Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är en storhet på hur stor utdelningen i ett bolag är i jämförelse med priset på aktien, det vill säga aktiekursen. Brukar oftast förkortas till DA. Det redogör således hur stor del i procent av ditt satsade kapital du får igen i form av aktieutdelning årligen. Direktavkastning betyder Dividend Yield på engelska. Läs vår …

Läs mer

Vad är utdelning?

Vad är aktieutdelning? Som delägare i ett företag, det vill säga aktieägare, har du rätt till dagens och kommande vinster. En aktieutdelning är ett uttag i form av pengar eller andra tillgångar från aktiebolaget till delägarna. Den typiska formen av utdelning är att ett företag delar ut hela eller delar av vinster från förr i …

Läs mer

Vad är ett PEG-tal?

Vad menas med nyckeltalet PEG-tal? Jo, det redogör sambandet mellan ett företags P/E-tal och vinsttillväxt med avsikt att uppfatta om en aktie är billig eller dyr i jämförelse med hur snabbt företagets vinst växer. Ifall du inte läst artikeln om P/E-tal kan du studera den här innan du fördjupar dig i denna artikel. I den …

Läs mer

Vad är ett P/B-tal?

Vad är nyckeltalet P/B-tal? P/B-talet ger en bättre uppfattning om en aktie är värderat för högt eller lågt, det vill säga om aktien är köpvärd. P/B är en förkortning för price-to-book value eller på svenska är det priset per aktie delat på eget kapital per aktie. Aktiekursen delat med bokfört värde på hela bolaget är …

Läs mer

Vad är ett P/S-tal?

Vad är nyckeltalet P/S-tal? P/S-talet är det nyckeltal som visar hur aktiens pris är i relation till företagets omsättning, eller försäljning. P/S är en förkortning för price/sales eller på svenska aktiens pris delat på försäljning. Investerare eller sparare använder nyckeltalet för att kunna göra en bättre bedömning inför ett köp eller försäljning av en aktie. …

Läs mer

Vad är ett P/E-tal?

Vad är nyckeltalet P/E-tal? P/E står för price/earnings eller på svenska, priset på aktien delat på vinsten för företaget per aktie. Nyckeltalet berättar om aktien är lämpligt värderad eller inte. I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat: Hur kan man beräkna P/E-talet? Vad är nyttan med P/E-tal? Vad får man ut av …

Läs mer

Vad är ränta på ränta?

”Ränta på ränta” är en fras som används för att beskriva den kumulativa effekten av ränta på ett lån eller insättning. Det är en beteckning för vad som händer med en summa pengar när ränta återinvesteras. Ränta på ränta-effekten gör att ett sparbelopp växer med allt större summor ju längre tid effekten får växa. Om …

Läs mer

Vad är index?

Vad är ett index egentligen? De där kurvorna som ibland visas i ekonomiska sammanhang, till exempel när de i nyheterna pratar om Stockholmsbörsens utveckling? I den här artikeln kommer vi på ett lättbegripligt sätt att gå igenom vad index är, hur de fungerar och hur du tolkar dem. Du kan också läsa om hur index …

Läs mer

Vad är fonder?

Vad är fonder? Fonder är en av de vanligaste sparformerna bland småsparare. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad fonder egentligen är för någonting, hur de fungerar och vad du ska tänka på om du vill investera i dem. Varför skulle man till exempel vilja investera i fonder snarare än aktier eller omvänt? …

Läs mer

aktier

Vad är aktier?

Vad är aktier egentligen? För den som är oinvigd kan själva begreppet verka abstrakt. Det är kanske ett ord man hört i förbifarten när det pratats ekonomi på nyheterna. I den här artikeln ska vi först och främst reda ut vad aktier är och hur de fungerar. Men också vart du kan handla med dem …

Läs mer