Hur bygger man en utdelningsportfölj?

utdelningsportfölj

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Det finns olika sätt att skapa pengamaskiner med börsen som grund och att bygga en utdelningsportfölj är ett av de populäraste sätten. Genom att köpa aktier som historiskt sett haft bra tillväxt och utdelning kan du successivt närma dig målet mot passiva inkomster.

Själva grundtanken med att ha en utdelningsportfölj är att den årliga aktieutdelningen ska återinvesteras i nya aktier. På så vis uppnås den så eftersträvansvärda ränta-på-ränta-effekten, som kallas för världens åttonde underverk.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Hur startar man en utdelningsportfölj?
 • Vad menas med utdelningsaktier?
 • Vad är en bra utdelningsaktie?
 • 3 viktiga aspekter av en utdelningsportfölj
 • När kommer aktieutdelningen?
 • Svenska utdelningsaktier
 • Utländska utdelningsaktier
 • Hur många utdelningsaktier bör man ha?
 • Vad ska man göra med utdelningen?
 • FAQ – Vanliga frågor om utdelningsportföljer
 • Video om utdelningsportfölj

Hur startar man en utdelningsportfölj?

För att kunna köpa aktier måste du ha någon form av depå. Numera finns olika sorters depåer, exempelvis både den klassiska sorten och det moderna alternativet investeringssparkonto.

Investeringssparkonto är mer känt som ISK och är ett konto på vilket du kan köpa såväl aktier som fonder, och där du inte behöver skattedeklarera dina köp respektive sälj.

De allra flesta som investerar i aktier och fonder i Sverige har ett ISK. Det finns knappast ett smidigare sätt än så. Den eventuella nackdelen är att man inte kan kvitta eventuell vinst mot förlust, men samtidigt är skatten avsevärt lägre på ISK.

Samma sak gäller för den liknande sparformen kapitalförsäkring, på vilken du enkelt kan köpa utländska utdelningsaktier.

Oavsett vilken kontoform du väljer är alltså att ha en värdepappersdepå A och O för att du ska kunna börja köpa aktier till din utdelningsportfölj. Tack vare BankID går det snabbare än någonsin att öppna just en depå. Du kan öppna en depå via banken Avanza.

Vad menas med utdelningsaktier?

Enkelt förklarat är en utdelningsaktie en aktie från ett företag som över tid har utvecklats bra och som därför har kunnat kosta på sig att göra årliga utdelningar. Dess företag är inte så sällan högst väletablerat och kan därmed betraktas som ”moget”.

Mycket handlar om tidsperspektivet och av den anledningen måste du gå tillbaka i företagets historia. Om det haft relativt förutsägbara utdelningar år efter år och fortfarande visar prov på styrka är dess aktie troligen en utdelningsaktie.

Teoretiskt – och praktiskt – sett kan ett företag ha svajiga framtidsutsikter och ändå ha en saftig aktieutdelning ett år. Det gör inte företagets aktie till en utdelningsaktie. För dig som vill bygga en långsiktig utdelningsportfölj kan detta rentav vara ett dåligt alternativ.

Vad är en bra utdelningsaktie?

Vad är då en bra utdelningsaktie – och hur hittar du den? I sökandet efter de bästa aktierna till din utdelningsportfölj finns det främst tre frågor du kan använda som redskap för att hitta rätt i mängden av aktier:

 • Hur hög är utdelningstillväxten?
 • Hur hög är utdelningsandelen?
 • Hur hög är direktavkastningen?

Utdelningstillväxt

Även om historia aldrig är en garanti för framtiden är den det mest tillförlitliga facit som finns. Det gäller inte minst när du ska bilda dig en uppfattning om en akties utdelningstillväxt. Här kan du titta  närmare på hur utdelningstillväxten sett ut över tid, finns det en stabilitet år efter år?

Om ett företag har delat ut pengar varje år under 15 år och höjt utdelningen för varje gång är det troligt att samma sak sker även nästa år. Det tyder på att det går bra för företaget och att det i det finns en vilja att dela ut pengar, men är, som skrivet, ingen absolut garanti för att det kommer fortsätta så. Marknadsläget och strategierna kan så klart ändras.

Men att titta på just denna aspekt lägger grunden för en av de mest kvalificerade bedömningarna du kan göra när du ska bygga en utdelningsportfölj. Observera att det är bättre med rimliga utdelningar än med alltför generösa sådana. Vad som är en rimlig aktieutdelning kommer belysas under nästa rubrik.

Utdelningsandel

Utdelningsandel är benämningen på den andel av vinsten som företaget delar ut till aktieägarna. Många av de största och mest seriösa företagen har som policy att dela ut 50 till 70 procent av vinsten. Traditionellt sett är en utdelningsandel på 50 procent både vanligt och rimligt.

Satsa på 50-50

50-50-uppdelningen ger dig som aktieägare något att glädjas åt och återinvestera, samtidigt som företaget fyller på kassan för fortsatt tillväxt. Om det skulle uppstå ett gyllene investeringstillfälle alternativt om det skulle bli marknadsoro känns det som investerare tryggt att företaget man satsat på har likvida medel.

En utdelningsandel upp till 70 procent kan vara ett styrketecken, men vid för generösa utdelningar bör du bli skeptisk. Utdelningsandelar på 80 eller 90 procent kan låta väldigt lockande, här kan man dock lätt bli vilseledd. För hur blir det nästa år och nästa år igen, om företaget tömmer kassan i så snabb takt?

Undvik 0 procent

Nystartade företags aktier har oftast 0 procent i utdelningsandel. Det är egentligen inga konstigheter med det, de är helt enkelt nystartade och behöver därför använda pengarna till den fortsatta utvecklingen.

Om det är en utdelningsaktie du är intresserad av är dessa aktier inte så intressanta, eftersom de som läget är nu inte kan hjälpa dig att bygga din utdelningsportfölj. Däremot är det inte sagt att en investering inte kan bli intressant i framtiden.

Direktavkastning

Direktavkastning är i själva verket kostnaden för den utdelning du får. En hög direktavkastning kan innebära att du har köpt utdelningsaktien billigt men kan även vara tecken på annat. Likaså i det här fallet är det bra att se till ett företags kontinuitet än till tillfälliga avvikelser för att kunna göra en vettig investering till utdelningsportföljen.

En direktavkastning motsvarande 3 till 5 procent brukar vara rimlig, och detta i kombination med att aktieutdelningen har växt stadigt över tid. Hur räknar du ut direktavkastningen? Ett enkelt räkneexempel är att om du köper aktien för 100 kronor och företaget delar ut 4 kronor av vinsten får du 4 procent i direktavkastning.

Som du förstår hänger aspekterna utdelningstillväxt, utdelningsandel och direktavkastning samman. För att göra bästa möjliga köp är det viktigt att ta med samtliga aspekter i bedömningen.

3 viktiga aspekter av en utdelningsportfölj

När du ska köpa aktier till din utdelningsportfölj bör du sammanfattningsvis titta närmare på följande:

 • utdelningstillväxt (hellre en stabil ökning än tvära kast)
 • utdelningsandel (50 till 70 procent ses som normalt)
 • direktavkastning (3 till 5 procents avkastning ses som bra)

När kommer aktieutdelningen?

När aktieutdelningen kommer varierar från aktie till aktie. I vissa fall kommer den en gång om året och i andra två. Under senare år så har bolag också börjat dela ut fyra gånger i året, dvs. en per kvartal, men också en gång per månad. Att bolag delar ut varje månad är mest vanligt i USA ännu.

Svenska utdelningsaktier

Vanligast i Sverige är dock aktieutdelningar på våren, det är också då merparten av rapporterna kommer. Med andra ord är det vanligast med en utdelning om året.

Exempel på svenska utdelningsaktier

Utländska utdelningsaktier

Med de utländska aktieutdelningarna är det oftast annat. Ta amerikanska utdelningsaktier som exempel, i detta fall är det inte ovanligt med flera utdelningar om året. Somliga amerikanska aktier har till och med utdelning en gång i månaden.

Om du tänker dig att din utdelningsportfölj ska bli en pengamaskin i form av extra månadslön kan det därför vara en fördel att investera i utländska aktier.

Se i sådana fall över om en kapitalförsäkring eller vanlig depå är ett bättre alternativ än ett investeringssparkonto. ISK har nämligen vissa begränsningar när det kommer till handel med utländska aktier.

Exempel på utländska utdelningsaktier

 • Kesko, delar ut 4 gånger om året
 • Sampo, delar ut 1 per år
 • 3M, delar ut 4 gånger per år

Hur många utdelningsaktier bör man ha?

Det finns ingen gyllene regel för hur många aktier du bör ha i utdelningsportföljen. Däremot kan det vara en fördel att sprida risken över ett x antal företag och branscher. Om det skulle gå dåligt för en aktie måste det därmed inte betyda att det går dåligt för annan. Medan en bransch krisar kan en annan bransch vara stark, och då balanserar de olika aktierna i portföljen varandra på ett tryggt sätt.

En regel när du ska bygga en pengamaskin är att inte lägga alla äggen i en enda korg. Av den anledningen kan det vara en bra idé att investera i 15 till 20 olika aktier inom minst 5 olika branscher. Hellre ännu fler om det är möjligt! Du kan ju dessutom alltid stuva om i utdelningsportföljen, även om du bör eftersträva en viss kontinuitet. Den så eftersträvansvärda ränta-på-ränta-effekten bygger just på kontinuitet i investeringarna.

Vad ska man göra med utdelningen?

Förhoppningsvis har du redan fått uppleva glädjen i att ha fått din första aktieutdelning. En förutsättning för pengamaskinen är nu att du återinvesterar utdelningen och på så sätt får ännu fler av aktien i din utdelningsportfölj. Vid nästa utdelning får du då ännu mer i utdelning och så fortsätter det, är tanken.

Ränta-på-ränta

Det är det här som kallas för ränta-på-ränta och som är ett av de mest beprövade sätten att tjäna pengar. Om du har 20 aktier som är värda 100 kronor styck och de har utdelning på 5 kronor styck innebär det att du kan utöka utdelningsportföljen med ytterligare en aktie – och i stort sett göra det gratis.

Nästa gång får du utdelning för ännu en aktie och förhoppningsvis har aktien även ökat i värde liksom utdelningstillväxten ökat något.

FAQ – Vanliga frågor om utdelningsportföljer

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om hur man bygger en utdelningsportfölj.

Finns det svenska aktier som delar ut varje månad?

Ja, det finns det. Det är inte lika vanligt som i USA ännu men det har dykt upp fler och fler bolag under de senaste åren i Sverige.

Bland annat Cibus Nordic Real Estate och SBB (Samhällsbyggnadsbo. i Norden) de delar ut 1 gång i månaden. Båda bolagen är fastighetsbolag med olika inriktningar. Det här ger ett bra kassaflöde till din portfölj för att kunna köpa flera aktier utan att sätta in mer av dina egna pengar.

Hur många aktier i en utdelningsportfölj?

Du bör alltid diversifiera din portfölj så det rekommenderas ej att endast äga en aktie i en utdelningsportfölj. Vi skulle själv inte velat äga mindre än 10 olika aktier i en utdelningsportfölj eller i vilken portfölj som helst.

Video om utdelningsportfölj

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet, hur man bygger en utdelningsportfölj.