Vad är ett PEG-tal?

Vad menas med nyckeltalet PEG-tal? Jo, det redogör sambandet mellan ett företags P/E-tal och vinsttillväxt med avsikt att uppfatta om en aktie är billig eller dyr i jämförelse med hur snabbt företagets vinst växer. Ifall du inte läst artikeln om P/E-tal kan du studera den här innan du fördjupar dig i denna artikel. I den …

Läs mer

Vad är ett P/B-tal?

Vad är nyckeltalet P/B-tal? P/B-talet ger en bättre uppfattning om en aktie är värderat för högt eller lågt, det vill säga om aktien är köpvärd. P/B är en förkortning för price-to-book value eller på svenska är det priset per aktie delat på eget kapital per aktie. Aktiekursen delat med bokfört värde på hela bolaget är …

Läs mer

Vad är ett P/S-tal?

Vad är nyckeltalet P/S-tal? P/S-talet är det nyckeltal som visar hur aktiens pris är i relation till företagets omsättning, eller försäljning. P/S är en förkortning för price/sales eller på svenska aktiens pris delat på försäljning. Investerare eller sparare använder nyckeltalet för att kunna göra en bättre bedömning inför ett köp eller försäljning av en aktie. …

Läs mer

Vad är ett P/E-tal?

Vad är nyckeltalet P/E-tal? P/E står för price/earnings eller på svenska, priset på aktien delat på vinsten för företaget per aktie. Nyckeltalet berättar om aktien är lämpligt värderad eller inte. I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat: Hur kan man beräkna P/E-talet? Vad är nyttan med P/E-tal? Vad får man ut av …

Läs mer

Vad är fonder?

Vad är fonder? Fonder är en av de vanligaste sparformerna bland småsparare. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad fonder egentligen är för någonting, hur de fungerar och vad du ska tänka på om du vill investera i dem. Varför skulle man till exempel vilja investera i fonder snarare än aktier eller omvänt? …

Läs mer

Vad är aktier?

Vad är aktier egentligen? För den som är oinvigd kan själva begreppet verka abstrakt. Det är kanske ett ord man hört i förbifarten när det pratats ekonomi på nyheterna. I den här artikeln ska vi först och främst reda ut vad aktier är och hur de fungerar. Men också vart du kan handla med dem …

Läs mer