Begreppet används nämligen för att beskriva just denna form av investering. Det kan t.ex. vara just aktier och fonder, men det kan också vara räntebevis, obligationer, aktieobligationer, derivat, optioner, certifikat, mini futures, warranter och terminer. Även om ordet använts för att beskriva många olika typer av finansiella instrument är det dock vanligast att använda begreppet för aktier och fonder.

I den här artikel kommer vi gå igenom bland annat:

 • Aktier och fonder – så fungerar värdepappret
 • Vilket värde har ett värdepapper?
 • Hitta en plattform som passar dig
 • Skatteplikt när du väljer värdepapper
 • Vanliga konton och depåer
 • Historien bakom ordet värdepapper
 • FAQ – Vanliga frågor om värdepapper

Aktier och fonder – så fungerar värdepappret

Det finns mängder med saker man kan säga om de olika värdepapper som finns, men eftersom det är aktier och fonder som är de mest populära är de också dessa som vi kommer fokusera mest på. Här går vi igenom vad aktier innebär och hur du kan handla de, men vi tittar också på vad fonder består av och vilka olika alternativ som finns.

Aktier

Genom att köpa aktier i ett företag kan du också köpa dig en ägarandel. Det innebär att du inte bara äger en aktie, utan att du också äger en del av den verksamhet som du valt att investera i. Aktier kommer vanligtvis med högre risker än fonder, men det är ett bra alternativ för dig som är riskbenägen och som vill ta del av större avkastning och utdelning.

Som ägare till en ägarandel får du även delta i röstningar på de stämmor som bolaget har och du får också ta del av de vinster som företaget gör. Det enklaste är att välja aktier som du hittar hos nätmäklare som t.ex. Avanza, eftersom dessa är börsnoterade. Att köpa aktier utanför börsen kan vara betydligt mer knepigt.

Fonder

En fond kan i många fall liknas med en stor fruktskål där man kombinerar frukter från olika företag. En fond består således av en blandning där man använt sig av olika typer av värdepapper. Det är inte ovanligt att man hittar både aktier, obligationer och räntor i fonden och fonden förvaltas alltid av en fondförvaltare.

Detta alternativ passar för dig som inte vill lägga ner för mycket tid på detaljer och som vill att sparandet sköter sig själv. Idag kan du välja mellan olika fondtyper, t.ex aktiefonder där man investerar i aktier, räntefonder där man väljer räntebärande tillgångar eller blandfonder som är en kombination av båda ovannämnda alternativ.

Vilket värde har ett värdepapper?

Det går inte att säga exakt viket värde ett värdepapper har, eftersom det varierar kraftigt beroende på vilken typ av värdepapper det handlar om. Värdet kan dessutom gå upp och ner i takt med att marknaden förändras och hur efterfrågan är.

Om det går bra för ett företag eller om det förväntas gå bra kommer t.ex. värdet att öka för de aktier som företaget har. Skulle det däremot gå dåligt (eller förväntas gå dåligt) kommer värdet således att minska. Detta gäller dock inte bara för aktier, utan även för fonder och andra värdepapper – helt enkelt eftersom de rör sig och ter sig på samma sätt.

Hitta en plattform som passar dig

För att du ska kunna investera i värdepapper behöver du använda dig av någon form av plattform. Några vanliga och mycket populära alternativ är Nordnet och Avanza, men även Etoro är ett pålitligt val. Tack vare det växande intresset för värdepapper har du nu större valmöjligheter, både när det kommer till aktiemäklare, men också till fondförvaltare.

För att du ska kunna hitta en plattform som verkligen passar dig finns det några saker som är viktiga att tänka på. Till att börja med behöver du fundera på hur mycket tid du vill lägga ner på din investering och om analyser och detaljer är något du vill fördjupa dig i. Många som kommer igång föredrar att kunna luta sig tillbaka till dess att man har koll på hur värdepapper fungerar i praktiken. Du behöver även fundera på hur mycket du är beredd att betala. Alla plattformar har nämligen olika avgifter och det att priserna kan variera kraftigt är inte ovanligt.

Att handla värdepapper är dock enkelt och inget som kräver speciellt mycket efterforskning. Vi rekommenderar att du börjar med ett Investeringssparkonto (ISK) på någon av nedanstående plattformar.

 • Din bank
 • Fondrobot
 • Depåkonto med fokus på värdepapper
 • Banker med fokus på fonder/aktier, t.ex. Avanza eller Nordnet

Skatteplikt när du säljer värdepapper

I Sverige är det generell regel att betala skatt på den vinst som du gör i samband med att du säljer värdepapper vidare till någon annan. De vinster som du har gjort måste du således redovisa i samband med att du skickar in din deklaration. Det vanligaste är att man behöver använda sig av en separat bilaga för detta som kan beställas online.

I de flesta fall är värdepapper således skattepliktiga, men det gäller inte för alla. Väljer du t.ex. att göra alla dina affärer på ett Investeringssparkonto eller med kapitalförsäkring slipper du redovisa din vinster i deklarationen. Orsaken till detta är helt enkelt för att man i dessa fall använder sig av en schablonskatt istället som dras automatiskt. Du som investerare eller sparare behöver inte göra något själv, utan allt är ifylld redan från start. Detta har gjort att ISK och kapitalförsäkring är de mest populära alternativen idag.

Vanliga konton och depåer

Ett vanligt missförstånd är att man måste välja ett ISK som nybörjare på sparande och investeringar, men så är inte fallet. Visst är det trots allt så att ISK är det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att komma igång, men om du har kunskap och förståelse för andra alternativ kan det vara en minst lika bra lösning för dig.

Här nedan kommer vi att titta närmare på kapitalförsäkringen, investeringssparkontot och aktiedepån. Återigen kan olika marknadsplatser kommer med olika avgifter, så därför är det viktigt att du läser igenom de allmänna villkoren och vet vad som gäller.

Kapitalförsäkring – Värdepapper i en kapitalförsäkring innebär att du sparar i en försäkring som ägs av en bank. Kapitalförsäkringen gör det möjligt för dig att investera och spara i värdepapper, men istället för att det är du som står som ägare är det alltså banken i fråga. För dig kommer det att ha mindre betydelse för utdelning och avkastning.

Investeringssparkonto – Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, är att populärt alternativ som är relativt nytt på marknaden. ISK lanserades 2012 för att underlätta sparande och investeringar för privatpersoner. Kontot är helt gratis att öppna och här betalar du endast en schablonskatt för eventuella vinster.

Aktiedepå – Utöver kapitalförsäkring och investeringssparkonto finns det även något som kallas för aktiedepå. Enkelt förklarat kan man säga att detta är ett konto där du kan samla alla dina fonder och aktier. Depån gör det dessutom möjligt för dig att investera i värdepapper av många olika slag, men med en aktiedepå behöver du redovisa vinsten i deklarationen i samband med försäljningar.

Historien bakom ordet värdepapper

Att värdepapper har fått just det namn som de har är egentligen inte svårt att förstå, åtminstone inte om man har kunskap om historien bakom dem. Ordet uppkom långt tillbaka i tiden då man använde sig av fysiska brev för att handla fondandelar och aktier. Breven, eller papprena, var helt enkelt det bevis som man hade för sitt ägande. Tittar man på hur det ser ut idag så är majoriteten av alla värdepapper digitala i Sverige. I andra delar av världen kan man dock fortfarande använda sig av värdepapper som kommer i en mer fysisk form.

Att värdepapper har gått från fysiska till digitala är egentligen inte heller konstigt, utan en helt naturlig del av utvecklingen. Detta är något som man kan se även på sedlar och mynt. Förr var fysiska pengar det enda som man hade, men i takt med att tekniken går framåt har även pengar blivit till digitala överföringar i komplexa datorsystem.

Att värdepapper gjort samma digitala resa är således tidsenligt, men systemen är mycket avancerade och har starka krypteringar för att säkerställa störa möjliga trygghet. Systemen kontrollerar alla transaktioner och har koll på vem som säljer, köper eller äger ett värdepapper. På så sätt sker det betydligt mindre misstag och felaktigheter som orsakat av den mänskliga faktorn.

FAQ – Vanliga frågor om värdepapper

I den här delen av artikeln kommer vi besvara de vanligaste frågorna kring värdepapper.

Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsnamn för dokument som antingen är fysiska eller digitala. Samlingsnamnet värdepapper används ofta i sammanhang kopplade till aktier, fonder och obligationer och andra börshandlade produkter.

Vad är synonym för värdepapper?

Synonym för värdepapper är bland annat: aktie, fond, obligation, warrant, derivat, skuldebrev och säkerhet.

Var kan jag köpa ett värdepapper?

Du kan köpa ett värdepapper hos de flesta banker så som Avanza, Nordnet och Swedbank. Men också andra banker.

Lämna en kommentar