Vad är hävstång?

En hävstång är ett finansiellt verktyg som gör det möjligt för investerare att förstora sina vinster, men också sina förluster. Hävstång används ofta i derivatmarknader, där handlare kan köpa och sälja kontrakt som är knutna till underliggande tillgångar, till exempel aktier, valutor eller råvaror. På engelska översätts hävstång till leverage. Det finns två typer av …

Läs mer

Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning betyder summan av ett företags samtliga tillgångar. Det är med andra ord tillgångssidan i balansräkningen. I en del fall ser man även på skuldsidan i balansräkningen och benämner det som balansomslutning men det vanligaste är att man ser på tillgångssidan. I balansräkningen ska tillgångar och skulder alltid vara lika, det vill säga balanserade, vilket …

Läs mer

Vad är en SPAC (Special Purpose Acquisition Company)?

SPAC är en bolagsform som blivit väldigt trendig i USA. Förkortningen SPAC står för Special Purpose Acquisition Company. Det kan ses som ett sätt för företag att få sina aktier noterade på börsen. Då SPAC:en väl blivit noterad på börsen är syftet att att köpa ett annat onoterat bolag med de pengar som samlats in. …

Läs mer

Vad är en börskrasch?

Börskrascher verkar inte gå att undvika, men kan man förutse en krasch? En börskrasch betyder att stort antal aktier på aktiemarknaden rasar kraftigt och plötsligt. Det här medför att index förlorar i värde. Hur mycket priset ska rasa för att det ska vara frågan om en krasch definieras inte men vanligen säger man att det …

Läs mer

Vad innebär kapitalstruktur?

Kapitalstruktur innebär ett företags finansiering, totala kapital, och hur sammankopplingen mellan eget kapital och skulder är. Det här påverkar i sin tur företagets WACC. Kapitalstrukturen ger dig en bild av hur företagets finansiering av verksamhet och tillgångar ser ut. Kombinationen av eget och lånat kapital kallas för kapitalstruktur. I balansräkningen hittar du det du behöver …

Läs mer

Vad är en resultaträkning?

Du har säkert hört talats om resultaträkning flera gånger men har du någonsin reflekterat över vad det egentligen är och vad det innebär? Företagets resultaträkning anger dess omsättning, kostnader och resultat under en viss räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är vanligtvis ett kalenderår. Ett företags resultaträkning är en av två centrala delar i bokslutet och ska alltid finnas …

Läs mer

Vad är ett investmentbolag?

Nybörjare på börsen får ofta tipset att köpa aktier i ett investmentbolag. Den främsta anledningen till detta är att ett investmentbolag påminner en del om en fond i det avseende att någon annan bestämmer vilka bolag som ska investeras i samt att du som investerare sprider riskerna. Innan du investerar i ett investmentbolag är det …

Läs mer

Vad är en årsredovisning?

Information om ett företags verksamhet, tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader hittar du i företagets årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattar ett aktiebolag det tidigare räkenskapsåret. Genom att ta del av företagets årsredovisning får du en bra inblick i företaget och deras verksamhet. Ett av de mest betydelsefulla sätten när du gör en aktieanalys är att bekanta dig …

Läs mer

Vad är fundamental analys?

När du vill ta reda på om en aktie är värd att köpa eller inte kan du göra en fundamental analys av aktien och företaget i sig. Vid en fundamental analys tittar man närmare på ett bolags varor, ekonomi, potential, konkurrenter och övriga delar som man kan påverka verksamheten i företaget. Då du gjort en …

Läs mer

Vad är ränta på ränta?

”Ränta på ränta” är en fras som används för att beskriva den kumulativa effekten av ränta på ett lån eller insättning. Det är en beteckning för vad som händer med en summa pengar när ränta återinvesteras. Ränta på ränta-effekten gör att ett sparbelopp växer med allt större summor ju längre tid effekten får växa. Om …

Läs mer