Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som klargör hur mycket av bolagets totala tillgångar som blivit betalade med hjälp av eget kapital. På engelska betyder soliditet Equity Ratio eller i vissa fall kallas det Financial Solidity. Tack vare analyser och uppfattningar om soliditet, som nyckeltal, eftersträvar att uppskatta ett bolags betalningsförmåga på lång sikt. I den här …

Läs mer

Vad är utdelningsandel?

Utdelningsandel berättar hur stor del av företagets vinst som delas ut i form av aktieutdelning. Nyckeltalet visar i procent hur mycket av föregående års årsvinst betalas ut genom utdelning till aktieägarna. På engelska är utdelningsandel, Dividend Payout Ratio. Nyckeltalet redogör tydligt om den nuvarande utdelningsnivån kan fortsätta i år framöver eller inte. Den kan också …

Läs mer

Vad är Yield On Cost?

Yield On Cost, som förkortas YOC, är ett nyckeltal som mäter relationen mellan en akties utdelning och ditt egna GAV eller genomsnittliga inköpspris. Detta nyckeltal mäts på ditt innehav av aktier i företaget. Nyckeltalet kan översättas till svenska som direktavkastning på den egentliga investeringen. Det är således ett bra sätt för att mäta och se …

Läs mer

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är en storhet på hur stor utdelningen i ett bolag är i jämförelse med priset på aktien, det vill säga aktiekursen. Brukar oftast förkortas till DA. Det redogör således hur stor del i procent av ditt satsade kapital du får igen i form av aktieutdelning årligen. Direktavkastning betyder Dividend Yield på engelska. Läs vår …

Läs mer

Vad är utdelning?

Vad är aktieutdelning? Som delägare i ett företag, det vill säga aktieägare, har du rätt till dagens och kommande vinster. En aktieutdelning är ett uttag i form av pengar eller andra tillgångar från aktiebolaget till delägarna. Den typiska formen av utdelning är att ett företag delar ut hela eller delar av vinster från förr i …

Läs mer

Vad är ett PEG-tal?

Vad menas med nyckeltalet PEG-tal? Jo, det redogör sambandet mellan ett företags P/E-tal och vinsttillväxt med avsikt att uppfatta om en aktie är billig eller dyr i jämförelse med hur snabbt företagets vinst växer. Ifall du inte läst artikeln om P/E-tal kan du studera den här innan du fördjupar dig i denna artikel. I den …

Läs mer

Vad är ett P/B-tal?

Vad är nyckeltalet P/B-tal? P/B-talet ger en bättre uppfattning om en aktie är värderat för högt eller lågt, det vill säga om aktien är köpvärd. P/B är en förkortning för price-to-book value eller på svenska är det priset per aktie delat på eget kapital per aktie. Aktiekursen delat med bokfört värde på hela bolaget är …

Läs mer

Vad är ett P/S-tal?

Vad är nyckeltalet P/S-tal? P/S-talet är det nyckeltal som visar hur aktiens pris är i relation till företagets omsättning, eller försäljning. P/S är en förkortning för price/sales eller på svenska aktiens pris delat på försäljning. Investerare eller sparare använder nyckeltalet för att kunna göra en bättre bedömning inför ett köp eller försäljning av en aktie. …

Läs mer

Vad är ett P/E-tal?

Vad är nyckeltalet P/E-tal? P/E står för price/earnings eller på svenska, priset på aktien delat på vinsten för företaget per aktie. Nyckeltalet berättar om aktien är lämpligt värderad eller inte. I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat: Hur kan man beräkna P/E-talet? Vad är nyttan med P/E-tal? Vad får man ut av …

Läs mer

Vad är fonder?

Vad är fonder? Fonder är en av de vanligaste sparformerna bland småsparare. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad fonder egentligen är för någonting, hur de fungerar och vad du ska tänka på om du vill investera i dem. Varför skulle man till exempel vilja investera i fonder snarare än aktier eller omvänt? …

Läs mer