Vad är en årsredovisning?

Information om ett företags verksamhet, tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader hittar du i företagets årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattar ett aktiebolag det tidigare räkenskapsåret. Genom att ta del av företagets årsredovisning får du en bra inblick i företaget och deras verksamhet. Ett av de mest betydelsefulla sätten när du gör en aktieanalys är att bekanta dig …

Läs mer

Vad är en aktiesplit (och omvänd split)?

När ett företag gör en uppdelning av sina aktier så att de blir fler till antalet kallas det för en aktiesplit. Det här innebär också att priset per aktie sjunker medan börsvärdet hålls intakt. Det är alltså bara priset per aktie som ändras, priset blir lägre och aktiernas antal ökar. Vid en split skriver man …

Läs mer

Vad är fundamental analys?

När du vill ta reda på om en aktie är värd att köpa eller inte kan du göra en fundamental analys av aktien och företaget i sig. Vid en fundamental analys tittar man närmare på ett bolags varor, ekonomi, potential, konkurrenter och övriga delar som man kan påverka verksamheten i företaget. Då du gjort en …

Läs mer

Aktier eller fonder?

Har du bestämt dig för att börja spara i värdepapper och finansiella instrument? Då har du säkerligen också funderat på vad som är bäst att börja med – aktier eller fonder? Huruvida aktier är bättre än fonder eller vise versa går egentligen inte att säga, eftersom de inte överträffar varandra. Vad du ska välja och …

Läs mer

Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är ett ord som vanligtvis används i ekonomiska sammanhang. Troligtvis har du hört ordet och begreppet tidigare, men det innebär inte att du har koll på vad det är och hur man använder sig av det. Enkelt förklarat kan man säga att ett värdepapper är precis vad det låter som – ett papper som …

Läs mer

Vad är en nyemission?

Vill du bli mer insatt i aktier och de begrepp som används i affärsvärlden? Då är nyemission något du bör veta mer om. Nyemission är ett ord som används för att beskriva den process som sker när ett företag erbjuder allmänheten att teckna och investera i nya aktier i verksamheten. Det företaget eller bolaget då …

Läs mer

Vad är en ETF?

ETF är en förkortning som står för de engelska orden Exchange Traded Funds. På svenska kallar man i många fall ETF:er för börshandlade fonder, vilket är precis vad det är. En börshandlad fond är en fond som du både kan sälja och köpa på börsen och jämfört med klassiska fonder behöver du inte vänta på …

Läs mer

Vad är ränta på ränta?

”Ränta på ränta” är en fras som används för att beskriva den kumulativa effekten av ränta på ett lån eller insättning. Det är en beteckning för vad som händer med en summa pengar när ränta återinvesteras. Ränta på ränta-effekten gör att ett sparbelopp växer med allt större summor ju längre tid effekten får växa. Om …

Läs mer

Vad är index?

Vad är ett index egentligen? De där kurvorna som ibland visas i ekonomiska sammanhang, till exempel när de i nyheterna pratar om Stockholmsbörsens utveckling? I den här artikeln kommer vi på ett lättbegripligt sätt att gå igenom vad index är, hur de fungerar och hur du tolkar dem. Du kan också läsa om hur index …

Läs mer

Vad är fonder?

Vad är fonder? Fonder är en av de vanligaste sparformerna bland småsparare. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad fonder egentligen är för någonting, hur de fungerar och vad du ska tänka på om du vill investera i dem. Varför skulle man till exempel vilja investera i fonder snarare än aktier eller omvänt? …

Läs mer