Vad är CAGR?

cagr

CAGR är en förkortning på engelskans Compound Annual Growth Rate och översätts till genomsnittlig årlig avkastning eller beräkning av årlig värdeökning. Det är med andra ord ett nyckeltal för avkastning på till exempel en portfölj eller investering. CAGR går också att använda när det kommer till företag och man vill titta på hur företaget har utvecklats vad gäller resultat och omsättning. Nyckeltalet går även att använda sig av på andra nyckeltal. Den genomsnittliga årliga tillväxten under en viss tids period, CAGR, anges i procent.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Beräkning av CAGR
  • Vad innebär CAGR?
  • CAGR och ränta på ränta
  • Vad är en bra CAGR
  • Formel för CAGR i excel
  • FAQ – Vanliga frågor CAGR
  • Video om genomsnittlig årlig avkastning

Beräkning av CAGR

Du kan beräkna ut en investerings eller portföljs genomsnittliga årliga avkastning på flera olika sätt. Nedan presenterar vi den mest förekommande formeln för att beräkna ut CAGR.

cagr formel

Längre ned i artikeln skriver vi ut hur formeln ser ut och ställs upp i excel.

Exempel

Petter har investerat i en aktie som kostar 100 kr per aktie och väljer att hålla i aktien långsiktigt, det vill säga 20 år. Efter 20 år kostar samma aktie 1500 kr. Beräkningen för Petters genomsnittliga årliga avkastning ser därför ut så här:

cagr exempel

Petters genomsnittliga årliga avkastning på investeringen var 14,5 % under dessa 20 år.

Vad innebär CAGR?

Man kan se på CAGR som att den utjämnar avkastningen över tid för att du ska få en bättre bild av den årliga avkastningen under tidsperioden. Nyckeltalet mäter tillväxttakten som en investering i genomsnitt skulle ha från en summa till en annan under en viss tid. Du kan med andra ord använda CAGR för att få en uppfattning om dina investeringar går enligt dina planer. Det hjälper dig också få en uppfattning om det finns några förändringar som du bör göra i dina investeringar för att se till att du inte förlorar kapital.

Nyckeltalet kan ses som en beräkningsmetod för att räkna ut genomsnittlig avkastning på investeringar i aktier, fonder eller obligationer under ett eller flera år. Ofta lyfts nyckeltalet fram som den mest lämpliga formeln när du vill utvärdera hur portföljer, investeringar eller företag har utvecklats under en viss tid. Det här gör CAGR särskilt användbart när du vill göra en jämförelse dessa emellan.

CAGR och ränta på ränta

En fördel med CAGR är att dess uträkning beaktar ränta-på-ränta effekten i avkastningen. Det här gör att resultatet blir mer korrekt vid en beräkning av den genomsnittliga årsavkastningen. Du kan se på CAGR som ett sätt att räkna ut genomsnittlig tillväxt per år. Börsen varierar och går uppåt och neråt och det här gör att det kan vara svårt att tolka tillväxten mellan enskilda år förutsatt att man inte sätter det i samband med andra år och resultatet i helhet. För att förstå nyttan av CAGR och ränta på ränta presenteras nedan ett exempel.

Exempel

Tänk dig att du har investerat pengar som har ökat med 100 % på 15 år så kan det verka väldigt bra men om du räknar på det med CAGR-beräkningen så blir resultatet inte lika häpnadsväckande. Tänk dig istället att du har en aktieportfölj som vuxit med 25 % per år i 10 år då förstår du den otroliga utvecklingen som det kommer att ge totalt trots att 25 % per år inte kanske låter så mycket till en början.

Vad är en bra CAGR?

Beroende på vilken investering det är frågan om och syftet med den är det olika på vad som kan anses vara en bra genomsnittlig årlig avkastning. Vissa investerare strävar till kortsiktiga investeringar med högre risk och andra vill investera på längre sikt med lägre risk. I allmänhet är det många som brukar gå efter tumregeln att det CAGR som är bättre än index på börsen är bra. Om du har en genomsnittlig årlig avkastning som är sämre än index på börsen under en längre tid tyder det på att det hade varit mera lönsamt att investera i indexfonder än i de investeringar du gjort.

Formel för CAGR i excel

För att beräkna ut den genomsnittliga årliga avkastningen i excel, bör du ha någorlunda koll på hur man skapar formler i excel. Det finns inte någon färdig fixad formel i excel utan du bör fylla i den manuellt.

Formeln ser ut på detta sätt:

(Slutbelopp/Startbelopp)^(1/antal år)-1

Se hur vi har ställt upp det i excel i bilden nedan.

I exemplet ovan ser då uträkningen ut så här:

(791972,66 kr/500 000,00 kr)^(1/4 år)-1=12,2 %

Om du vill ta dig an formeln genom att endast skriva in cellernas namn så skulle formeln se ut så här:

(F2/B2)^(1/4)-1=12,2 %

Testa dig fram genom att ändra på investeringens startbelopp och investeringens utveckling så kommer du att se att den genomsnittliga årliga avkastningen kommer att förändras.

FAQ – Vanliga frågor om CAGR

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om genomsnittlig årlig avkastning.

Vad är CAGR en förkortning av?

CAGR är en förkorting och står för Compund Annual Growth Rate.

Vad är CAGR på svenska?

Compund Annual Growth Rate översätts till svenska som genomsnittlig årlig avkastning eller beräkning av årlig värdeökning.

Vad betyder CAGR?

CAGR är ett sätt att räkna ut årlig avkastning på en aktieinvestering.

Kan CAGR vara negativ?

Ja, CAGR kan vara negativt. Det här innebär då att en investering eller portfölj har under några år gått på minus. Det vill säga sjunkit i värde år efter år.

Video om genomsnittlig årlig avkastning

I den här videon förklarar The Finance Storyteller mer om vad Compund Annual Growth Rate är.

Lämna en kommentar