Vad är en SPAC (Special Purpose Acquisition Company)?

spac
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

SPAC är en bolagsform som blivit väldigt trendig i USA. Förkortningen SPAC står för Special Purpose Acquisition Company. Det kan ses som ett sätt för företag att få sina aktier noterade på börsen. Då SPAC:en väl blivit noterad på börsen är syftet att att köpa ett annat onoterat bolag med de pengar som samlats in. Det handlar med andra ord om ett icke verksamhetsdrivande företag som har som syfte att köpa ett onoterat bolag som i och med köpet blir noterat på börsen. Vid börsnoteringen tas pengar in i bolaget. Kapitalet används för att köpa upp ett onoterat bolag. I samband med köpet blir det onoterade bolaget börsnoterat. SPAC innebär alltså ett enklare sätt för bolag att bli noterade på börsen utan den traditionella processen för en börsnotering.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Hur fungerar en SPAC?
 • Varför investera i en SPAC?
 • Fördelar och nackdelar med SPAC
 • Risker med SPAC-bolag
 • Historik om SPAC-bolag
 • Investera i SPAC i Sverige
 • Investera i SPAC i USA
 • FAQ – Vanliga frågor om SPAC-bolag
 • Video om Special Purpose Acquisition Company

Hur fungerar en SPAC?

En SPAC, eller ett skalbolag skapas, och pengar samlas in från investerare. De här investerarna kallas för sponsorer. När SPAC:en fått in tillräckligt med kapital listar de aktien på börsen. De pengar som tagits in vid börsnoteringen används till att köpa upp ett onoterat bolag som man fått intresse för. Det här köpet sker oftast inom 24-36 månader. Hittas inget bolag att köpa inom den tidsramen ger pengarna tillbaka till investerarna. Då SPAC:en hittat ett bolag som är intressant ska köpet godkännas i bolagsstämman. Om någon av aktieägarna inte accepterar köpet och vill ta tillbaka sin investering så är det ofta möjligt att lösa in sina aktier till den kurs som gällde när SPAC:en noterades på börsen. Steg för steg fungerar en SPAC på följande sätt:

 1. SPAC:en noteras på börsen och tar in kapital i bolaget.
 2. Sponsorn hittar ett onoterat bolag att köpa.
 3. Aktieägarna röstar om det föreslagna köpet.
 4. Bolaget som köpts noteras på börsen.

Varför investera i en SPAC?

När du investerar i en SPAC kan du tidigt i noteringsskedet köpa aktier. I en SPAC vet du oftast hur många aktier du får när du investerar. Om du exempelvis köper 150 aktier i en SPAC så får du vanligtvis lika många aktier i bolaget som köps upp efter konverteringen. Det kan dock vara olika men det får du reda på i SPAC:ens villkor. Onoterade bolag har blivit allt mer intressanta och här är SPAC-bolagen ett alternativ. Sponsorn för SPAC:en har ofta gjort ett noggrant arbete med att hitta och analysera bolaget som ska köpas, vilket ökar tryggheten för dig som potentiell investerare. SPAC:en är således ett ypperligt tillfälle att tidigt  vara med i ett framtida noterat bolag.

Fördelar och nackdelar med SPAC

Nedan listas några fördelar med SPAC:

 • Möjlighet att tidigt vara med och påverka ett framtida noterat företag.
 • Praktisk lösning för att notera ett bolag på börsen.
 • Sponsorn har ofta gjort ett grundligt arbete med att hitta ett bolag att köpa upp, vilket ökar tryggheten för potentiella investerare.
 • Man vet ofta hur många aktier man får i det framtida bolaget.

Nedan listas några nackdelar med SPAC:

 • Du vet inte vilket företag som kommer att förvärvas.
 • Risken finns att inget bolag att förvärva hittas.
 • Ingen tidigare historik, vilket betyder att man som investerare får förlita sig på sponsorn.

Risker med SPAC-bolag

Det som kan upplevas riskfyllt med en SPAC är att det är frågan om ett nytt bolag utan historik vilket betyder att investerarna får lita på sponsorns kriterier för investering och dennes historik. SPAC:en har ingen egen organisation, tidigare intäkter eller resultat, vilket gör det svårare att bedöma investeringens risk och avkastning. En annan risk som finns för SPAC:er är att man inte hittar något bolag som intresserar att köpa upp. Om inget uppköpsbolag hittas så betalas pengarna tillbaka till investerarna men minus de kostnader som kommit i och med planerat bolagsförvärv. Risken att den verksamhet som förvrävats inte godkänns för börsnotering finns också.

Avkastningen från SPAC kan vara långt under förväntningarna när den initiala hypen har tagit slut. Strateger på Goldman Sachs noterade i september 2021 att av de 172 SPAC-bolag som hade avslutat en affär sedan början av 2020, hade SPAC-bolagens kursuppgång överträffat Russell 3000-indexet från tillkännagivandet av börsintroduktion till affär; men under de sex månaderna efter affärens stängning hade median SPAC-bolaget underpresterat Russell 3000-indexet med 42 procentenheter.

Historik om SPAC-bolag

SPAC-bolag har blivit mycket populära under de senaste åren, även om nya redovisningsregler utfärdade av Securities and Exchange Commission, i USA, i april 2021 fick nya SPAC-ansökningar att rasa under andra kvartalet från rekordnivåerna under 2021 års första kvartal.

SPAC-börsnoteringar samlade in 13,6 miljarder dollar 2019, vilket var mer än fyra gånger de 3,5 miljarder dollar de samlade in 2016. Men SPAC:er tog verkligen fart 2020 och 2021, med så mycket som 83,4 miljarder dollar 2020 och 162,5 miljarder dollar 2021. Fram till den 13 mars 2022 har SPAC-bolag samlat in 9,6 miljarder dollar.

spac ipoer
Denna bild visar hur mycket kapital som har blivit rest via SPAC-bolag.

Under denna högkonjunktur för SPAC lockade de till sig stora försäkringsgivare som Goldman Sachs, Credit Suisse och Deutsche Bank, såväl som pensionerade eller halvpensionerade ledande befattningshavare.

Dessutom blev så många kändisar, inklusive underhållare och professionella idrottare, involverade i SPACs att SEC utfärdade en ”Investor Alert” i mars 2021.7 Den varnade investerare för att inte fatta investeringsbeslut relaterade till SPAC enbart baserat på kändisinblandning.

Investera i SPAC i Sverige

Den första svenska SPAC:en på Stockholmsbörsen kom i mars år 2021. När man ska investera i ett Special Purpose Acquisition Company är det viktigt för dig som potentiell investerare att titta närmare på teamet bakom SPAC:en. Att titta på teamet eller sponsorn är det enda sättet att analysera bolaget på och basera beslutet om investering på. Då uppköpet sedan sker får skalbolaget ny ticker och ISIN, vilket betyder att aktien inte syns i aktiedepån under några dagar. Via till exempel Avanza har du möjlighet att köpa både aktien och optionen för SPAC:en. Här under ger vi exempel på svenska SPAC-aktier.

Investera i SPAC i USA

SPAC har länge funnits i USA men blev särskilt trendigt under senare delen av 2010-talet. Under år 2020 blev SPAC-bolagen på marknaden tredubbelt fler än föregående år. Vanligen blir SPAC:er listade i USA. Men investeringarna behöver nödvändigtvis inte göras i USA. Det är möjligt att sponsorerna fokuserar på till exempel europeiska eller asiatiska bolag. Det faktum att företagen trots det väljer att bli listade på börsen i USA beror i första hand på lagar och olika regleringar.

FAQ – Vanliga frågor om SPAC-bolag

I den här delen av artikeln kommer vi att besvara några frågor gällande Special Purpose Acquisition Company.

Varför skulle ett företag bli börsnoterat genom en SPAC och inte en börsnotering?

För att spara tid och pengar. Att gå offentligt genom en börsnotering är en lång process som involverar komplexa regulatoriska anmälningar och månader av förhandlingar med försäkringsgivare och tillsynsmyndigheter. Detta kan avskräcka ett företags planer på att bli börsnoterat, särskilt under perioder av ökad osäkerhet (som pandemiåren 2020 och 2021), då risken för att investerare ger sin börsintroduktion ett dåligt mottagande är mycket större.

Däremot kan ett företag bli börsnoterat inom bara några få månader om det går samman eller förvärvas av ett special purpose acquisition company (SPAC), vilket som namnet antyder är en enhet som existerar specifikt i syfte att göra ett sådant förvärv. Ägarna till ett målbolag kan också ha bättre förutsättningar att förhandla fram ett fördelaktigt pris från en SPAC som har en begränsad tidsram för att göra ett förvärv, jämfört med en annan köpare som ett private equity-företag, som kan göra ett hårt fynd.

Vilka är några välkända företag som har blivit offentliga genom en SPAC?

Några av de mest kända företagen som har blivit börsnoterade genom att gå samman med en SPAC är digitala sportunderhållnings- och spelföretaget DraftKings; flyg- och rymdreseföretaget Virgin Galactic; energilagringsinnovatör QuantumScape; och fastighetsplattformen Opendoor Technologies.

Vad händer om en SPAC inte slås samman?

SPAC:er har en specifik tidsram inom vilken de måste gå samman med ett annat företag och avsluta en affär. Denna tidsram är vanligtvis mellan 18 och 24 månader. Om en SPAC inte kan slås samman under den tilldelade tiden, likvideras den och alla medel återlämnas till investerarna.

Video om Special Purpose Acquisition Company

I den här videon går Alexander Gustafsson och Axel Karlsson, från Nordnet, mer in på fenomenet Special Purpose Acquisition Company.